Leesstrategieën en OVUR

Sofie De Jonckheere  ·  22ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2008  ·  pagina 336 - 337

Download artikel

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

5. Conclusie en discussie

De resultaten bieden perspectief voor de ontwikkeling van nieuwe schrijfmethodes. Ze laten een gunstig effect zien van de nieuwe feedbackmethodes, waarbij gebruik gemaakt wordt van filmpjes. Met deze feedbackmethode:

leren leerlingen weer te schrijven voor lezers;

worden leerlingen niet opgezadeld met een dubbele taak;

leren leerlingen beter schrijven doordat een herschrijfronde is ingelast; worden docenten niet opgezadeld met extra correctiewerk.

Het herstel van de communicatie tussen schrijver en lezer heeft dus een positief effect op de kwaliteit van het schrijfproduct. Vervolgonderzoek moet uitwijzen in hoeverre expliciet reflecteren op filmpjes de tekstkwaliteit verder verhoogt en wat eventuele effecten op lange termijn zijn.

Referenties

Braaksma, M. (2002). Observational learning in argumentative writing. Dissertatie Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: ILO.

Schuurs, U. (1990). Leren schrijven voor lezers; het effect van drie vormen van probleemgericht schrijfonderwijs op de zinsbouwvaardigheid. Dissertatie Universiteit Twente.

Ronde 8

Sofie De Jonckheere

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, Departement Lerarenopleiding Contact: sofie.dejonckheere@khbo.be

Leesstrategieën en OVUR

Heel wat leraren stellen zich vragen: Hoe komt het dat leerlingen de structuur van een tekst niet meer kunnen achterhalen? Waarom markeren ze niet langer de juiste kernwoorden? Waaraan ligt het dat ze de opdracht niet begrijpen en waarom zijn ze niet langer in staat om de gegevens uit grafieken, tabellen, artikelen enz. ook echt te verwerken en op te nemen? Anders gezegd: Hoe komt het dat leerlingen vaak niet (goed) meer kunnen lezen?

336

Recognized HTML document

10. Taalvaardigheid

Het is een feit dat lezen één van de belangrijkste vaardigheden is die leerlingen nodig hebben om zowel binnen als buiten de school goed te kunnen functioneren. Heel wat taalmethodes gaan dan ook dieper in op allerlei technieken en strategieën waarmee leerlingen om het even welke leestekst op een gestructureerde en inzichtelijke manier kunnen aanpakken. We denken hierbij aan een techniek als OVUR en aan strategieën als globaal, zoekend of intensief lezen.

Ook al zijn leerlingen met deze aanpakken vertrouwd, toch stellen we vast dat ze in de zogenaamde ‘zaakvakken’ op het vlak van leesvaardigheid vaak zitten te klungelen. Erger nog: ze lijken opeens niet meer te weten hoe ze een tekst efficiënt kunnen aanpakken, terwijl ze dat elders – d.i. in de taalvakken – toch voldoende hebben ingeoefend. Vooral wanneer het om minder eenvoudige teksten gaat, zoals teksten met moeilijke woorden, met veel samengestelde zinnen of met veel voorbeelden, definities of anekdotes, zien leerlingen plotseling door de bomen het bos niet meer. Er stelt zich met andere woorden een probleem van onvoldoende transfer.

In deze presentatie willen we dan ook aantonen hoe je er als niet-taalleraar voor kunt zorgen dat deze transfer toch plaatsvindt en dit zonder extra inspanningen. We pretenderen hierbij zeker niet de waarheid in pacht te hebben, maar we hebben wel de ambitie om aan te tonen dat ‘goed (of beter) lezen’ ook tot ‘goed (of beter) leren’ leidt. En daar is het elke leraar tenslotte toch om te doen, niet?

10

337

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
leesonderwijs
land
België
onderwijstype
basisonderwijs
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

22ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2008