32ste Conferentie Onderwijs Nederlands

Download bundel (PDF)
4

Effectief leerkrachtgedrag in groep 3

Mirjam Snel

6

Mindmappen met kleuters

An Van Rompaey

10

Fungel, en de schrijfmicrobe krijgt je beet!

Hilde Vanbrabant

15

‘De wereldklas’, differentiëren bij anderstalige nieuwkomers

Ellen Vanantwerpen & Veerle Dejaeghere

20

Zin in leren! Zin in leven!

Bart Masquillier

22

De achteruitgang in begrijpend lezen toegelicht vanuit het PIRLS-onderzoek

Bieke De Fraine

26

Begrijpend lezen in het basisonderwijs: hoe ziet effectief leesonderwijs eruit?

Marieke Vanbuel

32

Digitaalkit, een online schrijfhulp voor startende leraren lager onderwijs

Martine Geerts & Hilde Vanbrabant

37

‘Het verhaal is aan de korte kant er mag wel wat meer verhaal in zitten’. Schriftelijke feedback door leraren en eerstejaars Pabostudenten op verhalen van bovenbouwleerlingen

Boukje Bruins, Ben Bouwhuis & Ietje Pauw

41

Meet Alfred. Nudging van het werkveld via sociale media

Freya Claes & Helena Taelman

44

Beginnende leerkrachten als rolmodellen voor lezen?!

Iris Vansteelandt, Suzanne Mol & Hilde Van Keer

47

Praktijkgericht onderzoek naar betekenisvol leren met verhalen

Miriam Limpens & Erna van Koeven

51

Geletterdheidsactiviteiten in stageklassen van Pabostudenten

Aletta Kwant & Dory Hofstede

55

Geïntegreerd taalonderwijs aan de hand van eigen teksten. Over de mogelijkheden om de autonomie van toekomstige leerkrachten te versterken

Wies Boschma

59

Literatuurlessen op de Pabo en de basisschool?

Petra Moolenaar

64

Duurzaam meertalig hoger onderwijs voor de office-expert van morgen

Bea De Pauw & Piet Van de Craen

67

Push of pull? Een studie van typische vragen en strategieën van tutors bij effectieve schrijfcoaching in twee academische schrijfcentra

Jan Bastijns & Lieve De Wachter

71

Vakliteratuur lezen in het hbo

Anneke Smits

75

Back to the basics: pleidooi voor een authentiek MOOC-model academische taalvaardigheid

Carl Boel

84

Taalbewust, taalontwikkelend en taalgericht lesgeven in het hbo. Hoe doe je dat?

Fenna Swart & Cindy Kuijper

88

Terug naar de natuur. Een poging tot onderwijs in zakelijk schrijven vanuit een authentieke drang in plaats van schoolse dwang

Marleen Claessens

91

Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!

Kirsten van den Heuij & Ellis Wertenbroek

95

Oriënt – Een serious game academische woordenschat voor studenten hoger onderwijs

Guido Cajot & Jan Coenegrachts

100

Waaier Taalgericht Vakonderwijs: taal waaiert in alle vakken

Gerd van Ael

103

The Queen and the King. Twee boeken met levensechte verhalen uit het beroepsonderwijs

Erna van Koeven, Floor van Renssen & Frank Schaafsma

107

Een boeiend talenbeleid in een tso-/bso-school

Melissa Lurquin

111

Lezen en schrijven in het middelbaar beroepsonderwijs. Mbo-docenten Nederlands denken na over betekenisvol, contextgericht, rijk taalonderwijs

Erna van Koeven

115

De rol van taal(leraren) in de GIP of het profielwerkstuk

Ann Sofie Viaene

118

Mediawijs in de taalles

Miryam de Hoo

118

Nederlands geven zonder methode of handboek. Het kan!

Tamara Stojakovic

122

Creëer je eigen poëzie-canon. Op weg naar een wetenschappelijke basis voor poëziedidactiek

Jordi Casteleyn

126

Van boek naar doek. De realisatie van een kortfilm en een intensieve taalstimulatie bij beroeps- en technische leerlingen

Tim Vermoere & Fred Maenhout

131

Met een prijswinnaar aan de slag – Wil van Jeroen Olyslaegers

Peter Van Damme

137

Praten over romanfragmenten

Hans Goosen & Sarike Roest

142

Een nieuwe benadering van literatuuronderwijs? Kritisch interpreteren in de literatuurles

Martijn Koek

143

Oude literatuur en nieuwe media. MOOC Middelnederlands in de les

Wouter Haverals

147

De kunst van het onderwijzen. De veelbelovende toekomst van het literatuuronderwijs in zeven axioma’s

Theo Witte

153

Creatief schrijven aan de hand van literaire begrippen

Fannie Pielage

160

Lees- én schrijfplezier in de klas

Linda Vogelesang

163

Lezen doe je met elkaar: het groepsmondeling

Margot de Wit

167

Schoolbreed inzetten op leesplezier

Sarah Van Tilburg

171

Aarzelende lezers over de streep: met (prenten)boeken aan de slag bij jongeren

Marit Trioen

176

Taaldiversiteit en integratie, de uitdaging voor Brussel

Rudi Janssens

179

Intensieve cursus (academisch) Nederlands voor studentvluchtelingen

Lien Doomst

182

Academisch Nederlands @VUB: V-oelen, U-itleggen en B-egeleiden

Canigia Mestdagh & Inge De Cleyn

187

Taalbeleid in het hoger onderwijs

Wim Vandenbussche

188

De moedertaal als taalkapitaal in meertalig onderwijs

Sterre Leufkens & Jantien Smit

191

Lees- en schrijfplezier vergroten? Gebruik een fragment uit een Wablieftboek!

Charlotte Heremans

195

Positief aan de slag met de meertalige realiteit op school

Sofie Coenen

198

Alfabetiseren van niet-gealfabetiseerde anderstalige jongeren tussen 12 en 18 jaar

Eveline Carbone

200

Meer leesplezier met e-tools?

Jan T’Sas

202

Voorleestoer – 14-jarigen onderdompelen in woord en beeld = leesbevordering met grote L

Ann Schatteman

206

Blended werken in de praktijk: hoe kom je tot de ideale mix tussen werken op papier en digitaal?

Wendy van Krimpen & Mark Zweegers

210

Video-verhalen bij viral filmpjes

Masja Mesie & Marieken Pronk

211

Aan de slag met Vlogboek: concrete lestips voor leesportfolio, luister- en kijkvaardigheid

Hans Dewijngaert

215

Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen

Marcella Veldthuis & Pia Niemeijer

220

Woordenschatdidactiek

Erik Blankesteijn, Tessa van Kemenade & Marieke Smit

224

“Hoe erg is da ni da wij chatten op 3m van elkaar??” Standaard en substandaard in het online taalgebruik van Vlaamse adolescenten

Reinhild Vandekerckhove

228

Gedifferentieerd denken over taalkwesties in de vooreindexamenklassen

Karel Verhelst, Annelies Van Laere & Astrid Wijnands

232

Zipfiles en metaforen. Het vergroten van taalbewustzijn in de les

Wim Maas & Yke Meindersma

234

Goed gebekt: gemotiveerd en zichtbaar leren spreken in de lespraktijk

Sigo Hoekstra, Jolieke Piët & Anneke Wurth

238

Moven in taal – Taalvariatie in de eerste graad

Vicky Aerts & Ria Van der Mueren

243

Grammaticaspelletjes

Donna van der Hulst, Josje Melis, Liesbeth Stolk-Pronk & Peter-Arno Coppen

252

Taalkundig redeneren binnen de alfavakken

Roy Dielemans

258

Vakoverschrijdend taalonderwijs

Sofie de Laat

262

Aan de slag met taal- en onderzoeksvaardigheden!

Ellis Wertenbroek & Roelie van der Zouwen

267

Gefocuste revisie in de schrijfles

Camille Welie & Pleuni Hooft van Huysduynen

269

Competentiegericht evalueren

Andreas Arts & Litsa Hellings

274

Begrijpend lezen bij 15-jarige leerlingen: is er een verband met leerling-, leraar- en/ of schoolgerelateerde factoren?

Kim Van Ammel

277

Het Schrijflab – Een lessenserie creatief schrijven voor leerlingen in de bovenbouw havo/vwo

Anouk ten Peze, Tanja Janssen & Gert Rijlaarsdam

281

Stijlperspectieven – nieuwe lessen schrijfstijl voor midden- en bovenbouw vo

Jeroen Steenbakkers

285

Improvisatietheater spelen om spreekangst te verminderen

Bart Devos

290

Kevin Absillis & Gwennie Debergh

292

Exotisch Nederlands: inzichten vanuit de cognitieve semantiek

Maarten Lemmens

295

Het eeuwigdurend spagaat? De leraar Nederlands tussen taalpraktijk en taalbeleid

Gert De Sutter, Stefan Grondelaers & Steven Delarue

298

Ouder Nederlands in een nieuw jasje. Recente inzichten uit de taalgeschiedenis

Rik Vosters & Jill Puttaert

310

Hoe sterk zijn die ‘sterke’ werkwoorden eigenlijk?

Isabeau De Smet

314

Taalkunde in de klas

Sven Kruizinga

317

De LitLab Leesclub: herkennend en onderzoekend lezen in een interactieve gespreksvorm

Feike Dietz, Lucas van der Deijl & Els Stronks

321

Over hoe leerlingen poëzie lezen en hun poëtica’s als impuls voor poëzielessen

Hans Das