Beoordeling en feedback bij het schrijven in de bovenbouw van havo/vwo

Theun Meestringa & Tiddo Ekens  ·  27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2013  ·  pagina 80

Download artikel

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

Ledoux, G., H. Blok & M. Boogaard (2009). Opbrengst gericht werken. Over de waarde van meetgestuurd onderwijs. Online raadpleegbaar op http://dare.uva.nl/document/170475.

Ronde 1

Theun Meestringa & Tiddo Ekens SLO, Enschede

Contact: t.meestringa@slo.nl t.j.ekens@hccnet.nl

Beoordeling en feedback bij het schrijven in de bovenbouw van havo/vwo

Als leraren hetzelfde schrijfproduct beoordelen met hun eigen beoordelingsmodellen, levert dat grote verschillen in het cijfer op. SLO heeft daarom, samen met drie scholen, beoordelingsmodellen ontwikkeld en in de praktijk getest. Netzo lang tot de cijfers slechts marginaal van elkaar verschilden. Behalve een beoordelingsmodel zijn ook feedbackformulieren ontwikkeld voor ‘de uiteenzetting’, ‘het betoog’ en ‘de beschouwing’. Deze zijn gebaseerd op het Referentiekader Taal. Doel van de formulieren is dat leerlingen meer feedback krijgen op schrijfproducten, doordat ze elkaars teksten bespreken. Het beoordelingsmodel en de feedbackformulieren delen één ambitie: beter schrijfonderwijs met taakverlichting voor de leraar.

In deze workshop beoordeelt u een schrijfproduct en geeft u feedback op een schrijfproduct.

Ronde 2

Pleuni Hooft van Huysduynen IJburg College, Amsterdam Contact: pleunih@hotmail.com

Leesvaardigheid oefenen

Op dit moment wordt tekstbegrip bij het vak Nederlands meestal geoefend en getoetst aan de hand van een tekst met daarbij open vragen en meerkeuzevragen.

80

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
schrijfonderwijs
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
beoordelingsinstrumenten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2013