Certificeren heeft de toekomst. Informatie over het competentieprofiel Nt2-docent

Merel Borgesius  ·  23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2009  ·  pagina 250 - 251

Download artikel

DRIEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 1

Merel Borgesius

Onderlinge Taal VO (i.s.m. BVNT2)

Contact: merel.borgesius@onderlingetaal.nl

Certificeren heeft de toekomst. Informatie over het competentieprofiel Nt2-docent

Bent u geïnteresseerd in hoe een competentieprofiel van een talendocent eruit kan zien? Denkt u erover om zich te certificeren als competent Nt2-docent? In deze presentatie krijgt u hier uitleg over.

Sinds januari 2006 is het mogelijk om u te laten certificeren als competent Nt2- docent. Het competentieprofiel is door de Nederlands/Vlaamse Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal (BVNT2) in beide delen van het taalgebied ingesteld om het Nt2-docentschap te bevorderen en te beschermen. Het certificaat biedt erkenning van de bekwaamheid als Nt-2-docent door het beroepsveld Nt2.

Docenten kunnen hun ervaring en opgebouwde expertise vastleggen in een portfolio en dat laten beoordelen. Dat laatste gebeurt in een assessmentgesprek. De meerwaarde van een portfolio is het in kaart brengen van eerder verworven competenties(EVC) en reflecties daarop. Het geeft de mogelijkheid om u kwalitatief te onderscheiden op de markt van inburgering, onthaal en andere Nt2-activiteiten. Certificering is hard nodig, aangezien er regelmatig door niet adequaat geschoolde docenten Nt2 wordt gegeven.

Het portfolio bestaat uit 2 delen. In het eerste deel maakt u een uitgebreid cv, in het tweede deel beschrijft u uw (eerder verworven) competenties.

In het profiel worden 3 competentiegebieden onderscheiden:

  1. vakinhoudelijke competenties;

  2. algemene Nt2-docentcompetenties;

  3. specialistische Nt2-docentcompetenties.

Bij elke competentie kunt u zichzelf met behulp van een schema beoordelen op een zespuntenschaal. Vervolgens geeft u een korte toelichting bij dat oordeel. Aan het portfolio voegt u bewijzen toe die dat oordeel kunnen staven. Ook bij de bewijzen schrijft u een aantal reflecties. Een aantal bewijzen zijn verplicht, zoals de lesobservatie en een

250

8. Nederlands als tweede taal

360-graden-feedback. Daarnaast is het de bedoeling dat u persoonlijke bewijzen toevoegt.

Als het portfolio klaar is, kunt u het samen met het dossier met bewijsstukken aan de beoordelaar(s) aanbieden. Daarna volgt een assessmentgesprek waarbij een assessor (opleider Nt2) en een veldassessor (een gecertificeerde Nt2-docent) uw gesprekspartners zijn.

Voordat u een portfolio begint te maken, is het aan te raden eerst het stappenplan te bestuderen. Voor mensen die liever in overleg met anderen aan hun portfolio werken, is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een certificeringtraject, georganiseerd door de BVNT2.

Certificeren is mogelijk bij verschillende opleidingsinstituten in Nederland en Vlaanderen:

  • Centrum Archimedes, Faculteit Educatie, Hogeschool Utrecht;

  • Centrum voor Nascholing Amsterdam (Samenwerkingsinstituut Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam), Nt2 en Taalbeleid;

  • Fontys Lerarenopleiding Tilburg, in samenwerking met het Universitair Taal- en

Communicatiecentrum Nijmegen, de Faculteit Geesteswetenschappen, het depar-

tement Taal- en Cultuurstudies van de Universiteit van Tilburg en de Hogeschool

van Arnhem en Nijmegen;

  • Vrije Universiteit Amsterdam, Toegepaste Taalwetenschap/ Afdeling Nederlands Tweede Taal;

  • Hogeschool Windesheim, Zwolle;

  • Karel de Grote Hogeschool, VOBE, Antwerpen;

  • Universiteit Antwerpen, Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen.

De kosten voor het assessmentgesprek bedragen ? 750.

In de instellingen zijn readers met een beschrijving van het profiel, checklists om de eigen competenties te beoordelen en een stappenplan aanwezig. Ook kunt u tijdens de presentatie verschillende portfolio’s inzien.

 

Alle documenten kunt u downloaden via de knop ‘certificeren’ op de website van de Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal (http://www.bvnt2.org).

8

251

Labels

doelgroep
NT2-leerlingen/cursisten
land
Nederland
onderwijstype
lerarenopleiding
thema
beoordelingsinstrumenten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2009