AFS: informeel en ervaringsgericht leren

Stichting AFS Nederland & AFS Interculturele Programma's vzw  ·  28ste Conferentie Onderwijs Nederlands  ·  2014  ·  pagina XIII - XV

Download artikel

Stichting AFS Nederland & AFS Interculturele Programma’s vzw

Contact: www.afs.nl

www.afsvlaanderen.be

AFS: informeel en ervaringsgericht leren

AFS is een internationale uitwisselingsorganisatie die is voortgekomen uit de American Field Service. Amerikaanse jongeren richtten in 1914 in Frankrijk een vrijwillige ambulancedienst op om een humanitaire bijdrage te leveren aan de Eerste Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog waren ze opnieuw actief en onder andere betrokken bij de ontmanteling van de concentratiekampen. In 1947 werd de organisatie omgevormd tot een internationale uitwisselingsorganisatie en richtten de vrijwilligers zich op een nieuwe manier van vredesbevordering. De gedachte was dat, als mensen elkaar beter zouden kennen en begrijpen, oorlogen voorkomen zouden kunnen worden.

Dit jaar viert AFS haar honderdjarig bestaan. AFS is inmiddels in meer dan 80 landen werkzaam, waar in totaal 40.000 vrijwilligers actief zijn om deelnemers en gastgezinnen te screenen en te begeleiden tijdens hun interculturele ervaring. Een schooljaar naar het buitenland, met gastgezin en school als basis, is nog steeds veruit het grootste programma (ongeveer 10.000 deelnemers per jaar), maar inmiddels zijn er ook vrijwilligerswerkprogramma’s en uitwisselingsmogelijkheden voor docenten.

AFS gaat over individuen die het verschil kunnen maken. ‘Moed’, ‘de drijvende kracht van vrijwilligers’ en ‘educatie’ zijn constanten in de geschiedenis van AFS. Een uitwisselingsjaar verandert en bepaalt je leven en daar zet AFS zich ook de komende 100 jaar graag voor in. Verantwoordelijke wereldburgers zijn meer dan ooit nodig.

AFS is meer dan een paar maanden avontuur. Je creëert je eigen internationale familie en krijgt de kans om – als je terug bent – zelf als vrijwilliger jongeren en volwassenen te begeleiden in hun AFS-jaar. Je kunt toetreden tot een lokale groep AFS-vrijwilligers, tot een nationale werkgroep of misschien zelfs tot een internationale vrijwilligerspool.

Jongeren kunnen tijdens hun schoolcarrière (of na het afronden van de middelbare school) een jaar naar het buitenland gaan. Ook is er de mogelijkheid om een trimester op uitwisseling te gaan. Na die drie maanden moeten ze natuurlijk heel hard wer-

XIII

28ste HSN-CONFERENTIE

ken om de gemiste stof in te halen, maar ze brengen wel een buitenlandse schoolervaring in de klas, waar de hele klas van kan meeprofiteren.

Wezenlijk onderdeel van een uitwisselingsjaar is het leren spreken van de taal van het gastland. AFS gelooft niet dat je echt kunt integreren in een andere cultuur zonder de taal te spreken. Van uitwisselingsstudenten in Nederland en Vlaanderen wordt dan ook verwacht dat ze al snel het Nederlands een beetje onder de knie hebben. In het tweede half jaar is Nederlands de voertaal, zowel in het gastgezin als op school. De begeleiding in taalverwerving verschilt van land tot land en er kunnen zelfs regionale verschillen zijn, maar we doen, samen met onze gastfamilies en scholen, ons uiterste best om ze het Nederlands bij te brengen. Dat lukt vaak zelfs met lokale tongval en al!

Voor klasgenoten is een tijdelijke buitenlandse klasgenoot een verrijkende ervaring: school in het buitenland blijkt echt heel anders te zijn. Zelfs tegen het Nederlands ga je anders aankijken als je meemaakt hoe een leeftijdsgenoot in één schooljaar onze taal probeert te leren.

AFS is een educatieve organisatie die werkt volgens de principes van informeel en ervaringsgericht leren. AFS doet dat door mensen wereldwijd, via internationale uitwisselingen, ervaringen aan te bieden die het intercultureel bewustzijn en de tolerantie bevorderen. AFS neemt haar educatieve taak serieus en investeert nadrukkelijk in de educatieve aspecten van interculturele uitwisselingen. AFS organiseert seminars, zoekt internationaal aansluiting bij ontwikkelingen in de wetenschap en traint haar vrijwilligers op het gebied van intercultureel leren.

“Een gezellige drukte was het hier sowieso al. Het is nu nog drukker geworden, maar vooral ook nog gezelliger! Je geeft zo’n student een ervaring waar ze de rest van hun leven aan zullen terugdenken. Maar bovendien haal je er zelf ook zo veel uit. Je leert er jezelf écht door en door kennen en daarbovenop maak je ook nog eens kennis met een andere cultuur. Vanuit onze situatie en onze visie op opvoeden, zouden we het bijzonder sterk aanraden voor gezinnen met jonge kinderen. Ze staan op jonge leeftijd open voor alles en zonder veel moeite kan je ze dan meegeven wat je zelf belangrijk vindt” (gastgezin in Vlaanderen).

“School is hier heel anders, met veel minder lessen in de week, maar naar school gaan helpt echt wel om snel en goed Nederlands te leren. Daar heb ik natuurlijk erg mijn best voor gedaan. In het begin heb ik heel veel woorden opgezocht en gevraagd” (Turkse scholier in Nederland).

Wilt u meer weten over de werkwijze en organisatie van AFS? Dan kunt u zich het best wenden tot de Nederlandse of Vlaamse AFS-organisatie:

XIV

Stichting AFS Nederland & AFS Interculturele Programma’s vzw

Stichting AFS Nederland

Postbus 59

3645 ZK Vinkeveen

0297-214076

www.afs.nl

AFS Interculturele Programma’s vzw

H. Consciencestraat 52

2800 Mechelen

015-795010

www.afsvlaanderen.be

XV

Labels

domein
taalverwerving
land
België
Nederland
onderwijstype
basisonderwijs
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

28ste Conferentie Onderwijs Nederlands · 2014