Taalgericht lesgeven, hoe pak ik dat aan?

Hilde Hacquebord & Dolly van Eerde  ·  20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2006  ·  pagina 43

Download artikel

2. Taalgericht vakonderwijs

De beste manier om je eigen docentgedrag te kunnen verbeteren, is door jezelf te bekijken op video. Gerichte vragen van collega's kunnen je daarbij op een goede manier helpen om verder te komen.

Om docenten die hun onderwijs meer taalgericht willen maken te kunnen helpen, is binnen het Platform Taalgericht Vakonderwijs een brochure met een dvd vol lesfragmenten ontwikkeld. Deze brochure Coachen op taal is een hulpmiddel voor docenten, die binnen hun team aan taalgericht vakonderwijs willen werken. In deze presentatie zullen voorbeelden van lesfragmenten getoond worden, met daarbij vragen over sterke punten en gemiste kansen.

Zo zal duidelijk worden wat Coachen op taal te bieden heeft, en waarom het draaiboek is zoals het is.

Ronde 4/5

Hilde Hacquebord & Dolly van Eerde

Rijksuniversiteit Groningen & Freudenthal Instituut —Utrecht Contact: d.vaneerde@fi.uu.nl

Taalgericht lesgeven, hoe pak ik dat aan?

Met behulp van een quickscan en een zelfobservatie-instrument kun je een beeld krijgen van hoe taalgericht je je onderwijs verzorgt, en wat je zou kunnen verbeteren. Hoe ziet die reflectie eruit, en waarom zo? Welke ervaringen zijn er al mee opgedaan?

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs heeft instrumenten ontwikkeld, — de Kijkwijzer – die door docenten, begeleiders en opleiders gebruikt kunnen worden om taalgericht vakonderwijs (verder) te ontwikkelen binnen de eigen lespraktijk of binnen de school.

Met behulp van deze instrumenten kan men lessen observeren of zichzelf beoordelen vanuit de drie basiskenmerken van het taalgericht vakonderwijs, te weten taalsteun, context en interactie. De Kijkwijzer bevat eveneens aanknopingspunten om lessen meer taalgericht te kunnen maken.

Deelnemers aan deze workshop kunnen naar eigen behoefte op verschillende manieren met de Kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs aan de slag, zoals lessen bekijken, zichzelf beoordelen en suggesties bedenken om lessen taalgericht te maken; bovendien is er ruimte om te discussiëren over het observatie-instrument.

43

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
taal bij andere vakken
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleeractiviteiten
onderwijsleermateriaal

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2006