Krant in de klas

Toon Michel  ·  21ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2007  ·  pagina 208

Download artikel

Recognized HTML document

EENENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 1

Krant in de klas

Toon Michel

Stichting Krant in de klas, Amsterdam t.michel@nuv.nl

Krant(en) in de Klas

Information overload is een term die vaak wordt gebruikt voor de grote hoeveelheid informatie die onder andere via internet op ons afkomt. Jongeren zouden hier minder last van hebben dan de oudere generatie. Dat er ook ouderen zijn die niet lijden onder een teveel aan informatie en dat er ook jongeren zijn die duidelijk niet meer de bomen door het bos zien, wordt bij een dergelijk onderscheid genegeerd.

Die vermeende grens tussen ouderen en jongeren is net zo min van toepassing op de media zelf. De meeste 'oude media' zijn inmiddels ook online. Zo bieden dagbladen naast de papieren krant ook online een schat aan informatie (bijvoorbeeld krantenarchieven en dossiers over actuele onderwerpen), die bovendien goed bruikbaar is in het onderwijs.

Veel docenten Nederlands gebruiken de krant in hun lessen, met het idee dat leerlingen de krant moeten kennen, maar dat zij geen kranten lezers zullen worden. Interessant is hierbij de definitie van krantenlezer. Is iemand geen krantenlezer als hij regelmatig de krant online leest? Moet het per se de papieren krant zijn? Is iemand die het houdt bij één vast dagblad geen krantenlezer? Of is iemand pas een krantenlezer als hij/zij het onderscheid weet te maken tussen de toon en de vorm van de verschillende krantentitels?

Of is lezen zelf het doel? Leerlingen in de hogere klassen vinden het vaak nog steeds moeilijk om langere teksten van niveau te lezen en te begrijpen. Door in alle klassen de krant te laten lezen, wordt hier concreet aan gewerkt. Ze raken gewend om veelvuldig langere teksten te lezen.

Dit wordt eenvoudiger als deze aansluiten bij de kennis of de belevingswereld van de leerling. De krant biedt als voordeel dat leerlingen altijd actuele teksten lezen: teksten dus die boeiender zijn én die de lesstof verbinden met de actualiteit. Bovendien kunnen artikelen in de krant gebruikt worden voor discussie over de actualiteit en de berichtgeving.

Krant(en) in de Klas biedt gratis kranten aan het onderwijs en ontwikkelt lesmateriaal en didactische ondersteuning over het gebruik van kranten in de klas. In deze workshop wordt vooral aandacht besteed aan het invullen van een krantenlessenserie op verschillende niveaus. Wat komt daarbij kijken, welke lesdoelen kunnen worden bereikt en welke mogelijkheden bieden de diensten en het materiaal van Krant(en) in de Klas?

 

Achtergrond Krant(en) in de klas

Stichting Krant in de Klas (KiK Nederland) is de educatieve organisatie van De Nederlandse Dagbladpers.

 

Kranten in de Klas (KiK Vlaanderen) is het media-educatief project van de Vlaamse Dagbladpers met de steun van de Vlaamse ministeries van Media en Onderwijs.

 

KiK Nederland en KiK Vlaanderen zijn niet-commerciële organisaties met als doelstellingen de ontlezing bij jongeren tegen te gaan en hen te vormen tot kritische mediaconsumenten.

208

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
land
Nederland
onderwijstype
basisonderwijs
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleermateriaal
papier

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

21ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2007