Nieuwe stappen in taalgericht vakonderwijs; een inleiding

Maaike Hajer  ·  20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2006  ·  pagina 41 - 42

Download artikel

2. Taalgericht vakonderwijs

Ronde 1

Maaike Hajer

Hogeschool Utrecht

Contact: maaike.hajer@hu.nl

Nieuwe stappen in taalgericht vakonderwijs; een inleiding

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs heeft nieuwe materialen ontwikkeld ter ondersteuning van de invoering van taalgericht vakonderwijs: Wat is er, waarom is dat gedaan en wat is in grote lijnen het resultaat?

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs is een samenwerkingsverband van meer dan 10 begeleidings-, opleidings- en ontwikkelingsinstellingen in Nederland. Het streven van het Platform Taalgericht Vakonderwijs is om kennis en ervaringen op het gebied van Taalgericht vakonderwijs samen te brengen, uit te wisselen, te verbreden, verdiepen, verspreiden en in de lespraktijk te (doen) uitwerken om daarmee de leerresultaten van (taalzwakke) leerlingen te verbeteren.

Wat is taalgericht vakonderwijs, waarom wordt daar zo hard aan gewerkt en hoe verhoudt het zich tot bijvoorbeeld taalonderwijs en taakgericht onderwijs? Wat is er al en wat is er voor nodig om taalgericht te werken? En waarom werken de betrokken instellingen in onderlinge samenwerking nu aan drie nieuwe instrumenten: een observatie-

41

TWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

instrument, een draaiboek en een lesfabriek?

Deze vragen komen in deze inleiding op de stroom Taalgericht vooruit! aan de orde. De nieuwe instrumenten krijgen in aansluitende presentaties en workshops ruimschoots aandacht.

Ronde 2

Alfred Kruiskamp & Elsbeth van der Laan G.S. G Noordik — Almelo & SLO — Enschede Contact: e.vanderlaan@slo.nl

De Lesfabriek, ervaringen met het ontwikkelen van taalgerichte lessen op de computer

Eén van de producten die onder Taalgericht vooruit! binnen het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkeld zijn, is een word-applicatie: De Lesfabriek. Deze dient om het voor docenten eenvoudiger te maken om zelf lesbrieven / opdrachten voor hun leerlingen te ontwikkelen die de (vak)taalverwerving ondersteunen.

Binnen deze applicatie kan de docent een keuze maken uit tientallen elementen. Welke 'inhouden' zijn er geordend onder onderwerp, leerdoelen, voortgang, beoordeling, opdrachten en reflectie? En wat is de gedachte achter deze indeling?

In deze presentatie zal op grond van de ervaringen van een docent getoond worden hoe lesbrieven gemaakt kunnen worden, zodat duidelijk wordt hoe met de Lesfabriek gewerkt kan worden en wat het op kan leveren. Voorbeelden van ontwikkelde lesbrieven kunnen bekeken worden.

Ronde 3

Paula Bosch & Margreet Verboog

ITTA Universiteit van Amsterdam & Educatieve Hogeschool Amsterdam

Contact: p.m.bosch@uva.nl m.verboog@hva.nl

Draaiboek: hoe helpen wij elkaar?

Taalcoördinatoren en taalspecialisten kunnen hun collega's coachen bij het ontwikkelen van taalgerichte vaardigheden. Gerichte vragen van collega's kunnen op een goede manier helpen om verder te komen. Het draaiboek Coachen op taal helpt je op weg.

42

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
taal bij andere vakken
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2006