De Lesfabriek, ervaringen met het ontwikkelen van taalgerichte lessen op de computer

Alfred Kruiskamp & Elsbeth van der Laan  ·  20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2006  ·  pagina 42

Download artikel

TWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

instrument, een draaiboek en een lesfabriek?

Deze vragen komen in deze inleiding op de stroom Taalgericht vooruit! aan de orde. De nieuwe instrumenten krijgen in aansluitende presentaties en workshops ruimschoots aandacht.

Ronde 2

Alfred Kruiskamp & Elsbeth van der Laan G.S. G Noordik — Almelo & SLO — Enschede Contact: e.vanderlaan@slo.nl

De Lesfabriek, ervaringen met het ontwikkelen van taalgerichte lessen op de computer

Eén van de producten die onder Taalgericht vooruit! binnen het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkeld zijn, is een word-applicatie: De Lesfabriek. Deze dient om het voor docenten eenvoudiger te maken om zelf lesbrieven / opdrachten voor hun leerlingen te ontwikkelen die de (vak)taalverwerving ondersteunen.

Binnen deze applicatie kan de docent een keuze maken uit tientallen elementen. Welke 'inhouden' zijn er geordend onder onderwerp, leerdoelen, voortgang, beoordeling, opdrachten en reflectie? En wat is de gedachte achter deze indeling?

In deze presentatie zal op grond van de ervaringen van een docent getoond worden hoe lesbrieven gemaakt kunnen worden, zodat duidelijk wordt hoe met de Lesfabriek gewerkt kan worden en wat het op kan leveren. Voorbeelden van ontwikkelde lesbrieven kunnen bekeken worden.

Ronde 3

Paula Bosch & Margreet Verboog

ITTA Universiteit van Amsterdam & Educatieve Hogeschool Amsterdam

Contact: p.m.bosch@uva.nl m.verboog@hva.nl

Draaiboek: hoe helpen wij elkaar?

Taalcoördinatoren en taalspecialisten kunnen hun collega's coachen bij het ontwikkelen van taalgerichte vaardigheden. Gerichte vragen van collega's kunnen op een goede manier helpen om verder te komen. Het draaiboek Coachen op taal helpt je op weg.

42

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
taal bij andere vakken
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleermateriaal
ICT

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2006