29ste Conferentie Onderwijs Nederlands

Download bundel (PDF)
XXI

Een land van waan & wijs. Een historische aanpak van jeugdliteratuur in het (basis)onderwijs

Rita Ghesquiere, Vanessa Joossen & Helma van Lierop

XXIV

Is zijn B2 haar B2? Of moeten we met meer maten meten?

Anne Kerkhoff

XXXII

Manifest voor het schoolvak Nederlands

Theo Witte & Anneke Neijt

4

Geen paniek, snel op weg met anderstalige nieuwkomers. Of: naar een krachtig totaalbeleid op school

Lieve Lenaerts

8

Het vroeg signaleren van leesproblemen

Mirjam Snel

10

Kennisontwikkeling tijdens gezamenlijke lees- en schrijfactiviteiten

Anke Herder & Maaike Pulles

14

Praten over teksten

Annerose Willemsen

18

Wereldwoorden in de kleuterklas

Helena Taelman

23

Leesgesprekken: zicht op de ontwikkeling van lezen

Joanneke Prenger, Mirjam Zaat & Derjan Havinga

27

Taaltoetsen en toetsbeleid onder de loep

Lotte van den Ouden & Emilia Bijl

31

Literatuuronderwijs in de basisschool

Gertrud Cornelissen

38

Minimaal MaxiTAAL. Een boek vol talige tips bij routines in onthaalklas en eerste kleuterklas

Joke Boeckx & Ellen Bogaert

40

Bibliotheek in de les: werken aan leesmotivatie en informatievaardigheden bij wereldoriëntatie

Hilde Braam & Maaike Pulles

43

Taalmozaïek: taal en kennis van de wereld voor jonge kinderen

Alois Ruitenbeek & Sylvia Bacchini

47

Kaatje Klank houdt van ‘bloot’… ik bedoel ‘brood’. Een wetenschappelijk gebaseerde taalmethodiek om het klankbewustzijn en de articulatievaardigheden te stimuleren in de kleuterklas

Lieve Van Severen & Sanne Feryn

53

Samen leren over begrijpend lezen in een professionele leergemeenschap

Hugo van den Ende, Wenckje Jongstra & Ietje Pauw

56

Samen sterke verhalen lezen

Silvie Vanoosthuyze & Hilde Van den Bossche

62

Schooltaalbevorderend leraargedrag

Nanke Dokter

68

Waarom nog debatteren?

Dicky Antoine, Veerle Maniquet & Rob Honig

72

De effecten van ‘samenwerkend lezen’ op de leesvaardigheid van 14/15-jarigen

Niki Moeken, Folkert Kuiken & Camille Welie

76

Presentatietechnieken geven aan leerlingen

Elsbeth Booy

80

Leerlijn spreken en presenteren in de derde graad algemeen en technisch secundair onderwijs

Maggy Dekens

81

Examentraining Nederlands: omhoog dat cijfer!

Marieken Pronk-van Eunen & Metteke de Vries-Kolman

86

Motivatie bij schrijfvaardigheid vergroten (bij leerlingen vanaf 15 jaar)

Freerk Teunissen

90

Leesvaardigheid in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs

Femke van der Meulen

94

Verdiepend lezen van complexe teksten

Karin van de Mortel & Fien Loman

98

De Diagnostische Tussentijdse Toets – in theorie en in de praktijk

Roelien Linthorst & Uriël Schuurs

103

Pilot schrijfvaardigheid centraal examen Nederlands vmbo

Kirsten van Ingen & Hans Goosen

106

Hoe maakt u een goede taaltoets?

Eveline van Baalen & Gerdineke van Silfhout

111

Veranderingen in het centrale examen Nederlands en de mening van docenten

Uriël Schuurs & Huub van den Bergh

116

Visie op taal leren: motivatie is de sleutel

Tiba Bolle & Inge van Meelis

120

Strategisch ten strijde met taal: een schot in de roos

Maarten De Beucker

129

Lezen brengt je meer dan je denkt

Evelien Polter & Mirella Verspiek

133

Wanneer vindt een mbo-leerling Nederlands zinvol?

Annelies Kappers & Tineke Dekker

134

Kunnen de idealen voor het vak Nederlands ook gelden voor de leerlingen van het beroepssecundair onderwijs?

Ides Callebaut

137

Onlinegeletterdheid: aan de slag met ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken

Jeroen Clemens

141

Strategisch lezen voor beroep en studie

Roos Scharten

145

Werkvormen die werken! Drie werkvormen om te inspireren

Marlies de Groot & Philo Offermans

152

Hertalen als werkvorm voor onderwijs in historische letterkunde. Gijsbrecht van Aemstel in vwo-5

Marijn van Dijk

155

Vertrapt de ‘schoolcanon’ het oeuvre van een literaire auteur?

Marc Van Kerchove

159

Pecha Kucha’s in het literatuuronderwijs

Roland de Bonth

162

De spelende leerling – Catcher in the cloud

Hedwig Selles, Inge ten Brink-Boone & Marijn Meefout

166

Dissectie van een tekst: literaire non-fictie in het klaslokaal

Frauke Pauwels

170

Gedifferentieerde lessen ontwerpen met een hele taak eerst

Ad van der Logt

173

Literatuur en nieuwe media: een stimulerende aanpak

Carl Boel

176

#literatuuronderwijs2032

Theo Witte & Erwin Mantingh

182

Leesgroepen op de lagere school

Griet Loix & Paul Van Damme

185

Moeilijke lezers, praktische lessuggesties

Margot Van Dingenen

188

Leesbevordering: een hopeloze zaak?

Helge Bonset

192

Leesbevordering als succesnummer

Peter van Duijvenboden & Desirée van der Zander

198

Bewuste taalvaardigheid als eindterm voor het schoolvak Nederlands in havo en vwo: visie en voorbeelden

Anneke Neijt & Peter-Arno Coppen

203

Grammatica moet, maar wel goed! Over grammaticaonderwijs op basis van concepten uit de wetenschappelijke taalkunde

Jimmy van Rijt

209

‘Mijn accent afleren? Waarom?’ Hoe denken leraren en leerlingen over accenten in de klas? Een onderzoek naar attitudes ten opzichte van accenten en de implicaties voor het onderwijs

Petra Poelmans, Jos Swanenberg & Anne Kerkhoff

213

Spellingonderwijs: tijd voor een andere aanpak?

Jan Uyttendaele

217

Het diploma voor de werkwoordspelling

Jeroen Steenbakkers

221

De rol van het werkgeheugen en het mentale lexicon als verklaring van d/t-fouten. Een pleidooi voor tolerantie?

Nina Verhaert & Dominiek Sandra

228

Uit fouten kan je leren

Guido Cajot & Patricia Huion

234

Succes met taal(beleid)

Pieter 't Hart & Gerhard Wentink

235

Overtuigingen van masterstudenten over academisch schrijven

Kees de Glopper, Nynke Hogeveen & Thea Nicolai

238

Taal en inhoud zijn één. Hoe werk je concreet aan schrijfvaardigheid met je studenten?

Ilse Mestdagh, Gerti Wouters & Bregt Vermeulen

244

Toetsing van taalvaardigheid en studiesucces in het hoger onderwijs

Folkert Kuiken & Ineke Vedder

248

Met of zonder Engels door het hoger onderwijs: even taalvaardig aan de finish?

François Staring

252

Vier op een rij: triggeren, motiveren, leren en resulteren. De autonome taalleerder in het hoger beroepsonderwijs

Wilma van der Westen

259

Zet studenten weer aan het denken! Het belang van de docent voor een geslaagd taalbeleid

Pieterjan Bonne & Joke Vrijders

268

(Graag) lezen doorheen de lerarenopleiding?!

Iris Vansteelandt, Magda Mommaerts, Ingeborg Landuyt & Deeviet Caelen

271

Samen opleiden voor het beroepsonderwijs

Mariette van Dam, Anne Kerkhoff, Mieke Lafleur & José Beijer

276

“Omdat ik dat vind!” Kritische studenten argumenteren

Esther Hol & Anne Kerkhoff

279

Leren regisseren in de les. De ontwikkeling van professionele communicatieve vaardigheden voor het sturen van leerprocessen door docenten-in-opleiding

José Beijer & Rick de Graaff

286

De Odyssee, het verhaal van een game

Jaap van der Molen & Martin Thijs

290

Nieuws in de klas. Maak tijd voor actualiteit

Michelle Knijff

295

Apps in je les Nederlands. Bereik iedere leerling met zijn of haar mobiel

Rutger Cornelissen & Ramon Groenendijk

302

Samenwerken aan Nederlands: werken met teksten in vaardigheidoverstijgende opdrachten

Erika Welgraven, Cilla Geurtsen & Jolieke Piet

305

Zoekvaardigheden als vak? Op zoek naar begrijpelijke en betrouwbare informatie voor school op het internet: leren filteren en beoordelen in stappen

Maarten Sprenger

309

Onlinegeletterdheid: aan de slag met ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken

Jeroen Clemens

313

Gemotiveerd lezen in PLOT26

Yvonne Gerridzen

316

Storyboarding en leren presenteren

Bart Devos

322

Deugden in de wereldliteratuur

Claudia van Werkhoven

324

Taalwetenschap in de klas: metalinguïstisch bewustzijn en onderzoeksvaardigheden bevorderen

Maria Mos

327

De Taalstudio: stemmen van Afrika

Maaike Verrips

329

Tussen droom en daad: de ambivalente houding van Vlaamse leerkrachten tegenover standaardtaal en andere taalvariëteiten

Steven Delarue

334

Het Gruuthuseliedboek in de les Nederlands. Haat, liefde en dood in het laatmiddeleeuwse Brugge

Frank Willaert

340

Van standaardtaal tot ‘digi-taal’: hoe jongeren schrijven op social media

Lieke Verheijen

343

Van ezelsbruggetjesdidactiek naar taalkundig redeneren

Roy Dielemans

348

Dat zoeken we op! Het gebruik van de ANS bij grammatica

Astrid Wijnands