Beatrijs als hedendaags rolmodel?

Frederik De Ridder  ·  26ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2012  ·  pagina 158 - 159

Download artikel

ZESENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

 

 

 

(van de lezer) tot de morele opvattingen en het gedrag van de personages, alsmede hun historiciteit (oude teksten) of abstractie (literaire personages).

Hoeveelheid

De mate waarin de tekst een beroep doet op het vermogen om verschillende hoofdpersonages en bijfiguren te onderscheiden. Hierbij is het aantal personages een complicerende factor.

Verhoudingen

In hoeverre kan een leerling op dit leesniveau de verhoudingen tussen de personages volgen en doorgronden. Hierbij zijn de aard van de verhoudingen (psychologisch, sociologisch, intercultureel) en de veranderingen complicerende factoren.

Verantwoording

Geef aan welke bronnen bij deze analyse zijn geraadpleegd

Relevante bronnen

Welke bronnen kan de docent raadplegen om zich verder in het boek en de achtergron

den ervan te verdiepen (maximaal 5). Denk aan DBNL, het Letterkundig Museum, een goed uittreksel (bijvoorbeeld van Kees van der Pol op Scholieren.com), een scherpe recensie, een goed verzorgde auteurssite...

Verwerking en verdieping (200 á 300 woorden)

Ter oriëntatie op het ontwerpen van opdrachten geef je een opsomming van het literatuurdidactisch potentieel. Hoe kan bij dit boek verdieping op drie verschillende leesniveaus plaatsvinden? Voor welke activiteiten en leerstof leent het boek zich vooral? Maak hierbij gebruik van het overzicht op p. 175-176 en van de samenvatting van de zes competentieprofielen op p. 505-510 van Het oog van de meester.

Ronde 3

Frederik De Ridder

College Paters Jozefieten, Melle

Contact: deridderfrederik@hotmail.com

Beatrijs als hedendaags rolmodel?

Het middeleeuwse verhaal van Beatrijs was op verschillende manieren een voorbeeld. Zo weerspiegelt de legende de grote belangstelling van de middeleeuwer voor de menselijke God. Vanaf de twaalfde eeuw zoekt de zondige mens vergeving voor zijn zonden door de maagd Maria te aanroepen. Netals Beatrijs komt hij in het reine door de bemiddelende rol van Maria.

Maar de Beatrijslegende is meer dan een spiegel van een tijd. Het is ook letterlijk gebaseerd op een exempel. In de legende staat een mirakel, een wonder centraal, dat de gelovigen moest sterken in hun geloof. Beatrijs toont, net zoals haar tijdsgenoten, berouw, maar wordt daarnaast ook op wonderbaarlijke wijze in het klooster vervangen

158

6. Literatuur

door Maria. Kan diezelfde Beatrijslegende nog een voorbeeld zijn in een seculiere samenleving anno 2012? Zeker en vast. Het aantal gelovigen mag dan gestaag afnemen, een vrouw die haar geloof verliest en het terugvindt, blijft populair.

In het seminarie vertrekken we van de originele Beatrijslegende Enkele sleutelmomenten uit het verhaal worden besproken vanuit het toenmalige tijdskader. Daarna vergelijken we die passages met enkele hedendaagse soortgelijke situaties uit de actualiteit, hedendaagse beeldcultuur of uit de muziekwereld. Daarbij bespreken we krantenartikelen over mirakels, maar komen eveneens fragmenten uit de film Het varken van Madonna en fragmenten uit het human-interestprogramma In Godsnaam aan bod. We proberen eveneens de hoofdrolspelers (Beatrijs en Maria) te typeren en gaan op zoek naar hedendaagse tegenhangers. Zo vragen we ons af waarom popzangeressen, zoals Madonna en Lady Gaga, zich de ene keer verkleden als Maria en de andere keer Beatrijs spelen.

Aan de hand van deze hedendaagse voorbeelden willen we aantonen dat Beatrijs nog steeds de moeite waard is om te lezen en te bespreken met leerlingen uit de derde graad van het algemeen secundair onderwijs.

Ronde 4

Simon Steenhuis & Marc Barteling Scholieren. com

Contact: simon@scholieren.com info@whyilovethisbook.com

Scholieren.com voor docenten1 1. Inleiding

Naast scholieren, maakt een groeiend aantal docenten gebruik van Scholieren.com. Onze site kan een belangrijke bron van informatie en inspiratie zijn voor elke docent Nederlands. Zeker sinds de lancering van onze nieuwe site in september. In onze workshop ontdekt u de kracht van Scholieren.com en hebben we extra aandacht voor onze samenwerking met Why I Love This Book. We filmden ruim 150 Nederlandse en Vlaamse scholieren die in één minuut vertelden over hun favoriete boek.

159

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
literatuuronderwijs
land
België
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

26ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2012