34ste Conferentie Onderwijs Nederlands

Download bundel (PDF)
4

Van een begrippenlijst naar een leerlijn kennis over taal

Mariette Hoogeveen & Bart van der Leeuw

10

Lezen en laten lezen: de vijf didactische sleutels voor een krachtige begrijpend-leesdidactiek in de praktijk

Ine De Brouwer

14

Lezen en schrijven om te denken en kennis op te bouwen

Suzanne van Norden & Andrea Visser

18

Samen leesbeleid maken

Jona Hebbrecht & Iris Vansteelandt

24

Meertalige en anderstalige studenten in het Nederlandstalig universitair onderwijs: kansen en uitdagingen voor taalbeleid. Een verkennende analyse

Anne-Mieke Thieme & Heleen Vander Beken

30

Grip op je schrijfproces met De Schrijfmachine: zelfregulerend academisch schrijven

Renske Bouwer & Janneke van der Loo

36

Online ‘aanwezigheid’ creëren in het live online hoorcollege

Pieterjan Bonne & Joke Vrijders

43

Samen schrijven werkt! Een online doorschrijfweek voor studenten

Dirk Berckmoes, Elske van Lonkhuijzen, Griet Coupé, Joy de Jong, Liesbet Triest & Mit Leuridan

50

De ontsluiting van een Vlaams Topstuk voor laaggeletterde jongeren. Genoveva en Sifroij, een geïllustreerd boek over een zeventiende-eeuws rederijkerstoneelstuk

Sofie Moors

54

Poëzie in de klas – drie tips om de poëziewereld te openen

Peter Van Damme

59

Lezen is een feest! Een inspirerende leesomgeving op school

Margot Van Dingenen

63

Leesbevordering in het voortgezet onderwijs, dat werkt!

Liselotte Dessauvagie

70

Stijlperspectieven: werken met vernieuwende lessen ‘schrijfstijl’ voor midden- en bovenbouw vo/secundair onderwijs

Jeroen Steenbakkers

75

Dieper leren door debatteren

Dicky Antoine, Rob Honig & Dineke Oldenwening

79

Praten over teksten: waarom en hoe?

Karen Wentzel & Bert de Vos

83

Feedback op het schrijfproces: wat, hoe & waarom?

Nina Vandermeulen, Elke Van Steendam & Gert Rijlaarsdam

90

De rol van taal in seksuele selectie: een evolutionaire kijk op verschillen tussen het taalgebruik van mannen en van vrouwen

Freek Van de Velde

93

Het onbepaald voornaamwoordelijk bijwoord: over terminologische knelpunten bij de Nederlandse woordsoorten

Hans Smessaert

97

Waarom kun je wel zeggen ‘Frits leest’, maar niet ‘Frits verscheurt’? Hoe grammaticaonderwijs meer over inzicht en minder over trucjes kan gaan

Jimmy van Rijt

102

15 eeuwen Nederlands: historische taalkunde in het curriculum!

Nicoline van der Sijs