Van VOC-mentaliteit en tandartsassistentendialogen. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) voor hoger opgeleide Nt2-leerders

Marten Douma  ·  22ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2008  ·  pagina 307

Download artikel

Recognized HTML document

9. Taalgericht vakonderwijs

Ronde 6

Marten Douma

Hogeschool INHOLLAND, Amstelveen Contact: Marten.Douma@INHolland.nl

Van VOC-mentaliteit en tandartsassistentedialogen.

Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) voor hoger opgeleide Nt2-leerders

Het Inburgeringsonderdeel ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’ wordt officieel getoetst op CEF-A2, maar de Eindtermen kunnen pas goed gerealiseerd worden op een hoger taalvaardigheidsniveau. Voor hoger opgeleide Nt2-leerders is hiervan een goed programma te maken, zoals uitgevoerd op de Taal- en Schakelcursus van Hogeschool INHolland. Het is een combinatie van informatieverwerking over de acht officiële thema’s (variërend van gezondheidszorg tot geschiedenis), en taaltaken (van rollenspelen over situaties rond gezondheidscentra tot workshops geven over de historische relaties tussen Nederland en landen van herkomst).

Ronde 7

Abdelkahim Boutamgharin & Aline Marini Minoda Prado Taalcentrum INHOLLAND, Amstelveen

Contact: hakim.ino@gmail.com

alynemarini@yahoo.com.br

 

Nederlands leren: een kritische blik vanuit de andere kant

 

Aprender Holandês: Crítica feita por um outro lado

9

 

Wat kunnen de leraren NT2 van ons leren? Dat is de kernvraag van onze studentenpresentatie. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zullen we ten eerste op basis van persoonlijke ervaringen analyseren hoe op school een nieuwe taal in het moederland en in het nieuwe land werd/wordt aangeleerd. Vervolgens maken we een vergelijking van de verschillen daartussen. Ten derde zullen we die verschillen evalueren. We hopen, als ‘gebruikers’ van uw onderwijs, dat we door deze evaluatie een advies aan u

307

Labels

doelgroep
NT2-leerlingen/cursisten
domein
inburgering
land
Nederland
onderwijstype
volwassenenonderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

22ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2008