Methodisch retorisch schrijfplan voor een zakelijke brief

Annette Bogtstra  ·  20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2006  ·  pagina 224

Download artikel

TWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 4

Annette Bogtstra

Faculteit Maatschappij & Recht, Hogeschool Utrecht Contact: annette.bogtstra@hu.nl

Methodisch retorisch schrijfplan voor een zakelijke brief

Studenten die opgeleid worden binnen het Instituut voor Recht komen in het beroepsveld in functies terecht waar zij geacht worden de vertaalslag van de juridische tekst naar een informatieve tekst voor de cliënt te kunnen maken.

Via Cascade worden de denkstappen die de studenten moeten maken bij de analyse van een juridische casus inzichtelijk gemaakt. De studenten schrijven hun antwoord aan de cliënt nu vaak op basis van intuïtie en slaan daarbij voor de handliggende informatie over.

In de workshop maakt de deelnemer kennis met dit computerprogramma dat ontwikkeld is via de Digitale Universiteit

Ronde 5

Bart Deygers

Vakgroep Taal & Communicatie Universiteit Gent Contact: bart.deygers@ugent.be

Authentieke opdrachten in universitair NT2-onderwijs

In deze bijdrage wordt geargumenteerd dat authentieke opdrachten in universitair NT2-onderwijs een positieve invloed hebben op zowel motivatie als prestatie van de studenten. Onder authentieke opdrachten worden die taken verstaan die studenten aanzetten tot creatief, zelfstandig en kritisch denken in de echte wereld (Maina, 2004).

Sinds 2002 wordt aan de Universiteit Gent Economisch Nederlands voor Anderstaligen (ENA) gedoceerd. De cursus duurt twee jaar en richt zich voornamelijk op de anderstalige studenten van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het instapniveau voor deze cursus situeert zich rond niveau B2 van het Common European Framework of Reference for Languages (CEF). Het gebruik van authentieke opdrachten heeft de lessen en de prestaties van de studenten ten goede beïnvloed.

224

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
schrijfonderwijs
taal bij andere vakken
land
Nederland
thema
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2006