Zelf digitaal lesmateriaal maken: module werkwoordspelling

Valesca van Diejen  ·  27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2013  ·  pagina 101 - 104

Download artikel

3. Taalonderwijs 12-18

Onderwijsinspectie (2012). Onderwijsspiegel 2012. Jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie. Brussel: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

PISA (2009). Leesvaardigheid van 15-jarigen in Vlaanderen, publicatie van de Vlaamse Overheid. Brussel/Gent: Departement Onderwijs en Vorming/UGent Vakgroep Onderwijskunde.

Ronde 8

Valesca van Diejen

Vathorst College, Amersfoort

Contact: v.diejen@vathorstcollege.nl

Zelf digitaal lesmateriaal maken: module werkwoordspelling

 1. Inleiding

Digitaal. Het lijkt wel een toverwoord in het onderwijs. Als je een opdracht in een pdfdocument mailt aan je leerlingen, geef je dan digitaal onderwijs? Nee! Het is wellicht handiger dan ‘printen-kopiëren-uitdelen’, maar je maakt geen gebruik van de echte voordelen van een digitale leeromgeving: activeren, interactie, directe feedback, flow, flipped classroom, zelfstandig leren en het besparen van tijd.

Hoe kan je als docent de voordelen van digitaal onderwijs inzetten in de eigen lespraktijk?

 1. Digitale module ‘werkwoordspelling’ Vathorst College

Ik presenteer de digitale module ‘werkwoordspelling’ die ik heb gemaakt voor de eerste klassen (vmbo-t/havo/vwo) van het Vathorst College in Amersfoort. Acht digitale lessen die door de leerlingen zelfstandig doorgewerkt kunnen worden, waarbinnen bovenstaande begrippen een sleutelrol vervullen.

3

101

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

Figuur 1: De digitale module ‘werkwoordspelling’. De module bestaat uit:

 •  acht digitale lessen + een extra oefenles;

 •  twaalf filmpjes met uitleg van de regels voor werkwoordspelling: visueel, met gesproken tekst;

 •  digitaal oefenmateriaal voor de leerlingen met directe feedback;

 •  verschillende versies van toetsen;

 •  werkwoordspeller (interactief werkwoordschema);

 •  docentenhandleiding.

102

3. Taalonderwijs 12-18

 
   

3

 

Figuren 2 & 3: Voorbeelden van oefenmateriaal.

Op het Vathorst College leren de leerlingen in de eerste drie jaren in themás waarbinnen de verschillende vakken samenkomen. Het vak Nederlands heeft binnen die themás een ondersteunende rol. Er is daarbij vooral aandacht voor schrijf- en spreekvaardigheid. Leesvaardigheid, taalverzorging en spelling komen binnen de themás minder prominent aan bod. Ik heb de module ‘werkwoordspelling’ gemaakt om spelling explicieter aan te bieden. Het lesmateriaal heb ik ontwikkeld binnen de minor E-learnig en gaming die ik volgde tijdens mijn opleiding tot docent Nederlands aan de HU.

Vooraf heb ik de volgende eisen vastgesteld waaraan het lesmateriaal moest voldoen:

 •  in het eindproduct is het eerstejaarsprogramma werkwoordspelling verantwoord aanwezig volgens de referentieniveaus van de commissie Meijerink;

 •  alle lesmateriaal wordt digitaal aangeboden;

 •  digitale opdrachten worden gevolgd door directe feedback aan de leerling;

 •  de leerlingen kunnen zelfstandig met het materiaal aan het werk gaan;

 •  het lesmateriaal en de animaties zijn zo opgebouwd dat de leerling geactiveerd wordt;

 •  digitale opdrachten en toetsen nemen de docenten nakijkwerk uit handen;

 •  de module is uit te breiden met andere onderdelen van het spellingsonderwijs;

 •  de module is eenvoudig te migreren naar een andere plek.

3. Presentatie

Ik laat zien hoe het lesmateriaal tot stand is gekomen en presenteer het eindresultaat. Ik vertel hoe ik me heb voorbereid op het ontwerpen van het lesmateriaal en welke inhoudelijke en technische afwegingen ik daarbij heb gemaakt. Welke concessies heb ik daarbij moeten doen? Ik laat zien hoe de begrippen ‘activeren’, ‘interactie’, ‘directe feedback’, ‘flow’, ‘flipped classroom’, ‘zelfstandig leren’ en ‘het besparen van tijd’ in de

103

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

lessenserie zijn vertegenwoordigd. Daarnaast ga ik in op hoe ik heb onderzocht of de module het gewenste leereffect bij de leerlingen sorteert.

4. Gesprek

Tot slot wil ik aan de hand van een aantal stellingen met de deelnemers in gesprek over de vraag in hoeverre het haalbaar en wenselijk is, wat betreft tijd, techniek en didactiek, voor de individuele docent om de leerling zelfgemaakt digitaal lesmateriaal aan te bieden?

104

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
schrijfonderwijs
spelling
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleermateriaal
ICT
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2013