De inktaap: didactiek & verdieping

Grietje Schepers, Marc Verstappen & Rudi Wuyts  ·  20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2006  ·  pagina 101

Download artikel

4. Literatuur

Weih, T.G. (2005). The genre of traditional literature influences student writing. Reading Horizons, 46(2), 77-91.

Ronde 4

Grietje Schepers, Marc Verstappen & Rudi Wuyts Villanella — Antwerpen & Universiteit Antwerpen Contact: grietje@villanella.be

marc@villanella.be

wuyts.rudi@pandora.be

De inktaap: didactiek en verdieping

Hoe zou men vanuit de organisatie Villanella de Inktaap didactischer kunnen – eventueel moeten – aanpakken? Hoe kan de leraar didactischer werken met de boeken van de Inktaap?

Er wordt in leerplannen gepleit voor verschillende visies op literatuur. Er is de (traditionele) structuur-analytische aanpak naast een affectieve die vertrekt vanuit de leeservaring en -beleving van de leerling; er is de mogelijkheid om de eigen creativiteit van de lezer kansen te geven naast een aanpak waar met verschillende media gewerkt wordt. Kan en/of moet de Inktaap hier modellen voor aanreiken? Welke mogelijkheden worden er al gebruikt in de klas?

Beantwoordt het besprekingsformulier dat gebruikt wordt in de didactische map van de leraar aan de moderne literatuurdidactiek? Is het vragen- en opdrachtengeheel bruikbaar in de klas? Wat kan/moet verbeterd worden? Kan/moet de Inktaap ander materiaal ter beschikking stellen (op de site, op papier)?

Wat met de Slotdag zelf? Kan daar wat aan verbeterd worden? Schat men het niveau van de leerlingen juist in? Beantwoordt de Slotdag aan de wensen van de leerlingen en die van de leraar?

Nog ruimer: kunnen de boeken van de Inktaap in de (gewone) lessen verwerkt worden en hoe dan? Bestaat de mogelijkheid de vrije ruimte te gebruiken voor de Inktaap en hoe kun je dat doen? Komen de boeken verder dan het groepje dat zich er mee bezighoudt?

Dit zijn meer vragen dan antwoorden. In een gesprek met organisatoren en leraars proberen we de Inktaap te optimaliseren zodat de waarde voor de leerlingen nog groter wordt.

101

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
literatuuronderwijs
land
België

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2006