Voorbereidend wetenschappelijk? Onderzoekend leren in het schoolvak Nederlands op vwo-niveau

Michel Couzijn & Pauline Wenderich  ·  23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2009  ·  pagina 290

Download artikel

Recognized HTML document

DRIEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 4

Michel Couzijn & Pauline Wenderich

Instituut voor de Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam Contact: m.j.couzijn@uva.nl

Voorbereidend wetenschappelijk? Onderzoekend leren in het schoolvak Nederlands op vwo-niveau

In de bovenbouw van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) probeert menig wiskundeleraar getalenteerde leerlingen te werven voor de wiskundestudie, zoals geschiedenisleraren graag jonge historici werven. Wat kan de leraar Nederlands doen om zijn leerlingen zicht te bieden op de neerlandistiek, op een manier die aansluit bij de leergierigheid en intelligentie van zijn vwo-leerlingen?

In deze presentatie toon ik een aantal lessenreeksen die gemaakt zijn in het kader van een project ‘onderzoekend leren bij Nederlands in het vwo’. Onderwerpen zijn ‘kindertaal’, ‘Reinaert-edities’, ‘Jip-en-Janneketaal’, ‘lezen voor de lol of voor de lijst’, enz. Aan de hand van echte onderzoeksgegevens uit recent neerlandistisch onderzoek leren leerlingen zelf onderzoeksmethoden te hanteren en onderzoeksvragen te beantwoorden. Het materiaal is in de praktijk getest. In aansluiting op de onderzoeksfase leren leerlingen rapporteren over het onderzoek.

290

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleeractiviteiten
onderwijsleermateriaal

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2009