Verhogen van taalvaardigheid als springplank naar een hoger welbevinden en grotere slaagkansen in het secundair onderwijs (technisch en beroepsonderwijs)

Herlinde Debackere & Ilse Welvaert  ·  28ste Conferentie Onderwijs Nederlands  ·  2014  ·  pagina 298

Download artikel

28ste HSN-CONFERENTIE

Ronde 1

Herlinde Debackere & Ilse Welvaert Edugo, Lochristi

Contact: herlinde.debackere@edugo.be ilse.welvaert@edugo.be

Verhogen van taalvaardigheid als springplank naar een hoger welbevinden en grotere slaagkansen in het secundair onderwijs (technisch en beroepsonderwijs)

Wat schrijf je op een rapport van een leerling wiens leef- en leerhouding maar niet verbetert? Vraag jij je soms af wat je nog meer kunt doen om die houding te veranderen? Zit ook jij vaak met de handen in het haar als je leerlingen jou stomverbaasd aankijken als je iets uitlegt? Merk ook jij tijdens je verbeterwerk dat leerlingen compleet naast de kwestie antwoorden? Heb ook jij leerlingen in de klas die heel wat in hun mars hebben, maar dat amper kunnen uiten?

Misschien ligt het aan jou: had ik te weinig geduld met die leerling? Heb ik die leerstof toch wat te ingewikkeld aangebracht? Was mijn vraag op die toets te moeilijk of te vaag geformuleerd? Heb ik te weinig gedifferentieerd? Wellicht niet.

Waaraan ligt het dan wel? Op onze school hebben we binnen het Gelijke Onderwijskansenbeleid een aantal initiatieven ontwikkeld, waarmee we een passend antwoord proberen te geven op bovenstaande vragen. Zijn het sluitende antwoorden? Neen, maar ze zijn gebaseerd op de volgens ons cruciale inbreng van onze leerlingen uit het technisch en beroepssecundair onderwijs. Bij onze leerlingen hebben deze initiatieven alvast hun nut bewezen: hun leer- en leefhouding verbeteren dankzij positieve en constructieve feedback en concrete tips. Onze leerlingen met grote taalachterstand krijgen extra ondersteuning op korte termijn, om op lange termijn zelfredzaam aan de slag te kunnen. Omdat maatschappelijke weerbaarheid steeds belangrijker wordt binnen en buiten de schoolmuren, zetten wij bij al onze leerlingen ook in op een betere schoolse en functionele taalvaardigheid. Op die manier willen wij het zittenblijven beperken en het welbevinden van onze leerlingen verhogen.

298

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
taalcompetenties
land
Belgiƫ
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

28ste Conferentie Onderwijs Nederlands · 2014