28ste Conferentie Onderwijs Nederlands

Download bundel (PDF)
XIII

AFS: informeel en ervaringsgericht leren

Stichting AFS Nederland & AFS Interculturele Programma's vzw

4

Op weg naar een geslaagd taalbeleid

Martien Berben

9

Boeiend tekstonderwijs

Hilde Hacquebord & Hella Kroon

9

Beestachtig goed leren schrijven in het basisonderwijs

Hiske Feenstra, Renske Bouwer & Monica Koster

13

Positief omgaan met meertaligheid in het basisonderwijs en in de buitenschoolse opvang

Ayse Isci

18

“Ik zeg ‘mummi’ en ‘vaari’. Hoe zeg jij oma en opa?” Een project rond talensensibilisering in de school Rozenberg

Jo Knaeps & Greet Van Mello

22

De effectiviteit van woordenschatonderwijs in de kleuterklas

Helena Taelman

26

Stromen van woorden

Regine Bots

30

Wat werkt in lees- en schrijfonderwijs?

Tineke Padmos & Koen Van Gorp

36

Evaluatie als hefboom voor een sterker taalbeleid

Riet De Vos

41

Breed evalueren kan je leren… Zes vragen om over te reflecteren. Competenties Nederlands breed evalueren in het secundair onderwijs

Koen Van Gorp, Iris Philips & Fauve De Backer

44

Het hele plaatje: een Toolkit om breder te evalueren

Pandora Versteden & Marie Seghers

52

Spreekvaardigheid in het lager onderwijs. Waar staan we en hoe kunnen we verder? MILOS zet je op weg

Kathelijne Jordens

55

Begrijpend lezen: op weg naar het voortgezet/secundair onderwijs

Femke van der Honing

59

Diagnostische toetsing bij het schoolvak Nederlands

Roelien Linthorst & Uriël Schuurs

64

Moedertaaltoetsing in Europa

Karin Heesters (m.m.v. Aoife Groenewegen & Gregory Metallinos)

70

Schrijfbegeleiding met effect: observerend leren en collaboratief schrijven voor talig minder sterke studenten

Lieve De Wachter & Jordi Heeren

74

Taalontwikkelend lesgeven in het hoger onderwijs. Hoe doe je dat?

An De Moor & Pieterjan Blomme

79

Wie durft de draaideur nemen? De betekenis van taakgerichte taalvaardigheidsdidactiek voor het hoger onderwijs

Carolien Frijns

83

De lerarenopleiding en didactische vernieuwing: katalysator of weerstand?

Bart Deygers & Sibo Kanobana

88

De essentiële rol van het vak Nederlands in interdisciplinaire projecten. Zakelijk communiceren in een authentieke leeromgeving

Kathleen Leemans

93

Taalontwikkelend leren: de lerende student

Wilma van der Westen & Edith Alladin

98

Taalbeleid en taalontwikkelend onderwijs bij de Hogeschool van Amsterdam

Bas van Eerd

103

Openbare bijeenkomst Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs

Pieterjan Bonne & Martine Kuggeleijn

108

De bibliotheek op school. Strategisch samenwerken aan leesbevordering in het voortgezet onderwijs

Kees Broekhof

112

O Mundo – een kleine wereldbibliotheek

Eva Devos, Hans Hendriks & Joyce Loir

115

Poëzie in huis halen

Jos van Hest

116

Aan de slag met lestips voor Poëzieweek 2015 (basisonderwijs)

Tinneke van Bergen & Els Moonen

120

G-START. Studenten voorbereiden op het creëren van een stimulerende geletterde omgeving bij jonge kinderen (2,5-7 jaar)

Jozefien Loman

120

Schrijven bij zaakvakken met basisschoolkinderen en pabostudenten: een driedubbele opbrengst

Suzanne van Norden

121

Het effect van instructie in writing aloud op tekstlengte en zinscomplexiteit in verhalen van van (risico-)leerlingen uit het basisonderwijs

Dorien Sellekaerts, Lieve Verheyden & Lieven Verschaffel

126

Leerzame interactie tijdens samen schrijven

Anke Herder

131

Kijk op de praktijk!

Maaike Vervoort

136

Actieonderzoek als stimulans voor een positieve leesattitude bij studenten uit de lerarenopleiding

Iris Vansteenlandt, Magda Mommers, Inge Landuyt & Deeviet Caelen

141

Hoe zien de leesprofielen van onze studenten eruit? Een onderzoek naar leesprofielen onder studenten van de Katholieke Pabo Zwolle

Wenckje Jongstra, Annelot Adolfsen & Ietje Pauw

144

Een taaltoetsprogramma voor de propedeuse

Anne Kerkhoff & Annette Hurkmans

146

“Tussen droom en daad…”. Op weg naar een nieuwe doorlopende leerlijn Fictie en Literatuur

Maurice Dumont

149

Creativiteit is geen zwart gat: structuur in de chaos. www.ezels-oor.be

Geert De Meyer

153

Literatuur en nieuwe media: motiverende webtools om literatuur te bespreken

Carl Boel

156

Beestachtige lessen en fabelachtige vertellingen van Wim Helsen en Hans Teeuwen tot ‘Willem die Madocke makede’. Over de lessenreeks Bij Beesten in de leer in het spoor van de vos

Erwin Mantingh

159

Digi-teens: beeldschermfanaten die boeken haten? Een surveyonderzoek naar de leesvoorkeuren en het leesgedrag van tieners in het digitale tijdperk

Mariet Raedts & Jan Van Coillie

160

Moet dat nu echt, die literatuur?

Johan van Iseghem

168

Pleidooi voor poëzie(onderwijs). Poëzie is overal… of nergens

Dirk Terryn

171

Op zoek naar literatuurdidactisch meesterschap. Opvattingen van docenten en leerlingen over de kenmerken van de excellente literatuurdocent

Theo Witte & Ellen Jansen

178

Digitale ondersteuning bij schrijfopdrachten aan de Ugent. Een website als gemeenschappelijke referentie voor academisch taalgebruik

Eva Van de Wiele, Mit Leuridan & Sibo Kanobana

181

Samenwerken aan Nederlands. Tekst als hart van het vak Nederlands

Erika Welgraven & Cilla Geurtsen

184

Voer je eigen taalonderzoek!

Matthias Lefebvre

188

Effecten van expliciete en impliciete instructie op de verwerving van een academische schrijftaak

Elke Van Steendam, Luc Degrez & Mariet Raedts

189

Differentiatie in het taalonderwijs

Laura Punt & Astrid van den Hurk

193

Storyboarding en leren presenteren

Jolien Dhaenens, Bart Devos & Jordi Casteleyn

197

Flip je les Nederlands!

Arnoud Kuijpers & Rutger Cornelissen

199

Online geletterdheid in de 21ste eeuw: een nieuwe uitdaging voor leraren Nederlands

Jeroen Clemens

204

Onderzoekend leren met taaldatabanken

Ad van der Logt

208

Syntaxis op een bont bedje van didactiek

Tim Neutelings & Jimmy van Rijt

212

Taal tussen tuin en wildernis. Over verkavelingsvlaams

Kevin Absillis

213

Taal in het nieuws

Marc van Oostendorp

213

De morfoloog: spin in het web van de taalbeschouwing

Hans Smessaert

217

Lekenmeningen

Joop van der Horst

219

Op zoek naar de taalvaardigheid die het onderwijs vereist

Koen Jaspaert & Iris Philips

222

Een kritische terugblik op honderd jaar taalzorg en taaladvisering in Vlaanderen. En wat brengt de toekomst?

Peter Debrabandere

228

Woordenschat verrijken met attitude

Ilse Mestdagh & Gerti Wouters

233

Hoe betrek je scholen bij taalbeleid?

Geppie Bootsma & Marieken Pronk-van Eunen

233

Het ontwerpen van taalgerichte vaklessen; planningshulpen

Bart van der Leeuw & Theun Meestringa

239

Taalbewust beroepsonderwijs. Vijf vuistregels voor effectieve didactiek

Tiba Bolle & Inge van Meelis

244

Gezocht: lerarenopleiders en leerkrachten in spe met geletterdheidsbril! Kennismaking met het School of Education-project Een G-krachtige praktijk

Anne Decelle & Greet Goossens

249

Twee nieuwe handboeken taalgericht vakonderwijs

Theun Meestringa, Maaike Hajer & Bart van der Leeuw

254

Taalbeleidstrajecten in verschillende scholen

Nele Decroos

255

Onderzoeksrapporten in het hoger onderwijs: instructie en feedback op genre en register

Kitty Wortel, Ron van Hogen, Hans de Weerdt & Rick de Graaff

260

Reflecteren op taal in de derde graad van het kunst- en technisch (voortgezet) onderwijs

Lieve Knop

263

Hoe met leerlingen uit de tweede graad (secundair onderwijs) reflecteren op taal?

Ulrik De Roover

270

Taal beschouwen met leerlingen van de derde graad aso

Annelies Bautier

273

Taalbeschouwing nieuwe stijl: materiaal prof. Coppen uitgetest in de klas

Marinka Marinus & Ann De Vuyst

278

Taalbewaker of taalbegeleider? Over de diverse posities die Vlaamse leerkrachten innemen in het standaardtaal-of-tussentaaldebat

Steven Delarue

287

Taalbeschouwing volgens de nieuwe eindtermen Nederlands

Jan Uyttendaele

291

Taalbeschouwing en taalkunde als kennismaking met wetenschappelijk onderzoek in de bovenbouw

Loes Bazen

294

Spelenderwijs woordwijs: van memoriseren naar een web-based game

Marcella Veldthuis

298

Verhogen van taalvaardigheid als springplank naar een hoger welbevinden en grotere slaagkansen in het secundair onderwijs (technisch en beroepsonderwijs)

Herlinde Debackere & Ilse Welvaert

299

Alledaagse mysteries, aan de slag met informatieve teksten. ‘Lezen om te leren’

Peter Van Damme

301

Kunt u dat nog eens herhalen?’ Bewust werken aan luistervaardigheidslessen en -toetsen op structurerend en beoordelend niveau

Jean Jacobs

307

Hoe ziet een effectieve schooltekst eruit? En een goede toets dan?

Gerdineke van Silfhout

310

Lessen in leesvaardigheid

Heleen Vellekoop

320

Waarom nog debatteren?

Dicky Antoine & Veerle Maniquet

324

Universal Design voor taalvaardigheidslessen: diversiteit als troef!

Barbara Axters

332

De toekomst van het schoolvak Nederlands

Bart van der Leeuw & Joanneke Prenger

336

Van woordweb naar vakconcept. Studenten ontwerpen een taalgerichte lessenserie

Joke Morshuis & David Stalpers (m.m.v. Rick de Graaff)