35ste Conferentie Onderwijs Nederlands

Download bundel (PDF)
4

Probleembesprekingen tussen en met samenwerkende kleuters

Frans Hiddink

9

Taalscreening voor kleuters: een zinvolle aanvulling bij de inschatting van de leraar?

Goedele Vandommele & Jozefien Loman

15

Terug in de boekenkast: hoe wordt de wereld weerspiegeld in kinderboeken? Onderzoek naar genderstereotypering en heteronormativiteit

Nick de Vos

25

Werken met rijke teksten voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie

Carlijn Pereira & Heleen Rijckaert

28

De ontwikkeling van een gedragen leesbeleid. Lezen als hot topic

Sue Goossens & Siel Vienne

32

Zeven principes van taalkrachtig onderwijs in de praktijk getoetst

Brenda Froyen

36

Zicht op schrijfontwikkeling met een schrijfportfolio

Inge Jansen, Mariëtte Hoogeveen & Mireille Louwers

42

Schooltaal leren stimuleren: het belang van een flexibele opleiding

Nanke Dokter

45

Bert en Ernie in literatuur en leraarschap

Bert Jurling

48

(Graag) lezen op school

Daan Debuysere, Justine Pillaert & Lien Vanopstal

53

Leesonderwijs en de rol van de opleiding

Bernard Bloem & Jan Rijkers

56

Vakintegratie taal en muziek, een succes!

Marjo Schillings & Henriëtte op den Brouw

60

De kennisbank Nederlands (pabo) tot leven: taalme.nu

Marlies van Hofwegen & Nick de Vos

67

Klank klaar voor de leesstart! Een wetenschappelijk onderbouwde taaldidactiek en professionaliseringstraject om voorbereidende technische leesvaardigheden bij jonge kinderen (3 tot 6 jaar) te stimuleren

Marlies Algoet, Sanne Feryn, Lieve Van Severen, Edith De Bock, Eva Staels & Willem Van den Broeck

71

Domeinoverstijgend werken met rijke, schurende en naburige teksten op de lerarenopleiding

Boukje Bruins, Hugo van den Ende, Wenckje Jongstra & Bertjaap van der Ploeg

76

Is een leerkracht ook verteller? De kracht van verhaal en vertelling in de klas

Evi Rosiers

80

Het Leesoffensief van de Vlaamse overheid: naar een grote leessprong

An De Moor

81

Zo kennen we elkaar: samenwerkend leren in online leerteams

Janneke Louwerse

81

Aan de slag met kamishibai

Inge Umans

82

Kansrijk omgaan met meertaligheid in onderwijspraktijk en opleiding

Catherine van Beuningen

86

Maak een spel over je leesboek!

Carolien Koopman

87

Wat een ‘foute’ schrijver ons kan leren. Pleidooi voor een pedagogisch verantwoorde verrijzenis van Cyriel Verschaeve in het klaslokaal

Aragorn Fuhrmann

92

De taalcompetente leraar. Aan de slag met het nieuwe referentiekader voor taalcompetenties van leraren

Steven Vanhooren & Leonie Wulftange

100

Stap voor stap, woord voor woord – op zoek naar een kern van academische woordenschat

Pieterjan Bonne, Joke Vrijders & Jordi Casteleyn

104

WERKplaats Taal: sleutelen aan een taalgericht curriculum voor alle opleidingen

Tamar Israël & Evelyne van der Neut

109

Taalbeleid en teamcoaching. Hoe samenwerking in een team structureel ingebed raakt in het curriculum en een meerwaarde is voor student en docent

Ilse Mestdagh & Gerti Wouters

113

Bevorderen van de ontwikkeling van de academische taalvaardigheid in bacheloropleidingen wetenschappen

Bert De Groef, Elke Gilin, Inge Groeninckx, Inge Serdons, Lieve De Wachter & Carolien Van Soom

117

Zin en onzin van talige startscreenings: een academische woordenschat- en leesvaardigheidstest als voorspeller van studiesucces

Jordi Heeren

120

Naar een inclusief en praktisch inzetbaar meertalig talenbeleid: attitudeonderzoek bij universiteitsdocenten

Pauline Verhelst

124

Taalbeleid hoger onderwijs vanuit een meertalig perspectief: hoe ziet dat eruit?

Wilma van der Westen

132

Differentiëren in de presentatieles met het Presentatiespel

Maarten van der Meulen & Jolien Strous

138

Krachtige talige leeromgevingen in het middelbaar beroepsonderwijs

Inge Placklé

143

Een brede aanpak is noodzakelijk om doorstroom van entreestudenten en anderstalige studenten naar een niveau-2-opleiding te bevorderen

Loes Hofsink & Marjon Elling

147

Lezen is TOP!

Tinneke Verpoest

150

Burgerschap en Nederlands, een paar apart?

Mieke Iwema & Jeannet Nijzingh

155

Doorbreek de schoolmuren en lees mee!

Sofie Moerenhout

157

VISTA Leest! Lezen op het mbo, beter in taal

Esther Hendriks

162

Middeleeuwen en zestiende eeuw op literatuurgeschiedenis.org

Remco Sleiderink

165

Drie creatieve en activerende lesideeën om je literatuuronderwijs een impuls te geven

Clasine van Dorst

169

Poëzie is altijd van de wereld vandaag

Paul Demets & Hilde Lauwers

174

Gezelle.be: dichter, erfgoed en digitale beleving in de klas

Els Depuydt & Marilyne Watteeuw

177

Constructing Age For Young Readers – Een digitale zoektocht naar ideeën over leeftijd in jeugdboeken

Vanessa Joosen & Wouter Haverals

178

Poëzie buiten het boek in de klas

Kila van der Starre

179

Het Lezerscollectief: delen is vermenigvuldigen!

Dirk Terryn

182

Literatuur 2.0

Mitte Schroeven

188

Betere en meer gemotiveerde begrijpende lezers in de klas? Van onderzoeksbevindingen naar concrete handvatten voor de praktijk

Rielke Bogaert & Kim Van Ammel

195

Een professionaleringstraject voor beginnende leerkrachten als sleutel om de leesmotivatie bij leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs te verhogen

Hanna Van Wambeke

199

‘Mogen we weer zo’n literatuuropdracht doen?’ Uitdagend fictie-onderwijs voor 10 tot 14 jaar

Albert Pouwels & Laura Duivenvoorde

203

Praten over fictiefragmenten: de werkgroep en de website

Hans Goosen & Mara Rooijmans

210

De ene A2 is de andere niet. Een vergelijking van
taalvaardigheidsniveaus in het Vlaamse NT2-onderwijs

Bart Deygers

214

Hoe kan schooltaalbeleid effectiever zijn?

Marieke Vanbuel

218

Interactie in online lessen: de ervaring van anderstalige nieuwkomers in secundair onderwijs

Shauny Seynhaeve

221

Taalintegratietrajecten: Hoe ontwikkel je een taaltraject voor leerlingen die nood hebben aan taalsteun

Marit Trioen & Jordi Casteleyn

226

Digitaal gepersonaliseerd leren: een boost voor de taalstimulering van meertalige leerlingen!?

Mariet Schiepers

230

Wie durft in bed te eten? Krachtig taalonderwijs op een meertalige basisschool

Carolien Frijns

235

Van start in een nieuwe onderwijscultuur

Anneloes Spaan & José Beijer

242

Digitaliseren zonder surrogaatonderwijs te creëren

Thomas Vliebergh

244

Feedcyclus voor evaluatie via Google Classroom

Vanessa De Cock

246

Het moet niet altijd Ariana Grande zijn – een experiment met (Belgische) kunst

Liselotte Vandecruys & Steffy Diepvents

250

De leraar Nederlands als personal trainer schrijfvaardigheid, ook in andere vakken

Barbara Axters

254

Als identiteit een taalbeschouwingskwestie kan worden

Kaat De Strooper

257

‘Met wie schrijf ik?’ De impact van de gesprekspartner op de chattaal van Vlaamse jongeren

Reinhild Vandekerckhove & Lisa Hilte

260

Een handboek Taalbeschouwing

Peter-Arno Coppen & Jimmy van Rijt

265

Migratie: een format van geïntegreerde vaardigheden over gevoelige hedendaagse onderwerpen

Ine Corteville & Lieve De Bel

271

Mythes rond vreemdetaalverwerving onderzocht: geïntegreerd werken aan taalvaardigheden, onderzoekscompetenties en taalbeschouwelijke inzichten

Hannelore Hooft & Saartje Gobyn

271

‘Taalbeschouwen’ met audiovisuele bronnen uit Het Archief voor Onderwijs

Frederik De Ridder

275

Taalbeschouwing voor jonge kinderen

Marc van Oostendorp

275

Zinvol ontleden

Michel Pijpers

282

Op weg naar een nieuw curriculum

Irene Jansen & Ramon Groenendijk

285

Het Schrijflab en Pimp je tekst. Leerlingen in de bovenbouw havo/vwo leren hoe ze creatieve teksten en creatieve zakelijke teksten schrijven

Anouk ten Peze

288

Wijze Lessen voor het vak Nederlands, Schrijfvaardigheid

Peter Van Damme

294

Podcasts en luistervaardigheid. Een concrete lessenreeks bij de podcast Bob

Mirjam Eren, Gino Bombeke, Piet Creten & Sven Tuerlinckx

299

Welke invloed heeft procesgerichte feedback op het schrijfproces van studenten?

Sarah Bernolet & Nina Vandermeulen

305

Cabaret bij Nederlands – humor in de klas

Hiske Schipper

309

Leren lezen door observeren. Nadenken over tekstbegrip via oogbewegingsfilmpjes

Patrick Rooijackers

314

Educatieve escaperooms ‘academisch Nederlands’

Inge De Cleyn & Lauranne Harnie

318

Corpora en constructies: conventionele en creatieve toepassingen van grammaticale patronen

Timothy Colleman

322

“Dat heb ik niet gezegd!” Verdedigingstechnieken na een ‘foute’ uitspraak

Ronny Boogaart

326

Nederlandse woordsoortspecifieke lettergreepstructuren

Marijke De Belder

331

Controle over onzekerheden? Reflectief leren denken over taalkwesties

Astrid Wijnands

335

Literatuuronderwijs in secundaire scholen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap: twee gescheiden werelden

Youri Desplenter & Pierre Outers

339

Automatiseerbare spellingsregels ten dienste van ons schrijfonderwijs

Dominiek Sandra

343

Redeneren met en over literatuur

Sander Bax & Renate van Keulen

346

Het beeld van Europa in de Nederlandstalige literatuur

Gwennie Debergh

349

Dialogic literary argumentation: een inclusieve benadering voor het literatuuronderwijs

Elke D’hoker

353

De Nederlandse Liederenbank als tool voor lessen over Nederlandstalige volksliteratuur- en cultuur

Tine De Koninck

356

Leesprocessen bij proza en poëzie. Een eyetracking studie onder havo- en vwo-leerlingen

Corina Breukink, Huub van den Bergh & Ewout van der Knaap

359

Artificiële Intelligentie voor taal

Walter Daelemans

362

Schrijfakademie.nl: onderzoekend schrijfonderwijs voor middelbare scholen

Micha Hamel & Els Stronks

366

Het actieplan voor de neerlandistiek: blauwdruk voor een slagvaardige neerlandistiek van de 21ste eeuw

Wim Vandenbussche

367

Klassieke Nederlandstalige literatuur op school: uiteraard!

Frank Willaert & Erik Vlaminck

367

De Olympiade Nederlands: zin in / voor taal!

Ulrike Burki