31ste Conferentie Onderwijs Nederlands

Download bundel (PDF)
XIX

Betrokken lezers in het voortgezet onderwijs: Over de rol van leesmotivatie, woordenschat en leesstrategieën

Roel van Steensel

XXII

Gesprek met Christiaan Coenraads

Peter Nieuwenhuijsen

XXIV

Iedereen taalcompetent! Onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw

Jan Rijkers & Steven Vanhooren

4

Sterke klanktekenkoppelingen, veel meer dan letters!

Astrid Geudens

8

En nu in rekentaal! Talige ondersteuning bieden in meertalige rekenklassen

Jantien Smit

12

POL Nieuwkomers. Het Nederlandse aanbod aan nieuwkomers in Arnhem

Sylvia Bacchini & Alois Ruitenbeek

17

Lettertypes met stemmetjes

Ann Bessemans

21

Het beoordelen van schrijfvaardigheid en het geven van feedback

Monica Koster & Renske Brouwer

25

‘Verdiepend lezen’. Leerlingen begeleiden bij het begrijpend lezen van complexe teksten

Linda Geerlings

26

Teksten schrijven in de basisschool: enjoyable én effectief

Eric Besselink & Eline Seinhorst

32

Thema’s en Taal: een paar apart!

Bea Pompert & Gerri Koster

38

Werken aan vakmanschap van Pabostudenten

Michel van Ingen & Nanke Dokter

42

Het stimuleren van de ontwikkeling in en door interactie

Nynke van der Schaaf

45

Grammatica, Literatuur en Lego

Hilde Van den Bossche

49

Bibliotheek en Pabo op weg naar invoering van literaire gesprekken in het basisonderwijs

Gertrud Cornelissen & Maddy Caris

53

Regionale talen inzetten in het basisonderwijs

Willemijn Zwart

57

Beter technisch lezen dankzij spelvormen in de instructie

Tinneke van Bergen

64

Kunst dichtbij: kunst dichterbij kinderen en onderwijs

Hieke van Til & Lisa van der Winden

68

Leest Vlaanderen zoals Nederland? Vergelijking van technisch lezen aan de hand van de Drie-Minuten-Toets en de AVI-toetsen

Heleen Leysen

74

Lezen + schrijven = tekstvaardigheid

Lisanne Bos & Gerdineke van Silfhout

78

Het vijffasenmodel – Leerlingen begeleiden bij het schrijven

Linda Geerlings

80

Debatteren: effectief werken aan alle aspecten van mondelinge taalvaardigheid

Else van Nieuwkerk

83

Ontwerpcriteria voor effectief spreekvaardigheidsonderwijs: de rol van feedback

Anneke Wurth, Wilfried Admiraal, Jaap de Jong, Hans Hulshof & Dineke Tigelaar

87

Hoe goed zijn Nederlandse leerlingen in het schrijven van syntheseteksten? Eerste verslag van peilingsonderzoek naar de schrijfprestaties, schrijfprocessen en schrijfprocesstijl van leerlingen uit vwo-4, -5 en -6

Nina Vandermeulen, Brenda van den Broek, Elke van Steendam & Gert Rijlaarsdam

95

Schrijven = herschrijven: feedback en schrijfontwikkeling

Willemijn Zwart & Gertjan Baan

100

Improvisatietheater spelen om spreekangst te verminderen

Bart Devos & Jordi Casteleyn

106

“Mag ik u onderbreken?” Over hoe je ruimte voor subjectificatie kunt creëren binnen de vakles Nederlands

Joke van Balen

110

Hoe begrijpen en lezen beginnende literatuurlezers poëzie in vergelijking met proza? Over hun tekstbegrip, leesaanpak en leeservaringen

Corina Breukink & Huub van den Bergh

114

Fictie- en literatuuronderwijs formatief ingestoken: de aanpak in de lerarenopleiding als voorbeeld

Esther Arrindell & Gerdineke van Silfhout

118

Verhalen en gevoelige gesprekken in de klas. Een uitdaging voor het opleiden van leraren Nederlands

Jolien Brussen & Floor van Renssen

124

Noteervaardigheden in het eerste jaar aan de universiteit. Hoe meten we het en wat is de verhouding tot lees- en woordenschatvaardigheden?

Lieve De Wachter & Jordi Heeren

126

Genredidactiek in de vakken: een ontwerpgericht onderzoek in het hbo

Cindy Kuiper

131

Competentieprofiel van een Taalontwikkelende Docent. Nuttig of overbodig?

Marike Kwakman & Bas van Eerd

135

Leren luisteren naar hoorcolleges

Pieterjan Bonne, Joke Vrijders & Jordi Casteleyn

139

MOOC ‘Beter Schrijven’ in het hoger onderwijs

Nicky Heijne & Ljiljana Vulinovic

143

Kijken naar de taak of naar de schrijver? Een interventiestudie naar het effect van observerend leren en het bestuderen van voorbeeldteksten bij startende universiteitsstudenten

Lieve De Wachter, Jordi Heeren & Kirsten Fivez

146

Nederlands en Engels in het hoger onderwijs. Een openbare bijeenkomst van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs

Janneke Gerards, An De Moor & Wilma van der Westen

154

Nederlands als zetmeel? ‘Leren leren’ als bindmiddel voor het gebruik van Nederlands tussen verschillende vakken

Maarten De Beucker

159

Lesgeven aan studenten Nederlands als tweede taal in het mbo

Tiba Bolle & Inge van Meelis

163

Naar een schrijfvaardige mbo-professional. Een schrijfleerlijn en een train-the-trainersbijeenkomst

Wilma van der Westen

167

Samen-werken, meer kansen. PAV en BeroepsGerichteVorming (BGV) slaan de handen in elkaar

Isabelle Janssens

172

Grip op dyslexie in het mbo met een nieuw Protocol Dyslexie mbo

Cindy Teunissen & Maud van Druenen

176

Contextgericht taal- en leesonderwijs gecombineerd met burgerschapsvorming. Een pilot

Erna van Koeven

181

Mbo-studenten lezen wél door deelname aan verhalenwedstrijd Er Was Eens

Wilma van Raamsdonk & Marlene Vrijhof

186

Vertaalde verbeelding: muzische inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klas

Karen Reekmans, Catherine Roden & Kris Nauwelaerts

190

Vluchtelingen in het mbo

Tiba Bolle

196

Wat te doen met lidwoordfouten?

Wilma van der Westen

203

Het voorleesgedrag van ouders in een multiculturele stad

Charlotte Mostaert

208

Betekenisvol literatuuronderwijs met behulp van Game Books

Roland Bruijn & Henk la Roi

211

Onderwijs-ICT: Spielerei Vorbei

Michel Pijpers

216

Goud zoeken én delven in je familiegeschiedenis

Ferdi Schrooten & Jeroen Clemens

219

Schrijven met de nakijkcommissie

Nienke Nagelmaeker

222

Digitale geletterdheid als taalvaardigheid: waarom en hoe doen we dat bij Nederlands

Jeroen Clemens

227

Ze lezen niet… en halen dus lagere cijfers

Sonja van Overmeeren & Hans van Nijnatten

231

Leren presenteren met VR

Frank Sturrus & Joris van Hamersveld

234

Leren zoeken: educatie plus ondersteuning

Maarten Sprenger

240

Woorden werken

Riek Hazenbosch, Barbara Snel, Peter de Swart, Carly van Tilborg & Nienke Wassenberg

244

De groeiende tussentaligheid in het Vlaamse onderwijs: een kwestie van herkenning zonder erkenning

Jolien De Decker

246

Taal Actief!

Lieve Knop & Annelies Van Laere

248

Framing? Hoe kritisch denken bij leerlingen bevorderen?

Anne Decelle & Jean Jacobs

256

Vakoverstijgend lezen met young adult literatuur

Linda Ackermans

259

De keuze van de docent: een workshop over kiezen en beoordelen van jeugdliteratuur

Margriet Smits & Marijke Potters

261

Vol van Lezen

Martijn Hensgens

263

Een goed boek is de beste methode, ook in het vmbo!

Kees Broekhof

270

Praten over romanfragmenten

Hans Goosen & Sarike Roest

274

De roman in Amsterdam. Literatuur over domeingrenzen heen

Walter Oussoren

278

Literatuuronderwijs voor de ouders (van morgen)

Dennis Van der Kuylen

281

Multimediaal literair competent: #hoedan?

Erwin Mantingh, Theo Witte & Marjolein van Herten

283

Creëer je eigen poëzie-canon. Op weg naar een wetenschappelijke basis voor poëziedidactiek

Jordi Casteleyn

287

Aandacht voor zelfinzicht en sociaal inzicht in dialogische literatuurlessen: hoe doe je dat?

Marloes Schrijvers, Tanja Janssen & Gert Rijlaarsdam

294

Muziek en taal begrijpen

Dicky Gilbers

297

Als je een hek groen verft, ís het uiteindelijk ook groen: de bepaling van gesteldheid op basis van het concept ‘predicatie’

Jimmy van Rijt

301

Determinanten van d/t-fouten bij universiteitsstudenten

Dominiek Sandra

306

Literatuur, een zaak van belang

Lars Bernaerts, Veerle Uyttersprot & Kornee van der Haven

309

Rappers van de Gouden Eeuw: integratie van taalkunde en historische letterkunde in het onderzoek en op school

Feike Dietz & Marjo van Koppen

313

Cultureel erfgoed de klas in

Nicoline van der Sijs & Lotte Jensen

317

De Atlas van de Nederlandse taal in een Nederlandse én Vlaamse editie. Toonbeeld van pluricentrisme of betreurenswaardige scheidingsdrang?

Johan De Caluwe

320

De onstuitbare opmars van ’t Poldernederlands

Jan Stroop