30ste Conferentie Onderwijs Nederlands

Download bundel (PDF)
4

Het schoolvak Nederlands en de beleving ervan door de ogen van het (anderstalige) jonge kind. Hoe kan men als basisschool deze kinderen ondersteunen?

Marijke Bauwens

9

Woordenschatuitbreiding bij zes- tot twaalfjarige leerlingen, inclusief nieuwkomers

Folkert Kuiken

14

Taaldomeinen in samenhang

Mariëtte Hoogeveen & Joanneke Prenger

18

Ben jij woordenwijs? Concreet aan de slag met schoolteams basisonderwijs (2,5-12 jaar) rond woordenschatverwerving

Fien Loman

23

Oefensoftware bij het leren lezen. Wat werkt?

Marjoke Bakker

27

Lezen als krachtig hulpmiddel om aan de slag te gaan met anderstalige leerlingen

Marijke Ceunen

31

Het verhaal van een school die van lezen een deugd maakt voor alle kinderen

Alma Artoos & Lut Maes

33

#BOOK: Een boekenclub voor leesattitude, leesbegrip en sociaal-emotioneel leren voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs

Mirthe Stoop, Joeki Segers & Jurgen Tijms

40

Tijd voor meer onderwijstijd. Tijd voor meer interactiekwaliteit. Maximaal Megataal in de kleuterklas

Marlies Algoet

44

Leesbevordering en literatuureducatie in het basisonderwijs

Arjanne Hoogerman

48

Rekenen op taal: taalbewust wiskundeonderwijs in de lagere school

Saskia Buyckx, Tim Robijns, Saskia Timmermans & Marieke Vandersmissen

51

Digitaal lezen, anders lezen?

Niels Bakker

56

Feed up, feedback en feedforward bij taaltaken in de lerarenopleiding

Ans Hubert & Hilde Imberechts

60

Een systematische beschrijving van relevante kennis over taal

Bart van der Leeuw & Theun Meestringa

68

Sprekend leren doet groepswerk renderen

Jan T’Sas & Ria Van den Eynde

71

Leeslust op de Pabo

Véronique Damoiseaux, Wenckje Jongstra & Ietje Pauw

78

Hbo-studenten leren academisch schrijven in een blended leeromgeving

Erna van Koeven & Anneke Smits

81

Observerend leren schrijven van de bachelorproef

Pieterjan Bonne, Joke Vrijders, Sofie Van Daele & Chris Collier

86

“Soms verlies ik mezelf in mijn eigen emoties en gedachten”. Schriftelijke reflectietaken in een competentiegericht geneeskundecurriculum

Jacqueline van Kruiningen, Friso Muntinghe, Heleen Verdenius & Emma van der Weele

91

Taalonthaal: een schrijfcentrum aan de Universiteit Gent

Fieke Van der Gucht, Pauline Van Daele, Mit Leuridan & Sibo Kanobana

96

Een professionele leergemeenschap als motor voor taalbeleid

Tine Van Houtven

99

De cijfers, de gezichten en de onneembare taal(beleids)- barrières. Taaldiversiteit in het hoger onderwijs

Wilma van der Westen

106

Een kijkje in de keuken: taalvaardigheidsondersteuning in het hoger onderwijs

Annemijn Pasman

111

Het KAMELEON-model: een praktijkgericht model voor het realiseren van een brede focus in lesgeven

Leen Schelfhout, Gert Vanthournout, Debbie Van Loo & Ann de Roover

118

Geletterdheid en Nederlands taalonderwijs in de B-stroom

Youri Vande Sande

121

Differentiëren. Hoe hou ik alle leerlingen zinvol bezig in de les Nederlands? Tegemoet komen aan verschillen in het mbo

Tiba Bolle & Inge van Meelis

127

Digitale meerwaarde in de NT2-klas

Jeroen Hendrickx

131

Taalprogramma sterke studenten op weg naar het hoger beroepsonderwijs: 3F-plus

Hella Kroon

135

Spreken is zilver, schrijven is goud. Maakt een goede schrijfdidactiek het verschil?

Jean Jacobs

139

Een hardop denken onderzoek naar kijk-luistervaardigheid

Eefje Boef, Corien Stevens & Joanne van der Boom

143

NodO+ – Taalcoaching voor beroepsopleidingen met laagtaalvaardige cursisten

Betty Mommen & Krista Claesen

148

Spellingles nieuwe stijl. Waarom stagneert spellingles? (En is daar iets aan te doen?)

Freerk Teunissen

154

#Literatuurgeschiedenisonderwijs2016

Theo Witte & Erwin Mantingh

159

‘Leven in een huis als in een lichaam’. Thuiskomen in gedichten. Suggesties voor poëzielessen in de derde graad

Paul Demets & Hilde Lauwers

164

Leert literatuur je het leven? Over het stimuleren van zelfinzicht en sociaal inzicht via literatuuronderwijs

Marloes Schrijvers, Tanja Janssen & Gert Rijlaarsdam

168

Floris ende Blancefloer in de klas

Jan Uyttendaele

173

Lezen doe je met elkaar: het groepsmondeling

Margot de Wit

177

Herdrukt

Dennis Van der Kuylen

180

Dichter. Leeronderzoek

Laura Los, Maxime Van Steen, Susan Demol & Jordi Casteleyn

182

Zweten in de les Nederlands: geïntegreerd literatuur-, lees- en schrijfonderwijs

Caroline Wisse-Weldam & Gerdineke van Silfhout

188

Een leesplezierbeleid op de basisschool

Elf Albrecht & Peter Jongenelen

191

Young adult literatuur op de leeslijst

Linda Ackermans

196

“Hebt u nog zo’n boek?” Over het behoud van leesmotivatie in basis- en voortgezet onderwijs

Roos Wolters & Peter van Duijvenboden

201

Visie op jeugdliteratuur en literatuuronderwijs

Corina Breukink-Prosper & Aalt Prins

204

LOL ik lees! Leesplezier, ook voor beroepsleerlingen

Ruth Lasters

208

Leren met Lef. Is de film beter dan het boek?

Maarten van der Burg & Annelies Kappers

211

NedBox, online oefenkansen voor nieuwkomers

Mariet Schiepers

215

Turks is niet om te leren, juf! Thuistaal in groepswerk

Sophie Stroobants

219

Recente migrantenkinderen en de overgang naar het regulier onderwijs

Sergio Baauw

219

Aan de slag met anderstalige nieuwkomers: geschikte taken binnen een krachtige (taal)leeromgeving

Karen Torfs & Pandora Versteden

226

Mobiele technologie in de klas: hebbedingetje of modern middel voor krachtig onderwijs voor iedereen?

Jeroen Lievens & Carolien Frijns

230

Help! Hoe schrijf ik een rapporttekst? De Digitaalkit biedt ondersteuning

Martien Geerts & Hilde Vanbrabant

234

ICT is zeg maar (niet) echt mijn ding. Met multimediablogs naar betekenisvol literatuuronderwijs

Floor van Renssen, Anneke Smits & Heleen Vellekoop

237

Interactieve fictie in het VO: Games maken en schrijven

Mienke Droop, Karly van Gorp & Ineke Verheul

243

Lesmodule ‘Verborgen familieverleden’. Een voorbeeld van innovatief onderwijs bij Nederlands in 2016

Jeroen Clemens & Ferdi Schrooten

246

Samen lezen: verbeteren van leesvaardigheid bij vijftienjarigen

Linda Koenis & Pien Zeuwts

251

Twictee

Joke Peremans & Nick Delafontaine

254

Spelling anders bekeken

Hélène Naert

258

Taal beschouwen met leerlingen van de derde graad aso

Annelies Van Laere

260

Een activerende didactiek voor taalbeschouwing

Thomas de Bruijn, Peter-Arno Coppen, Barbara Snel, Maarten Timmermans, Ricardo Walinski & Nienke Wassenberg

264

Taal telt!

Lieve Knop

267

Taalbeschouwing in beeld en geluid met Het Archief voor Onderwijs

Frederik De Ridder & Karen Vander Plaetse

269

Inspireert het leerplan taalbeschouwing de dagelijkse klaspraktijk?

An Budts

273

De kracht en macht van het woord

Riek Hazenbosch & Carly van Tilborg

277

Praktisch grammaticaonderwijs

Michel Pijpers

284

Naar een betere mondelinge taalvaardigheid. Het belang van feedback

Anneke Wurth, Jaap de Jong, Hans Hulshof, Dineke Tigelaar & Wilfried Admiraal

290

Ze kunnen niet schrijven… En niet lezen! (Laat staan spreken)

Ann Moens & Peter Cockelbergh

293

Lezen met de sandwich

Marieken Pronk-van Eunen

297

Het profiel van de vaardige lezer. Wie met plezier leest, leest beter

Amélie Rogiers & Klarien Lenting

302

Toetsen om te leren: het schrijfonderwijs op een hoger niveau!

Gerdineke van Silfhout & Elise van der Molen

307

De ene dt-fout valt meer op tijdens het lezen dan de andere. Van experimentele resultaten naar een mogelijke onderwijsaanpak

Nina Verhaert & Dominiek Sandra

311

Het belang van tekstbegrip: hoe docenten aankijken tegen leesvaardigheid in het voortgezet onderwijs

Lotte Vermeij

312

Meer talen, meer kansen

Ann Sofie Viaene

314

“Schrijven, denken en lezen gaan hand in hand”. Schrijfvaardigheid oefenen door leeservaringen te verwerken

Maurice Dumont

320

Taalwetenschap in de klas: taalkundig onderzoek voor en door leerlingen

Maria Mos

323

Van taalkundig onderzoek naar klaspraktijk: Dialectloket slaat de brug

Pauline Van Daele, Jacques Van Keymeulen & Heleen Rijckaert

327

Taalvariatie en normen in de vernieuwde Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)

Walter Haeseryn

330

Ouder dan een halve eeuw: voorgoed onder de sneeuw? Over historische teksten in de les Nederlands

Johan van Iseghem

336

Zinsbrokken

Joop van der Horst

339

Dichters op vrijersvoeten. Middeleeuwse minneliederen van Hendrik van Veldeke tot Gruuthuse

Frank Willaert

341

De leraar Nederlands en zijn spagaat

Jan Stroop

344

Denken met de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Het gebruik van taalkundige bronnen in taalkundelessen

Astrid Wijnands