Taalbeleidstrajecten in verschillende scholen

Nele Decroos  ·  28ste Conferentie Onderwijs Nederlands  ·  2014  ·  pagina 254

Download artikel

28ste HSN-CONFERENTIE

Referenties

Cummins, J. (1979). “Cognitive/academic language proficiency, linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters”. In: Working Papers on Bilingualism, nr. 19, p. 121-129.

Gibbons, P. (2009). English learners, academic literacy, and thinking. Portsmouth (NH): Heinemann.

Hajer, M. (1996). Leren in een tweede taal. Interactie in vakonderwijs aan een meertalige mavo-klas. Proefschrift. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Hajer, M., E. van der Laan & T. Meestringa (2010). Taalgericht de vakken in! Enschede: SLO/Platform Taalgericht Vakonderwijs.

Hajer, M. & T. Meestringa (2004/2009). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho.

Van der Leeuw, B. & T. Meestringa (2014). Genres in schoolvakken. Bussum: Coutinho.

Ronde 7

Nele Decroos CTO, KU Leuven

Contact: nele.decroos@arts.kuleuven.be

Taalbeleidstrajecten in verschillende scholen

In deze presentatie verneem je, aan de hand van het traject dat twee secundaire scholen uit Beringen hebben doorlopen, onder begeleiding van het Centrum voor Taal en Onderwijs, hoe je een taalbeleid kunt voeren. De weg die de scholen hebben afgelegd, wordt toegelicht vanuit volgende vragen: waarom een taalbeleid uitwerken? Waarover kan een taalbeleid gaan? Hoe kun je een taalbeleid voeren? Wie is betrokken bij het voeren van een taalbeleid? Wat zijn de successen en de leerervaringen van de betrokken scholen?

254

Labels

domein
taalbeleid
land
België
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

28ste Conferentie Onderwijs Nederlands · 2014