Effectieve studieteksten in het voortgezet onderwijs

Gerdineke van Silfhout  ·  27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2013  ·  pagina 92

Download artikel

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

Referenties

Gelderen, A. van & J. van der Hoeven (2010). Raamwerk voor leermateriaal Nederlands Lezen en Schrijven voor Innovatieve Scholen (NELSIS). ’s-Hertogenbosch: KPC Groep.

Hoeven, J. van der, A. van Gelderen, K. Verbeeck, M. Donker & S. de la Rie (2012).

Genredidactiek als uitgangspunt voor lees- en schrijfonderwijs. Onderzoeksrapportage

Nederlands Lezen en Schrijven op Innovatieve Scholen (Nelsis) in de onderbouw voort-

gezet onderwijs. Den Bosch: KPC Groep.

Nelsis (2013). Nelsis. Nederlands lezen en schrijven in scholen (2013). Online raadpleegbaar op www.nelsis.nl.

Ronde 4

Gerdineke van Silfhout

Universiteit Utrecht

Contact: g.vansilfhout@uu.nl

Effectieve studieteksten in het voortgezet onderwijs

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren problemen bij het lezen van hun studieboeken en toetsen. Zowel voor het onderwijs als voor tekstschrijvers is er dus werk aan de winkel. Tijdens deze presentatie staat de vraag centraal hoe schoolteksten zo ontworpen kunnen worden dat het tekstbegrip toeneemt. In verschillende onderzoeken zijn we nagegaan hoe aanpassingen in stijl, structuur en presentatie het leesproces en tekstbegrip van leerlingen beïnvloeden. Zorgen het invoegen van vertellende personages, interessante details en bijdetijdse voorbeelden voor meer leesplezier en beter tekstbegrip? Zijn korte zinnen, gepresenteerd op afzonderlijke regels, echt makkelijker te verwerken? Hoe zit het met verbindingswoorden die zinnen vaak veel langer maken? En waar hebben met name de zwakke(re) lezers baat bij?

Tijdens deze presentatie zullen de uitkomsten van verschillende oogbewegingsonderzoeken besproken worden. Ook komen er veel praktijkvoorbeelden aan bod. We hopen u als docent of als tekstschrijver te laten zien wat aantoonbaar effectieve tekstkenmerken zijn. Het zal ook duidelijk worden dat dergelijke tekstkenmerken nog lang niet altijd worden toegepast bij de ontwikkeling van studiematerialen.

92

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
taal bij andere vakken
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2013