27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands

Download bundel (PDF)
XXIII

Onder professoren? De toekomst van het examen Nederlands

Helge Bonset

XXIV

Waarom daar en waarom toen? Jeugdliteratuur bij aardrijkskunde, geschiedenis en burgerschap

Piet Mooren & Rob Ruggenberg

XXXIV

Tegen het leed dat grammatica heet

Peter-Arno Coppen

4

“Ik zeg ‘mummi’ en ‘vaari’. Hoe zeg jij oma en opa?” Een project rond talensensibilisering in de school Rozenberg

Jo Knaeps & Greet Van Mello

8

Schrijfplezier en schrijfvaardigheid op de basisschool. Een nieuw schrijfcurriculum gericht op inhoud en genre-kennis

Suzanne van Norden & Lucie Visch

13

Prentenboeken lezen als literatuur. Literaire competentie in de kleuterklas

Coosje van der Pol

17

De kracht van diversiteit in de Vlaamse kleuterscholen. Het project tweedelijnsondersteuning kleuteronderwijs (2KP) toegelicht

Ellen Bauwens

21

Opbrengstbewust aan de slag met de referentieniveaus op Amsterdamse scholen

Els Loman

23

Leren schrijven met peer response en instructie in genrekennis

Mariëtte Hoogeveen

28

Voorlezen met een focus

Marjan van der Maas, José van der Hoeven, Coosje van der Pol & Kris Verbeeck

32

Effectief woordenschatonderwijs aan jonge tweedetaalleerders

Sylvia Bacchini

38

Taalvaardiger door verhalen

Ietje Pauw & Ben Bouwhuis

43

G-START. Studenten voorbereiden op het creëren van een stimulerende geletterde omgeving bij jonge kinderen (2,5 tot 7 jaar)

Jozefien Loman

47

Systematisch leren kijken naar de spreek- en schrijfontwikkeling van kinderen

Roelien Linthorst & Maaike Pulles

50

Writing to Learn als krachtige leeromgeving voor de verwerving van kernbegrippen uit de lerarenopleiding en het beroepsleven

Cathérine Van Eyen & Lieve Verheyden

56

Speel je Wijs: taalontwikkeling met spel en drama

Irma Smegen

60

Van taal naar talenbeleid – ‘Oude sporen en nieuwe wegen’

Katrien Daerden & Karen Reekmans

62

Samen schrijven: kenmerken van interactie en leereffecten

Anke Herder

69

Meervoudige geletterdheid. Nieuwe wijn in oude didactische zakken?

Hilde Van den Bossche

76

Het continu evalueren van de leesontwikkeling. Een probleemoplossende benadering voor leesproblemen in het voortgezet onderwijs

Siuman Chung, Roxette van den Bosch & Christine Espin

80

Beoordeling en feedback bij het schrijven in de bovenbouw van havo/vwo

Theun Meestringa & Tiddo Ekens

80

Leesvaardigheid oefenen

Pleuni Hooft van Huysduynen

81

Onmiddellijke diagnose en feedback voor spelling, grammatica en fictie

Yke Meindersma & Wim Maas

82

Grammatica en spelling in het huidige onderwijssysteem

Valerie Van Vooren

86

Schrijfmeters maken

Kees de Glopper & Joanneke Prenger

90

Nelsis: het effect van docenttraining bij de implementatie van genredidactiek

José van der Hoeven & Amos van Gelderen

92

Effectieve studieteksten in het voortgezet onderwijs

Gerdineke van Silfhout

93

Lees- en schrijfontwikkeling in het vmbo: de rol van instructie bij Nederlands en Mens & Maatschappij

Ilona de Milliano

93

Leescoaches in het voortgezet onderwijs

Femke Scheltinga & Lies Alons

97

Taaldoelen in alle vakken: van taalontwikkelend vakonderwijs naar competentiegericht onderwijs

Jan Lecocq & Nadja Gilissen

101

Zelf digitaal lesmateriaal maken: module werkwoordspelling

Valesca van Diejen

106

Beter schrijven door feedback en revisie: de student actief

Hella Kroon

112

Vrij lezen in het mbo. Onderzoek naar een leescultuur in de laagste mbo-niveaus

Erna van Koeven & Frank Schaafsma

116

Competentie door competitie: schooldebatteren in de praktijk

Sander van der Stok & Rob Honig

119

Het onzichtbare zichtbaar maken. Educationals: films om te leren

Annelies Kappers & Maarten van der Burg

122

De Competentiemeter: doelgericht evalueren

Kris Mostrey

129

Hybride leeromgeving in het beroepsonderwijs

Erica Aalsma & Tonnie van Dijk

134

Samen professionaliseren voor het beroepsonderwijs. De ‘Brabantse’ academie voor mbo-taaldocenten

Anne Kerkhoff & Willemijn Stockmann

137

Taalprofielen opstellen in een vakopleiding

Eva Van Herck & Jessica Leppens

144

Meten en maximaliseren van schrijfvaardigheid bij eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs

Anouk van Eerden & Mik van Es

146

Taalontwikkelend vakonderwijs in bacheloropleidingen. Een dubbelexperiment op teamniveau

Lieve Verheyden & Cathérine Van Eyen

151

Vakdocenten en taal in het beroepsonderwijs. Onderzoek naar competentieontwikkeling in de lerarenopleiding

Carolien Frijns, Piet Litjens & Lieve Verheyden

155

Een routeplanner voor 21ste-eeuwse communicatie. Meervoudige geletterdheid in de praktijk gebracht

Jeroen Lievens

159

Journalist worden door journalist te zijn. Een motto als startpunt voor een taalbeleidsverhaal uit de praktijk aan Howest

Ilse Mestdagh & Gerti Wouters

166

Openbare bijeenkomst Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs

Wilma van der Westen

171

“Maar je wilt ook een zo hoog mogelijk cijfer”. De oriëntaties van studenten op professionele schrijftaken

Jacqueline van Kruiningen

176

Taalontwikkelend onderwijs in het hbo. Een voorbeeld van zelfregie

Henriette Groot Antink & Pieter 't Hart

184

Leesboek of Facebook

Elise Kremer

187

Waarom zou (je) Beatrijs nog lezen?

Frederik De Ridder

188

Meer leesplezier met e-tools?

Magda Mommaerts & Jan T'Sas

191

De mythe van de leesbevorderaar. In hoeverre bepaalt het enthousiasme van de leerkracht de aanpak van leesbevordering in het basisonderwijs?

Marlon Ruwette

193

Een beoordelingsmodel voor het mondeling tentamen literatuur

Corien van Loenen

196

‘De zaak V’: een concept-gestuurde lessenreeks over De Burggravin van Vergi

Erwin Mantingh & Frank Brandsma

198

Je bent 13 en je moet lezen…hoe kies je een goed boek?

Caroline Wisse-Weldam & Carolien Krikhaar

200

Moderne literatuurgeschiedenis, ofwel: historische letterkunde van de 20ste eeuw?

Sander Bax & Erwin Mantingh

203

Leesstrategieën en historisch redeneren van vwo-bovenbouwleerlingen en bachelorstudenten Nederlands. Een beschrijvend hardop-denk-onderzoek in het literatuuronderwijs

Dirk van der Meulen

208

Poëzie in woord en beeld

Lies Van Gasse

211

De Leesrace: leesbevordering in een hogere versnelling

Tine Kuypers

215

Een vernieuwende leestraining voor adolescenten ter bevordering van de leescultuur vanuit het persoonlijk belang van boeken

Jurgen Tijms & Kaarmia van den Boorn

222

De Taalcanon en het onderwijs: een volgende stap

Petra Poelmans & Astrid Wijnands

225

Een ‘sprinter’ is een stoptrein zonder wc: de sturende kracht van taal

Ronny Boogaart

229

Semantisch grammaticaonderwijs: een stand van zaken

Jimmy van Rijt

235

Kleine woorden, diepe gronden

Peter Nieuwenhuijsen

238

Taal en samenleving

Joop van der Horst

240

Tekststructuur, leesproces en tekstbegrip: het belang voor de onderwijspraktijk en voor de toetsing van taalvaardigheid

Ted Sanders

244

Maak je eigen taal!

Marc van Oostendorp

246

Belgisch-Nederlands en de taalnorm in woordenboeken en taaladvisering

Peter Debrabandere

254

Mediawijsheid: vaardigheden voor de 21ste eeuw en het vak Nederlands

Frans Schouwenburg

258

Online tekstbegrip als nieuwe uitdaging voor het vak Nederlands

Jeroen Clemens

261

#Sociaalboekenlezen: leerlingen kruipen via Twitter in de huid van een hoofdpersoon

John Chantrel

263

Digitaal lesgeven en leren in het vak Nederlands

Martine van Hoeve & Koen Strous

272

Online schrijven met WikiKids

Gerard Dummer

275

Werken aan presentatietechieken van leerlingen via nieuwe media

Bart Devos & Jordi Casteleyn

279

Flip je les Nederlands!

Arnoud Kuijpers & Rutger Cornelissen

281

Social media in de literatuurles

Marieken Pronk-van Eunen

286

Anderstalige nieuwkomers: ook een Brusselse uitdaging!

Sophie Ghesquiere & Goele Mahieu

290

Wat werkt (niet) in de ondersteuning en begeleiding van jongvolwassenen met dyslexie?

Eline Van Kerckhove, Jolien De Brauwer, Ellen Meersschaert, Annelies Aerts, Maaike Loncke & Astrid Geudens

296

Opbrengstgericht werken met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het regulier basisonderwijs

IJsbrand Jepma

297

SPEL ABC: Spelling en Woordenschat voor leerlingen met een grote taalachterstand

Frank Stolp

298

Geletterd: een verhaal van meer dan zelfredzaamheid

Erna Janssens

302

Leren door te schrijven in de lerarenopleidingen biologie en wiskunde. Een experiment

Aartje van Dijk

305

Sociale media als taalvaardigheidstool

Janneke Louwerse

309

Basiswoordenlijst vmbo door lezen, lezen en lezen

Mirjam Kooijman

310

Het Utrechts Taalcurriculum 2-14 jaar. Inspiratiebron voor een effectieve doorgaande lijn in het Utrechtse taalonderwijs

Hans Cohen de Lara

313

Effecten van sturing op examenresultaten voor de kwaliteit van het taalonderwijs

Klaas Heemskerk