Literatuur & Retoriek. Het belang van verhalen

Ronald Soetaert, Kris Rutten & Geert Vandermeersche  ·  23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2009  ·  pagina 240 - 243

Download artikel

7. Taal- en letterkunde

jd zijn bella figura laten behouden, dat wil zeggen hem nooit laten afgaan, inzien dat een formulering van de waarheid hoogstens een tijdelijke en voorlopige consensus kan zijn en dat zij ook achteraf niet met zekerheid kan worden vastgesteld , wanneer het gaat om de toedracht van gebeurtenissen” (2006: 100). Hoffelijkheid gepaard met eruditie. Meijsing besluit: “De retorica, [...] is bijna een levensleer. Ik streep ‘bijna’ door” (2006: 100-101).

Referenties

Boyd, B. (2009). On the Origin of Stories. Harvard: Harvard University Press.

Dutton, D. (2009). The Art Instinct. Beauty, Pleasure, and Human Evolution. London: Bloomsbury Press.

Meijsing, G. (2006). Stukwerk - Enigszins filosofische essays. Amsterdam: Balans.

Rorty, R. (1989). Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press.

Rutten, K., R. Soetaert & I. Verdoodt (2006). “Over mensen en machines. Over lezen en overleven”. In: AS. Mediatijdschrift. nr. 178, p. 30-59.

Rutten, K., R. Soetaert & A. Mottart (2007). “Verhalen in en als educatie”. In: Cultuur + Educatie, jg. 19, p. 50-70.

Rutten, K., A. Mottart & R. Soetaert, R. (in press). ‘Narrative & Rhetoric in social work education’. British Journal of Social Work.

Soetaert, R. (2006). De Cultuur van het Lezen. Den Haag: Nederlandse Taalunie.

 

Noten

 

1 Hoewel dit artikel in de ik-vorm geschreven (Ronald Soetaert voerde de pen) zijn de inzichten gebaseerd op het onderzoek van Kris Rutten (The Rhetorical and Narrative Turn. Explorations in Education) en sluiten ze verder aan bij het beginnend onderzoek van Geert Vandermeersche (Literature Teaching: The Narrative Construction of a Discipline). Beiden beschouw ik dan ook als medeauteur.

 

2 Voor het onderzoeksproject ‘Film en/als geletterdheid’ inventariseren en analyseren Steven Vanhooren en Ive Verdoodt schoolfims.

7

243

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
literatuuronderwijs
land
België
onderwijstype
lerarenopleiding
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

23ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2009