33ste Conferentie Onderwijs Nederlands

Download bundel (PDF)
4

Taaldenkgesprekken in de zaakvakles. Werken aan de taal- en denkontwikkeling van leerlingen tijdens de zaakvakles

Anne-Christien Tammes

9

Iedereen Taalt: aanpak en resultaten van een succesvol project rond taalvaardigheid verhogen in Genk

Pandora Versteden & Stef Van Mulders

13

Weten waarover je schrijft en schrijven over wat je weet. Over de vruchtbare verbinding van schrijven met de zaakvakken

Suzanne van Norden

17

Inclusief Natuur en Techniekonderwijs in meertalige klassen – een internationaal ontwerpgericht onderzoek

Maaike Hajer, Jantien Smit & Suzanne van Norden

21

Focus op begrip: de ontwikkeling van een methodiek voor begrijpend lezen

Anneke Smits & Erna van Koeven

26

Zin in lezen! Ontwikkelingsgericht lees- en schrijfonderwijs in de onderbouw

Marjolein Dobber & Marloes Schrijvers

30

Boekenhouder – een professionaliseringstraject-op-maat om de leescultuur en de kwaliteit van het voorbereidend leesonderwijs in de kleuterklas, in het bijzonder voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, te verhogen.

Jaantje Verbruggen

35

Betekenisvol lees- en schrijfonderwijs in groep 1, 2 en 3

Jeanet Spijksma & Anette Timmerman

40

Het onderwijzen van werkwoordspelling: de rol van grammatica

Robert Chamalaun

44

Tekststructuur in de Kennisbasis Nederlandse taal: knelpunten en kansen

Hilde Kooiker-den Boer, Ted Sanders & Jacqueline Evers-Vermeul

48

Hoe STEM-activiteiten combineren met taalstimulering in een diverse kleuterklas?

Marlies Algoet, Helena Taelman & Thijs Eeckhout

52

Werken aan schooltaal tijdens de rekenles. Een interventie op de Pabo

Nanke Dokter, Rian Aarts & Anje Ros

56

Op welke manier dragen inzet van ICT en digital stories bij aan betekenisvol leren? Praktijkgericht onderzoek naar verhalen

Miriam Limpens & Erna van Koeven

59

Welke boeken maken indruk op Pabo-studenten?

Christa Dekker & Wenckje Jongstra

66

‘Goed gedaan! Het verhaal heeft een titel’. Een onderzoek naar het verband tussen de schrijfvaardigheid van eerstejaars Pabostudenten en de feedback die zij geven op leerling- teksten

Boukje Bruins

70

Grammatica, Literatuur en Lego

Hilde Van den Bossche

76

Van kennis naar advies – voorstelling van een Kennisbank Taalbeleid Hoger Onderwijs en zeven aanbevelingen voor goede taalondersteuning

Lien Van Achter, Lisa De Clercq & Pieterjan Bonne

79

Zit er een blind spot in jouw informatievaardigheden?

Kimberly Verhaest & Wouter De Meester

83

Professioneel taalgebruik in het economische beroepenveld. Behoefteanalyse voor (taal)curriculumontwerp in het hoger economisch onderwijs

Pauline Koeleman

87

Mondelinge taal in colleges als mogelijk obstakel voor studiesucces in het hbo

Mieke van Diepen, Bas van Eerd & Conny Boendermaker

93

“Ik kan zelf niet academisch schrijven, laat staan daarover feedback geven”. Percepties van studenten op academisch schrijven en peerfeedback

Kato Luyckx

97

“Ten Years After”. Hernieuwde conceptuele uitgangspunten voor een taalbeleid in het hoger onderwijs

Wilma van der Westen

111

(Academische) taalvaardigheidsontwikkeling: een proces van lange adem

Marjolijn Verspoor

113

Hoe implementeer ik een leerlijn ‘schriftelijke taalvaardigheid’ in het hoger onderwijs?

Wim Jagtenberg

120

Er valt zoveel winst te behalen!

Annette Janssen & Marlies de Groot

123

Assessment for learning in de lespraktijk

Kenneth Driesen & Wouter Cambré

128

Een website voor een geïntegreerde aanpak van burgerschap en Nederlands in het mbo

Erna van Koeven & Anneke Smits

134

Taal op het mbo: werken aan een taalbasis

Trinske Mijnheer

137

Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken: nieuwe ‘Competenties in het Nederlands’ in Vlaanderen

Kathleen Leemans

142

Wie schrijft, geniet

Mieke Iwema & Francien van Kruistum

145

Doelgericht werken aan leesbevordering op het mbo

Kees Broekhof

152

Van oude boeken, de dingen die voorbijgaan – of niet: Couperus in hertaling

Michelle van Dijk

156

Een impuls voor de poëzie: lezerstypen als handvatten voor het onderwijs

Hans Das

161

Drie creatieve en activerende lesideeën om je literatuuronderwijs een impuls te geven

Clasine van Dorst

164

Personalisatie als basis voor effectief leesadvies

Bertil Govers

168

Spannend literatuuronderwijs. Concrete lessen bij de thrillers van Camilla Läckberg

Gino Bombeke

173

‘Een web van 20ste-eeuwse literatuur’. Leren literatuurhistorisch te redeneren

Sander Bax & Erwin Mantingh

178

Met hen kun je lezen en schrijven. Creatief schrijven in het literatuurcurriculum van havo en vwo

Rudie Verbunt & Anna van Strien-Windgassen

182

Toneelteksten beleven

Gea van Soest

188

Welke jongere is (g)een lezer?

Femke Scheltinga & Mienke Droop

191

Leesbevordering volgens de didactiek van ‘De Leescyclus’

Iris Kamp & Yvette Jansen

195

De praktijk van de leeslijst naar de praktijk

Jeroen Dera

199

Wat kan de bibliotheek doen voor de docent Nederlands? Meer dan u denkt!

Carolien Krikhaar

206

“Vandaag zinsdelen juf? Wauw!”

Josée Coenen

210

Op zoek naar taalschatten: moedertalen in beeld gebracht in de klas

Janke Singelsma & Maaike Pulles

215

Meertaligheid omarmen dankzij muzische expressie

Karen Reekmans & Christiaan Nauwelaerts

218

Het belang van tekstbegrip in het NT2-onderwijs

Yvette Reuver-van der Gronden & Marjan van der Spek-den Hartog

224

Onlinegeletterdheid en zoekvaardigheden in het nieuwe curriculum. Welke taak ligt er bij het schoolvak Nederlands voor het leren verwerven van informatievaardigheden in relatie tot internet?

Maarten Sprenger

229

Wordt VED-geletterd met behulp van de Emoji-leesplank

Maud Donga

234

Engagement in bovenbouw po en onderbouw vo. Proeftuin met PLOT26

Ingrid Brinks

237

Het digitaal object: leren door te creëren

Joris van Hamersveld & Jaap van der Molen

240

Thematisch werken bij Nederlands en beoordelen met single point rubrics

Nienke Nagelmaeker

243

Innovatief en betekenisvol onderwijs door spoorzoeken naar dode bloedverwanten. Lesmodule Verborgen Familieverleden

Ferdi Schrooten & Jeroen Clemens

249

Aan de haal met dat verhaal. Leeservaringen op creatieve wijze verwerken met ICT

Heleen Vellekoop

250

Schrijven, spreken en lezen voor de echte wereld en de onderwijspraktijk

Sanne Koetsier & Floor van Renssen

256

Zin in leren, zin in taalbeschouwing! Geïntegreerd taal beschouwen in ZILL!

Goedele Vandommele

256

Heb je er zin in? Het is maar een woord… Over taalbeschouwing in de eerste graad secundair/voortgezet onderwijs

Marleen Lippens

261

‘Bouwen aan spreken’. Ontwerp, uitvoering en evaluatie van een lessenserie spreekvaardigheid voor de bovenbouw

Baukje Toren & Anneke Wurth

267

Over fijn gesneden groentes en luid zingende bussen. Gedifferentieerd leren nadenken over taalkwesties in vwo-5

Astrid Wijnands & Karin Echten

271

Onderwijs in schrijfprocessen: bewustwording van je aanpak in het woud van opties

Gert Rijlaarsdam, Liselore van Ockenburg & Anouk ten Peze

278

Taalkunde in de klas

Suzanne de Kleyn & Judit Steenge

282

Leren ontleden: het moet en het kan anders

Henk Wolf

285

Een scanner die overtuigt

Auke Abma, Hans Bisschop, Ton van Haaften, Riek Hazenbosch & Carly van Tilborg

290

De nieuwe Vlaamse eindtermen doorbreken de vakken: tips en tricks voor in de klas

Saartje Gobyn

295

Cabaret bij Nederlands – humor in de klas

Hiske Schipper

298

Debatteren kun je leren: een doorlopende leerlijn

Martijn Knook & Nellianne van Schaik-Maljaars

302

De tekst met vragen: leren leerlingen lezen of vooral vragen beantwoorden? Een eye-trackstudie onder vwo-leerlingen

Patrick Rooijackers & Huub van den Bergh

306

Wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren?

Marit Trioen & Jordi Casteleyn

310

Stijlperspectieven – werken met vernieuwende lessen schrijfstijl voor midden- en bovenbouw vo

Jeroen Steenbakkers

313

Effectief schrijfonderwijs voor adolescenten

Klaske Elving-Heida

318

De kracht van feedback in schrijfvaardigheidsonderwijs: tekst- en procesgerichte feedback

Nina Vandermeulen, Elke Van Steendam & Gert Rijlaarsdam

326

Met andere woorden. Over vertalen en vertalingen in de les Nederlands

Gert De Sutter

329

Bloei en neergang van de (letterkundige) neerlandistiek

Yves T’Sjoen

332

Mijn hart, die klopte in mijn keel. Voornaamwoorden in gesproken Nederlands

Jenny Audring

336

Verschillen de grammaticale concepten in het moedertaalonderwijs (Nederlands) en het vreemdetalenonderwijs (Duits en Engels)?

Gijs Leenders

342

‘Hakken en plakken’ – morfologie in de spellingles

Jimmy van Rijt & Ilona Dols-Koot

347

Tast migratie de taal aan?

Freek Van de Velde

351

Zieke zinnen zullen zegevieren. Hiphopteksten in de klas

Vivien Waszink

354

Nederlands voor kosmopolieten. Een project over de plaats van het Nederlands en Nederlanders in de wereld voor leerlingen met een maatschappijprofiel in de bovenbouw van vwo-4 en vwo-5

Hanneke Houkes & Twan Robben