Taalcompetenties ontwikkelen in contextrijk onderwijs: een ontwikkeltraject met drie vmbo-scholen

Atty Tordoir & Bert Vos  ·  20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2006  ·  pagina 231

Download artikel

10. Competentieleren

Ronde 2

Atty Tordoir & Bert de Vos APS - Utrecht

Contact: a.tordoir@aps.nl b.devos@aps . n I

Taalcompetenties ontwikkelen in contextrijk onderwijs: een ontwikkeltraject met drie vmbo-scholen

Scholen met vormen van nieuw leren, zoeken naar de rol van Nederlands. Leerlingen gaan ontegenzeggelijk meer schrijven, lezen, spreken en luisteren in natuurlijke situaties. Maar ze worden er niet zomaar beter in.

De vragen waar deze scholen tegen op lopen zijn: "hoe kom je te weten wat leerlingen leren van Nederlands" en "hoe zorg je ervoor dat leerlingen beter worden in Nederlands".

Het APS heeft met een aantal scholen samen gezocht naar antwoorden op deze vragen en heeft instrumenten ontwikkeld die scholen nu succesvol gebruiken.

In de presentatie gaan we in op de achterliggende ideeën van voortgezette taalverwerving bij natuurlijk leren en hoe de praktijk er dan uit kan zien.

Ronde 3

Serge Huyghe

Projectmanager Onderwijs,VKW, België Contact: serge.huyghe@vkw.be

www.o-twee.be

www.vkw.be

SAM: een schaal voor de meting van attitudes

1. Belang van attitudes in het bedrijfsleven

Uit een studie (maart 2006) van ICHEC-PME en het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) blijkt dat 80% van de ondervraagde jongeren (1011 bevragingen) zich goed voorbereid voelt op hun professionele toekomst. Daarentegen vindt 72% van de professionals (442 HR-managers) dat jongeren slecht tot zeer slecht voorbereid zijn. De competenties waar jongeren over beschikken, stemmen namelijk slechts gedeeltelijk overeen met deze die ze nodig hebben.

231

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
nieuwe leren
taalcompetenties
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2006