Luisteren – het internet als bron voor luistervaardigheidmateriaal

Erwin Taets  ·  20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2006  ·  pagina 202

Download artikel

TWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 4

Erwin Taets

Sint-Jozefscollege - Izegem Contact: etaets@telenet. be

Luisteren — het internet als bron voor luistervaardigheid-materiaal

Het verzamelen van degelijk, kwalitatief hoogstaand en interessant luistermateriaal voor de lessen Nederlands en moderne, vreemde talen is niet eenvoudig. Leesmateriaal vinden we snel genoeg in kranten, tijdschriften en op websites. Kijkmateriaal nemen we op van tv. Maar hoe komen we aan luistermateriaal dat geschikt is voor onze lessen? Waar is materiaal te vinden? Hoe slaan we luisterfragmenten op om ze te gebruiken in de les? En wat zijn enkele moderne, vernieuwende ideeën op het gebied van luistervaardigheid, de integratie van ICT en BZW/BZL met luistervaardigheid en hoe kan het internet als schatkamer voor luistervaardigheid ons leven als lesgever makkelijker, afwisselender en vooral interessanter maken? In deze werkwinkel leer je:

  • waar je luistermateriaal op het internet vindt

  • hoe je dat luistermateriaal op je eigen pc en op cd kan zetten

  • hoe je op afwisselende manier met luistermateriaal in de klas aan de slag kunt gaan

De workshop is bedoeld voor beginnende computergebruikers zonder enige specifieke voorkennis behalve een basisvertrouwdheid met Windows.

Ronde 5

Martine Braaksma, Gert Rijlaarsdam & Tanja Janssen

Instituut voor de Lerarenopleiding - Universiteit van Amsterdam i.s.m. Gert Broekema & Gerard Janson

i.s.m. Gomarus College – Groningen & S.G. Copernicus - Hoorn Contact: M.A.H.Braaksma@uva.nl

G.C.W.Rijlaarsdam@uva.nl

T.M.Janssen@uva.nl

Hypertekst schrijven als aanvullende didactiek

Zoals bekend heeft de invoering van de Tweede Fase ook veranderingen in het schrijfonderwijs gebracht. Op het schoolexamen wordt schrijfvaardigheid getoetst via een

202

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
mondelinge taalvaardigheid
luisteren
land
Nederland
thema
onderwijsleermateriaal
ICT

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2006