36ste Conferentie Onderwijs Nederlands

Download bundel (PDF)
4

Op weg naar geactualiseerde kerndoelen Nederlands (po, v(s)o en vo onderbouw)

Joanneke Prenger & Jocelijn Pleumeekers

10

Meer taalvitamines in de meertalige kleuterklas!

Ellen Vanantwerpen & Ann Eerebout

11

Beter schrijfonderwijs door meer kennis over genres

Petra de Lint & Suzanne van Norden

14

Krachtige evaluatie van begrijpend lezen: complexiteit en variatie in toetsvragen

Jozefien Loman & Jolien Wouters

20

Diep tekstbegrip aanwakkeren met FLINT. Lezen en schrijven binnen Natuur- en Techniekonderwijs

Hilde Kooiker-den Boer & Jacqueline Evers-Vermeul

24

Maak kennis met de professionaliseringsaanpak ‘Leraren als leesbevorderaars’

Wenckje Jongstra, Claire Goriot & Boukje Bruins

27

Door lezen de wereld ontmoeten

Linda Vaessen

32

Diep tekstbegrip bevorderen? Leer ze over tekststructuur

Suzanne Bogaerds-Hazenberg

38

Van pabostudent tot lezende leraar

Anne van Buul

41

Van leesscan tot leesplan: lezers maak je samen

Jona Hebbrecht, Lieve Van Severen, Fien De Smedt, Hilde Van Keer & Iris Vansteelandt

46

Effectief lees- en schrijfonderwijs aan 6-jarigen

Evelien Gheeraert & Lieve Van Severen

51

Wat moet ik met dat prentenboek? Aankomende leraren voorbereiden op kwaliteitsvolle interacties over tekstloze prentenboeken in de kleuterstage

Lotte Mensink, Wenckje Jongstra, Claire Goriot & Annemarie Regeling

56

SOS Schrijven op school

Daan Debuysere, Liesbeth Ghesquière, Justine Pillaert & Lien Vanopstal

61

ORION (Observatie-instrument Rijke Interactie in de ONderbouw). Kleuterleerkrachten meer inzicht bieden in individuele spreekkansen

Sara Verbrugge & Helena Taelman

65

‘Boek en burgerschap’. Interactie op de lerarenopleiding over de inzet van rijke, schurende en naburige jeugdliteraire teksten in het burgerschapsonderwijs

Boukje Bruins, Inouk Boerma, Lynn Bruijsten & Wenckje Jongstra

69

Een rijke taalomgeving? Omgaan met absolute beginners

Iris Wierdsma

72

Scoren met teksten – Studenten coachen met duidelijkekapstokken als ze teksten (beginnen te) schrijven tijdens hun studieloopbaan

Leen Pollefliet

75

Asynchroon online samenwerken en peerfeedbacken

Janneke Louwerse

75

Effectieve docentmodeling

Marieke Smit & Roos Scharten

80

Profielwerkstuk Nederlands

Esther Hanssen & Roeland Harms

83

Laat de leraar lezen! Leesbevordering bij de lerarenopleiding Nederlands

Marloes Schrijvers

89

Taal in beweging

Maarten Van Nieuwenhove

95

Voluit voor taalcompetente leerlingen! Zeven didactische principes voor taalkrachtig onderwijs

Pandora Versteden & Mariet Schiepers

102

Loont lezen nog steeds? Een studie over de rol van lezen bij adolescenten en de samenhang met hun taalvaardigheid en studiesucces

Jordi Heeren & Mira Wyns

105

Wat zijn de effecten van dialogische peerfeedback op de mate waarin studenten over hogereordeaspecten van een tekst praten?

Jochem Aben

106

Generatieve AI als partner voor taalontwikkelend lesgeven in het hoger onderwijs

Jan Bleyen & Mit Leuridan

113

Effectieve feedback geven op presentatievaardigheden

Maarten van der Meulen & Jolien Strous

118

SABeD: Wat kan een corpus gesproken academisch Belgisch- Nederlands betekenen in het hoger (taal)onderwijs?

Jolien Mathysen, Vincent Vandeghinste & Elke Peters

123

100 Dagen Thuiskomen in Taal

Rivi Godfried

127

Taalbewust onderwijs bij hbo-verpleegkunde

Annemarie Borst

131

Het hbo-schrijfonderwijs moet op de schop… Van
‘schrijflessen’ naar lessen in ‘multigeletterdheid’

Marleen Claessens

138

Feedback geven op schrijfproducten

Monica Koster & Meike Korpershoek

142

Taalontwikkeling stimuleren in het mbo: de impact van interventies in de beroepsgerichte vakken

Martine Gijsel, Annemarie Groot & Christel Dood

146

Succesvolle doorstroom entree-niveau 2

Meghan Rens

147

Opleidingsspecifiek taalbeleid onder de paraplu van een taalbeleid vanuit een meertalig perspectief

Liza Graumans & Wilma van der Westen

154

Rijke taal voor leerlingen/studenten in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs

Erna van Koeven

157

Hoge verwachtingen in arbeidsmarktfinaliteit: hoe digitale tools en talige hulpmiddelen de leereffecten optimaal kunnen stimuleren

Wouter Braet

162

Het maken en gebruiken van een digitale escaperoom

Maud Hutten

166

Optimaliseren van leerkansen voor leerlingen in het voorbereidend beroepsonderwijs: effectieve KaBOEMonderwijsprincipes

Charlotte Arnou & Heline Van Peteghem

170

Boekenclubs in de klas. Leesmotivatie en persoonlijke groei in het literatuuronderwijs

Anouk de Kleijn

174

Wie is ‘de adolescent’? Kritisch lezen met YA-literatuur

Linda Ackermans

177

Video-opnames van groepsgesprekken over gezamenlijk gelezen literatuur als lesmateriaal

Hans Goosen & Marthe Scheffer

181

Creatief schrijven als opstap naar literatuur en leesplezier

Hilde Van Cauteren

183

Fabeldieren en waar ze te vinden: van Rowling tot Van Maerlant

Joke Brasser

186

Literatuur-historisch redeneren met oog voor de ander

Oeds van Middelkoop

190

Dialogisch poëzieonderwijs

Peter Van Damme

193

Literair lezen als doel van het literatuuronderwijs

Elke D’hoker

200

Professionaliseren van leraren rond interactief voorlezen: behind the scenes

Silke Vanparys, Iris Vansteelandt, Jona Hebbrecht & Hilde Van Keer

204

De loodgieters van Rotterdam: sleutelen aan leesbevordering

Marlon Ruwette

206

BookTok ontrafeld: wat is BookTok en wat kunnen wij ervan leren voor ons leesonderwijs?

Joris Hollaar

207

De klas als boekenclub: samen lezen met ‘Hebban in de Klas’

Emma Kustermans & Daan Beeke

212

Meertaligheid inzetten in de lessen Nederlands

Daniela Polišenská, Josefien Sweep & Catherine van Beuningen

216

In gesprek met meertalige ouders op school

Victoria Van Oss

216

Thuis in Taal. Met meertalige ouders in gesprek

Cynthia Groff & Martine van der Pluijm

220

OKAN/ISK en daarna… Uitdagingen en aanbevelingen voor de doorstroom van nieuwkomersleerlingen naar het vervolgonderwijs

Steven Delarue & Heleen Rijckaert

224

Didactisch handelen in de meertalige klas

Johanna van der Borden & Mieke Lafleur

232

Schrijvende machines in het taalonderwijs

Cindy Kuiper & Suzanne van Norden

235

Digitale informatievaardigheden integreren in het schoolvak Nederlands

Josien Boetje

235

Onderwijs in digitale geletterdheid op 22 Nederlandse basisscholen

Anneke Smits

241

Kritisch lezen op het internet: belangrijk, moeilijk en een uitdaging

Jeroen Clemens

247

Poëzie met ChatGPT?

Josefien Sweep & Martijn Koek

250

Nearpod: maak saaie leerstof interactief en krijg meteen feedback in de les

Roeland Van Rooy

251

Flip: een geflipte tool om zelf opgenomen spreekoefeningen vlot en funky tot bij de leerkracht te krijgen

Roeland Van Rooy

254

Van gamen tot netflixen: de spelling van Engelse leenwerkwoorden

Alex Reuneker & Mette Dunning

258

Aan de slag met het Handboek Taalkunde

Véronique Verhagen & Arina Banga

260

Taalbeschouwen met audiovisuele bronnen uit Het Archief voor Onderwijs

Frederik De Ridder

263

Krant in de klas 2.0

Roland de Bonth & Cefas van Rossem

266

Leerlijn begrippen voor taalbeschouwing

Jantien Dhont

271

Een paradigmaverschuiving in het grammaticaonderwijs: van
vuistregels naar bewuste taalvaardigheid

Gijs Leenders

282

Op weg naar geactualiseerde eindtermen Nederlands

Anke Herder & Hanneke Luth-van den Berg

287

Samen aan de slag: één lijn voor leesvaardigheid

Jolanda van der Ven & Mélanie Philips

291

Vrij van(uit ‘t)zelf: hoe inspiratie vinden tijdens de lessen Nederlands?

Hanneke Houkes & Twan Robben

294

Vakoverstijgend lezen

Saartje Baert

298

De taalleraar als vakdoorbreker: inspirerende praktijken en instrumenten om in alle vakken te lezen

Lisa Verhelst & Bert Zurings

303

Van wetenschap naar praktijk: aan de slag in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Leesvaardigheid

Nellianne van Schaik-Maljaars & Hilde Kooiker-den Boer

307

Hoe geef je effectieve feedback op schrijftaken?

Mitte Schroeven

310

Van wedstrijd naar geletterdheid. De Olympiade als kans voor het schoolvak Nederlands

Hans Das & Wouter de Vries

316

Literatuur en geluk: de rol van verhalen in het nadenken over welzijn

Esther Op de Beek

319

Ewa faka? Straattaal als brug

Khalid Mourigh

323

De troost van de literatuur: over fictie en wat ze hoort te doen

Jürgen Pieters

326

“En als we eens op aarde bleven?” Een haalbare norm voor het Belgische Nederlands

Stef Grondelaers & Els Beerten

327

Een nieuwe blik op taal: wat kunnen we leren van mens-dier interacties?

Marlou Rasenberg

331

Redeneren met en over literatuur vanuit vier perspectieven. Hoe werkt dat?

Sander Bax

337

Reynaert op school

Frits van Oostrom

337

Generatieve Artificiële Intelligentie voor taalonderwijs Nederlands

Walter Daelemans

340

Het vergroten van draagvlak voor taalontwikkelend lesgeven bij (praktijk)docenten en instructeurs in het middelbaar beroepsonderwijs

Hilde Bloemheuvel & Sara Wolvenne

344

Master Taalbewust Leren

Melanie de Koning-Riekwel & Edwin de Vette

347

Taal-vakintegratie in het hoger onderwijs: wat is hierover bekend uit de literatuur?

Mariska Okkinga & Kirsten van den Heuij

351

Taaldocenten overbodig? Over taal- en vakintegratie

Tamar Israël

354

Van definitie naar concept: het aanleren van school- en vaktaal in het secundair onderwijs

Bob Coenraats

358

Taalgericht vakonderwijs: help vakcollega’s om een brug te slaan tussen leerling en tekst

Froukje Hoobroeckx & Emiel Helmich

362

Schrijven om te leren, met je eigen brein

Edith Alkema

366

De do’s en dont’s bij schoolbreed taalbeleid

Clasine van Dorst & Marieken Pronk

370

Nieuwe vraagtypen voor de centrale examens leesvaardigheid Nederlands havo en vwo

Jacqueline Evers-Vermeul, Patrick Rooijackers & Corien Stevens

375

“Als je begrijpt wat ik bedoel”. De PISA-begripsprocessen als onderwijs- en toetsmethode

Jacquelien Kool & Leonie Goutier

381

Comparatief beoordelen van schrijfvaardigheid in de bovenbouw po

Carlijn van Herpt, Kirsten van Ingen, Marleen de Jonge, Pauline Roumans

385

Krachtige peerfeedback bij schrijfonderwijs

Janneke Stuulen