Face-to-face en online peerresponse in het schrijfonderwijs

Sara Tieben  ·  21ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2007  ·  pagina 197

Download artikel

Recognized HTML document

11. Studenten

Mijn onderzoek begon met een nulmeting. Deze heb ik bij alle leerlingen afgenomen om hun beginniveau van taalkundige kennis vast te stellen. Daarna hebben de leerlingen een tekst geschreven of een voordracht gehouden over één van de drie onderwerpen. Eén week na de opdracht maakten de leerlingen een kennistoets. Deze was bedoeld om het kennisniveau van de leerlingen opnieuw te toetsen. Vijf weken later maakten de leerlingen nog een kennistoets. Deze toets was bedoeld om te bepalen hoeveel van de opgedane kennis de leerlingen hadden opgenomen in hun langetermijngeheugen.

Uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat het aanbieden van taalkunde met behulp van mondelinge vaardigheden het meeste rendement oplevert. Daarnaast ben ik via het afnemen van een enquête te weten gekomen dat de leerlingen ook veel plezier aan het onderzoek hebben beleefd. Zij vonden het interessant om op deze manier met Nederlands bezig te zijn.

In het laatste hoofdstuk van mijn onderzoek evalueer ik het onderzoek zelf en doe ik aanbevelingen voor verder onderzoek op dit gebied.

Ronde 6

Face-to-face en online peer-response in het schrijfonderwijs

Sara Tieben

Sint Nicolaaslyceum, Amsterdam stieben@nicolaas.nl

Leerlingen vinden het vaak lastig om een eerste versie van een tekst te evalueren en zo hun schrijfvaardigheid te ontwikkelen en een goede definitieve versie te creëren. Ze zijn lang niet altijd in staat om kritisch naar hun eigen tekst te kijken en om op die manier de onduidelijkheden en onjuistheden op te sporen. Medeleerlingen kunnen hierbij helpen. Deze manier van helpen wordt peerresponse genoemd. Een ander kijkt met een frisse, open blik naar de tekst en kan de schrijver op onduidelijkheden en onjuistheden wijzen.

In mijn presentatie zal ik verslag doen van mijn Masterscriptie, waarin ik onderzoek heb gedaan naar face-to-face en online peerresponse in het schrijfonderwijs in groep 7 en 8 van de basisschool. Daarnaast zal ik in de presentatie aandacht besteden aan het werken met peerresponse in het schrijfonderwijs dat ik op de middelbare school verzorg.

197

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
schrijfonderwijs
land
Nederland
onderwijstype
basisonderwijs
thema
beoordelingsinstrumenten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

21ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2007