Schrijven: meer dan spelling en grammatica. Ervaringen op een schrijfcentrum

Joy de Jong  ·  26ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2012  ·  pagina 87 - 88

Download artikel

4. Hoger onderwijs

bachelorstudenten' van het onderwijsontwikkelingsfonds van de Associatie KU Leuven en het Aanmoedigingsfonds.

2 Er wordt niet ingegaan op de behoefteanalyse. Voor meer informatie, zie: Peters, E. & T. Van Houtven (2012). 'De weg naar materiaalontwikkeling is geplaveid met behoeftes'. In: E. Peters & T. Van Houtven. Taalbeleid in het hoger onderwijs: de hype voorbij? Leuven/ Den Haag: Acco, p. 71-86.

3 Om het begeleidingsproces haalbaar te houden, kozen we ervoor om maximaal vijf of zes schrijfgroepjes per workshop te laten deelnemen.

4 In de pretest werd achtergrondinformatie verzameld, een woordenschatomvangtest (Hazenberg & Hulstijn 1996) afgenomen en moesten de studenten een samenvatting van drie artikelen schrijven. Bij de posttest moesten de studenten ook een samenvatting van drie artikelen schrijven over eenzelfde onderwerp als bij de pretest.

5 Een bespreking van deze analyses ligt niet binnen het bestek van deze bijdrage. Voor een gedetailleerde bespreking van de resultaten verwijzen we naar de presentatie op de conferentie.

Ronde 3

Joy de Jong

Radboud Universiteit, Nijmegen Contact: j.c.dejong@let.ru.n1

Schrijven: meer dan spelling en grammatica. Ervaringen op een schrijfcentrum

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen draait sinds 2004 een academisch schrijfcentrum (ASN). In 2011 voerden we bijna 2100 tutorgesprekken, één-op-één, met studenten die bezig zijn met een academische schrijfopdracht. De klanten zijn uitermate tevreden met deze extra begeleiding en ook docenten zijn heel blij met wat hun studenten leren op het schrijfcentrum. Op het ASN begeleiden getrainde studenten (tutoren/schrijfcoaches) andere studenten, ongeacht studie, studiefase en schrijfvragen (www.ru.nl/asn). De tutoren werken non-directief aan de punten die de student zelf aandraagt. Analyseren we welke onderwerpen dominant zijn in de sessies, dan komen we uit op één centraal issue: 'structuur'. Structuur van het schrijfproces, van het onderzoek en van de tekst. Dat strookt niet met wat veel studenten (en vaak ook docenten) denken, namelijk dat de problemen primair op het terrein van taal of stijl liggen.

4

87

ZESENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

In deze presentatie wil ik laten zien hoe wij werken in Nijmegen en wil ik proberen te verklaren hoe het komt dat de non-directieve structuurbenadering zo veel oplevert. Het taalbeleid op de Radboud Universiteit is de laatste jaren vooral gericht geweest op het Engels (internationalisering), maar het feit dat het schrijfcentrum is opgezet, geeft wel aan dat de universiteit belang hecht aan het ondersteunen van de schrijfvaardigheid van studenten. Ook faculteiten organiseren en faciliteren steeds meer activiteiten waardoor studenten hun academische schrijf- en taalvaardigheid verder kunnen ontwikkelen.

Ronde 4

Pieterjan Bonne & Joke Vrijders

Arteveldehogeschool, Gent

Contact: Pieterjan.Bonne@arteveldehs.be joke. vrijders@artevelde.hs

Groeit gras sneller door eraan te trekken? Resultaten van vijf jaar taalbeleid aan de Arteveldehogeschool

  1. Inleiding

De Arteveldehogeschool zet volop in op haar taalbeleid. Na vijf jaar maken we, samen met u, de balans op. We illustreren de evolutie, brengen enkele mooie verdiensten voor het voetlicht, schotelen u enkele resultaten voor en delen zelfs enkele heikele punten met u. Via deze voorstelling hopen we inspirerende feedback te krijgen om onze taalondersteuning verder te ontplooien.

  1. Elke opleiding een taalcoach

De bron van het taalbeleid aan de Arteveldehogeschool ligt op de campus `Hoogpoort', het centrum van de vaste diensten en directie. Vanuit de dienst Studieadvies', onder leiding van Hilde van Puyenbroeck, werd de verantwoordelijke `Taal en Gelijke Kansen', Joke Vrijders, gelast met het uittekenen van de eerste krijtlijnen. Dankzij Test je Taal, een screening voor alle eerstejaarsstudenten, kregen we zicht op de probleemgebieden. Met de organisatie van remediërende taalworkshops, maakten we hier meteen werk van. Om dat centrale initiatief bekend te maken bij de verschillende opleidingen, werd een beroep gedaan op een docent met een hart voor taal (en niet per se op een taaldocent).

88

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
schrijfonderwijs
land
Nederland
onderwijstype
hoger/universitair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

26ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2012