Online schrijven met WikiKids

Gerard Dummer  ·  27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2013  ·  pagina 272 - 275

Download artikel

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

Ronde 5

Gerard Dummer

Hogeschool Utrecht Instituut Theo Thijssen Contact: gerard.dummer@hu.nl

Online schrijven met WikiKids

 1. Inleiding

WikiKids is de internetencyclopedie voor en door kinderen (van het primair en secundair onderwijs). WikiKids is een omgeving waarin kinderen op een authentieke manier kunnen oefenen aan hun schrijfvaardigheden en kunnen werken aan hun competenties op het gebied van mediawijsheid.

 1. Ontstaan

WikiKids is in 2006 bedacht door Gerard Dummer. Hij ontwikkelde digitale lessen voor leerlingen van het basisonderwijs. Bij het zoeken naar informatiebronnen kwam hij erachter dat teksten online vaak te moeilijk zijn voor kinderen van het basisonderwijs. Ook veel teksten van Wikipedia bleken vaak te moeilijk. Daarom leek het hem goed om een zelfde soort informatiebron voor leerlingen van het basisonderwijs te starten. Dat was het begin van WikiKids. Behalve informatiebron, is WikiKids ook een platform waar kinderen hun eigen teksten op kunnen publiceren.

 1. Idee van een wiki

Het idee van een wiki is dat er gezamenlijk aan artikelen gewerkt kan worden. Er is dan ook niemand eigenaar van een artikel. Ben je als schrijver klaar, dan kan iemand anders er mee verder gaan. Wel met respect voor de inbreng van de ander. Dat betekent dat je overlegt met de vorige schrijver op zijn overlegpagina of op de overlegpagina van het artikel zelf als je flinke veranderingen aanbrengt.

 1. Voor elk wat wils

WikiKids kan op veel verschillende manieren worden ingezet: als kennismaking met het online publiceren van teksten, als manier om online samen te werken, maar ook als verrijkingsmateriaal voor hoogbegaafden. Een voorbeeld van kennismaking vind je

272

8. Nieuwe media

in de artikelen die als ‘beginnetje’ gelabeld zijn. Dat zijn artikelen die bestaan uit maar een paar regels en die je gemakkelijk kunt uitbreiden: individueel of klassikaal. Samenwerken zie je op verschillende plekken terugkomen op WikiKids. De overlegplek voor kinderen is de zogenaamde ‘boomhut’. Daar stellen kinderen vragen aan elkaar die ze ook beantwoorden. Samenwerking ontstaat ook als kinderen samenwerken aan een portaal. Een portaal is een verzamelpagina met artikelen over één onderwerp. Op portalen in oprichting vind je daarom bijvoorbeeld een projectpagina, een inschrijvingspagina en een pagina met gewenste artikelen.

Je kunt als leerling ook je eigen plan trekken en artikelen maken die je eigen interesse hebben. Leerlingen die zich op die manier uitleven, hebben zelfstandig al hele portalen gemaakt over de meest uiteenlopende onderwerpen.

5. Moderatoren

Leerlingen die nog actiever willen worden op WikiKids kunnen moderator worden. Moderatoren controleren wat er op WikiKids gebeurt en of iedereen zich aan de spelregels houdt. Een moderator grijpt in als dat nodig is en kan, indien nodig, een gebruiker blokkeren. Een moderator is een ervaren gebruiker van WikiKids. Hiervoor kom je pas in aanmerking als je al een tijd hebt laten zien dat je in staat bent om met WikiKids te werken. Nog belangrijker: een moderator is iemand die op een vriendelijke manier met andere gebruikers om kan gaan.

 
 1. Hulpmiddelen

Om leerlingen te helpen en leraren wegwijs te maken, zijn er op WikiKids een aantal portalen. De belangrijkste daarvan zijn ‘het Kidsportaal’ en ‘het Onderwijsportaal’. Op het Kidsportaal vinden leerlingen aanwijzingen om zelf een artikel te schrijven en hoe ze dat op WikiKids verder kunnen opmaken. Op het Onderwijsportaal staan achtergrondinformatie en kant-en-klare lessen die je kunt inzetten om met de klas aan de slag te gaan.

 1. WikiKids en Mediawijsheid

Met WikiKids geef je invulling aan competenties voor mediawijsheid. In het model van Mediawijzer.net (2013) wordt het begrip ‘mediawijsheid’ opgedeeld in vier onderdelen:

 1. begrip;

 2. gebruik;

 

8

 

273

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

 1. communicatie;

 2. strategie.

Een voorbeeld van een competentie waar leerlingen aan werken, is het onderdeel communicatie waaronder ook ‘content creëren’ valt. Voor groep 5 en 6 staat dat omschreven als: “Edit unieke eigen gemaakte content met in acht neming van gangbare maatschappelijke waarden en normen in voorgeschreven toepassing”. En voor groep 7 en 8 staat er: “Gebruikt media om unieke eigen content te delen op diverse platformen. Kiest een geschikt medium bij het verzenden van mediaboodschappen en giet deze in

optimale vorm met in acht neming van gangbare maatschappelijke waarden en nor»

men .

Dit sluit mooi aan bij wat leerlingen op WikiKids kunnen doen: eigen unieke content editten. Uniek slaat in dit geval op het feit dat er streng toezicht wordt gehouden op het handhaven van het copyright. Op teksten en afbeeldingen mag geen copyright zitten. Inhoud op WikiKids wordt gepubliceerd onder de dubbellicentie GFDL en Creative Commons BY SA. Die licenties houden in dat het werk weer, onder voorwaarden, vrij te gebruiken is door anderen.

Ook dat leren leerlingen als ze werken met WikiKids: wat mag online en wat mag niet? Een onderwerp waar ze nog niet eerder zo duidelijk rekening mee moesten houden.

 1. WikiKids en gevorderde geletterdheid

Met WikiKids werk je ook aan de gevorderde geletterdheid van leerlingen. Bronkhorst, Verhoeven & Biemond (2009) schreven al dat ICT en internet een positieve invloed hebben op de lees- en schrijfmotivatie van kinderen. WikiKids kan ook een rol spelen als het gaat om het aanleren van spelling en interpunctie, begrijpend lezen en strategisch schrijven. De auteurs noemen WikiKids als een van de voorbeelden die het knippen en plakken van informatie op het internet in werkstukken kan voorkomen. Op WikiKids moeten de teksten namelijk voldoen aan een aantal richtlijnen. Die zijn beschreven op het Kidsportaal. Moderatoren kijken ook streng toe op het naleven hiervan. Gekopieerde teksten worden direct verwijderd.

 1. Meer over WikiKids

Ben je nieuwsgierig hoe een artikel tot stand is gekomen? Dat kan je zien in het tabblad ‘Geschiedenis’. Elk artikel heeft zo’n tabblad. Als je naar het tabblad toe gaat, kan je zien wanneer er aan het artikel geschreven is, wie er aan geschreven heeft en kan je de oudere versies van het artikel er nog eens op nalezen. Zo zie je wie welke verandering heeft aangebracht in de loop van de tijd. Sommige artikelen zijn wel twintig keer bewerkt door verschillende gebruikers.

274

8. Nieuwe media

Veel van de jonge gebruikers maken trouwens gebruik van een nickname (= een zelfbedachte naam, waardoor de privacy nog meer is gewaarborgd). Voorbeelden van namen die voorkomen op WikiKids zijn: Sebastiaan1234 (voornaam met willekeurige cijfers), Southparkfan (vernoeming naar televisieserie), Apoo, Beem of Cookie (eigen gekozen bijnamen). Op WikiKids benadrukken we ook dat er zo weinig mogelijk privégegevens op de gebruikerspagina’s moeten komen te staan. Alleen een voornaam en geen adresgegevens. Te persoonlijke informatie wordt verwijderd.

Referenties

Bronkhorst, J., L. Verhoeven & H. Biemond (2009). Werken aan taal met gebruik van tussendoelen en ict. Taalonderwijs krijgt nieuwe mogelijkheden en kansen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Mediawijzer.net (2013). Competentiemodel. Online raadpleegbaar op www.mediawijzer.net/competentiemodel.

Ronde 6

 

Bart Devos (a) & Jordi Casteleyn (b)

 1. IVV Sint-Vincentius, Gent

 2. Universiteit Gent / Arteveldehogeschool, Gent Contact: bartldevos@yahoo.co.uk

jordi.casteleyn@ugent.be

Werken aan presentatietechieken van leerlingen via nieuwe media

 

1. Inleiding

In de lessen Nederlands nemen vaardigheden een belangrijke plaats in, maar ze leggen een grote druk op de beschikbare tijd. Terwijl alle leerlingen tegelijkertijd hun schriftelijke vaardigheden kunnen inoefenen, is dat voor spreekvaardigheden veel minder het geval. Het is voor de leerkracht Nederlands dan ook een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat elke leerling meermaals kan oefenen, gerichte feedback krijgt en ook voor spreken kan groeien.

Het Web 2.0 kan een oplossing bieden. Aan de hand van slidecasts (online presentaties met gesynchroniseerde Powerpoint-dia’s) leren de leerlingen hun presentaties beter voor

8

 

275

Labels

domein
schrijfonderwijs
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleermateriaal
ICT
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2013