Een stap in het onbekende

Henk Vlerick  ·  20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2006  ·  pagina 208 - 210

Download artikel

TWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Docentendeel

Docenten kunnen bijhouden welke zoektochten leerlingen met succes hebben afgerond.

De website -www.tekstenweb.nl zal naar verwachting in januari 2007 operationeel zijn.

Uiteraard is er meer voor nodig dan goede leermiddelen om leerlingen tot goede lezers te maken; docenten die ze daarbij kunnen begeleiden bijvoorbeeld. Maar de inzet van de twee beschreven leermiddelen kan zeker bijdragen tot een motivatie om te lezen en tot een beter tekstbegrip.

Ronde 1

Henk Vlerick

Provinciaal Technisch Instituut - Eeklo Contact: h.vlerick@pm-pti.be

Een stap in het onbekende

`Een stap in het onbekende' plukt leerlingen uit hun vertrouwde (werk)omgeving en dompelt hen onder in het vakgebied van leeftijdsgenoten. Daarna krijgen zij op hun beurt de kans om de basiskneepjes van hun vak over te brengen. Dit project bevordert het wederzijdse respect, de expertise binnen het eigen vakgebied en de taalvaardigheid van de leerlingen.

Werkwijze en doelstellingen

Dit vakoverschrijdende project steunt op twee belangrijke pijlers: de ontdekkingsreis in de wereld van leeftijdsgenoten en het gidsen van jongeren in het eigen vakgebied.

De titel 'Een stap in het onbekende' dekt tijdens de ontdekkingsreis volledig de lading. De bezoekende partij heeft geen enkel idee wat hen die dag/dagen te wachten staat. Deze werkwijze blokkeert elke vorm van vooringenomenheid. Tijdens het uitvoeren van de opdracht ontstaat een heel grote openheid die grensoverschrijdend werkt. De klemtoon ligt in deze fase op de waardering voor elkaar, voor het vakgebied van een ander en voor de culturele verschillen.

De slaagkans van een ontdekkingsreis wordt grotendeels bepaald door de bekwaamheid van de gidsen. De leerling wordt binnen zijn vakgebied leraar. Aan de hand van eigen materiaal (powerpoint, schema voor demonstratie,...) en een duidelijke (efficiënte) communicatie begeleidt hij de bezoekers tijdens hun opdracht.

208

8. Taalvaardigheid

Naast de taakgerichte aanpak, ligt de klemtoon op het opbouwen van expertise binnen het vakgebied (leerlingen fungeren als leerkracht) en het gebruik van instructietaal.

Een praktijkvoorbeeld: Een stap in het onbekende: 'Shake Spirit'

`Drama is SAAI!', 'Ik ga mij niet belachelijk maken!',...

Deze en andere uitspraken galmen vaak door het klaslokaal als je het woord toneel in de mond neemt. De muur van vooroordelen rond drama is moeilijk te doorbreken. En toch...

Dit project werd gerealiseerd met het vierde jaar drama (Goese Lyceum – Nederland) en het vierde BSO bouw (PTI-Eeklo). Het bestond uit twee fases die elk twee dagen in beslag namen. Om het cijfermateriaal compleet te maken: er werkten ongeveer 35 leerlingen mee aan het project.

Fase 1: Shakespeare op de planken
Locatie: Goese Lyceum

Opdracht:

Verzorg een toneelvoorstelling over de personages van Shakespeare

Tijdens het project gidsen de leerlingen (vierde jaar drama) hun Belgische collega's door de wereld van het toneel. Zij brengen hen de basiskneepjes van het acteren bij.

Aanpak:

 1. De leerlingen verdelen zich in 3 groepen

 2. Brainstormsessie rond de personages van Shakespeare

 3. Via rollenspel inoefenen van de karaktertrekken van de personages

 4. Uitdenken van een verhaal en opstellen rekwisietenlijst

 5. Inoefenen van het toneel

 6. Toneelvoorstelling voor medeleerlingen en leerlingen uit het derde jaar drama.

Fase 2: decorbouw

Locatie: Provinciaal Technisch Instituut te Eeklo

De leerlingen van het vierde jaar drama spelen als eindwerk het toneel `Mem Girls'. Het decor bestaat uit verschillende lockers.

Onder begeleiding van de leerlingen van het PTI construeren zij deze kluisjes aan de hand van een bouwplan.

Om dit tot een goed einde te brengen is duidelijke instructietaal nodig.

209

TWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Tijdens het project volgden de leerlingen het schoolreglement van de gastschool. Al snel bleek dat er grote verschillen waren op het gebied van gsm-gebruik, schoolverlaten en roken. Dit leidde tot grappige discussies over schoolreglementen en gewoontes.

Extra troeven

Naast het vakoverschrijdende karakter, de taakgerichte aanpak, het inoefenen van de taalvaardigheid en het wegwerken van vooroordelen/misvattingen heeft 'Een stap in het onbekende' nog enkele belangrijke troeven:

 • Toepasbaar in ASO – TSO – KSO – BSO

Omwille van mijn achtergrond zijn de projecten uitgewerkt in BSO-richtingen. Het spreekt voor zich dat dit concept overdraagbaar is naar alle onderwijsvormen.

 • Binnen- en buitenland

`Een stap in het onbekende' is een samenwerking tussen het Provinciaal Technisch Instituut (België) en het Goese Lyceum (Nederland). Je hoeft niet op zoek te gaan naar een buitenlandse partner om dit project te realiseren. Het kan uitgewerkt worden tussen verschillende richtingen binnen een school, tussen scholen binnen een scholengemeenschap of met scholen uit een ander onderwijsnet. snet.

 • Minimale kosten

Het project hoeft geen aanslag te zijn op het schoolbudget of de portefeuille van de ouders. Heel vaak kun je materiaal gebruiken dat leerlingen toch gaan verwerken in de praktijklessen.

 •  Vakoverschrijdende eindtermen

In de opdracht zitten automatisch vakoverschrijdende eindtermen verwerkt. Dit zorgt voor een belangrijke meerwaarde.

 • Overbruggen barrières tussen de verschillende vakken

Leerlingen decors laten bouwen, een metselinitiatie organiseren... Het klinkt prachtig, maar dit lukt enkel met de steun van je collega's.

Het uitwerken van het project is een ideale gelegenheid om kennis te maken met de belangrijkste aspecten van hun vak.

U merkt dat 'een stap in het onbekende' tal van troeven heeft. Het is geen strikt afgebakend project, maar een concept dat een waaier aan mogelijkheden biedt.

Zo wordt het niet alleen een ontdekkingsreis voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten.

Zet u de eerste stap?

210

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
taal bij andere vakken
land
Belgiƫ
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2006