Flip je les Nederlands!

Arnoud Kuijpers & Rutger Cornelissen  ·  28ste Conferentie Onderwijs Nederlands  ·  2014  ·  pagina 197 - 198

Download artikel

7. Onderwijsinnovatie

Duarte, N. (2010). Reasonate: Present visual stories that transform audiences. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Reynolds, G. (2014). “Storyboarding and the art of finding your story” [Weblog post]. Online raadpleegbaar op: http://www.presentationzen.com/presentationzen/2014/05/storyboarding-the-art-of-finding-your-story.html.

Reynolds, G. (2011). The naked presenter: Delivering Powerful Presentations with or without slides. Berkeley, CA: New Riders.

Ronde 7

Arnoud Kuijpers (a) & Rutger Cornelissen (b)

 1. Candeacollege, Duiven

 2. Edutrainers, Amsterdam Contact: a.kuijpers@candea.nl r.cornelissen@candea.nl

 3. Flip je les Nederlands!

  De eenentwintigste eeuw is de eeuw van de digitale revolutie. De wereld om ons heen verandert ongekend snel. Mensen leggen contact op websites, vergaren informatie en kopen producten online. We hebben voortdurend een telefoontje in de hand en zijn actief op sociale media, zoals Whatsapp, Facebook en Twitter. Echt en virtueel grijpen in elkaar. Deze veranderende, sociaalmaatschappelijke structuren stellen het onderwijs voor een enorme uitdaging. Want hoe kunnen we leerlingen op school motiveren voor ons vak, in een wereld die zo veelzijdig en dynamisch is en zo rijk aan informatie?

  Eén van die antwoorden is Flipping the Classroom. Hierbij denk je misschien onwillekeurig aan de instructievideo’s die duizenden docenten zijn gaan maken in navolging van hun Amerikaanse inspirators, Bergman & Sams. Maar wat is nu eigenlijk Flipping the Classroom? Kort gezegd komt het erop neer dat de plaats van instructie is omgedraaid: uitleg krijgen leerlingen niet meer in de les, maar thuis. Ze krijgen die uitleg door middel van instructievideo’s – maar het kan eigenlijk door middel van elke vorm van online content: websites, fora, etc. Leerlingen verwerken de informatie hieruit op hun eigen tijd en plaats, in hun eigen tempo.

  Het gaat bij flippen ook niet zozeer om de video. Waar het om gaat, is wat de leerling in de les doet met de door hem opgedane kennis uit de video. Dat is misschien wel de echte flip: niet de uitleg van de docent, maar het leerproces van de individuele leerling komt centraal te staan. De docent wordt een begeleider. Doordat de

  7

  197

28ste HSN-CONFERENTIE

uitleg niet centraal wordt gedaan, kan hij in de les gelegenheid maken voor persoonlijke uitleg, groepswerk, activerende werkvormen, projecten, verdiepende opdrachten en (dus) differentiatie.

Wij, Arnoud Kuijpers en Rutger Cornelissen, ontwierpen zo’n geflipte lessenreeks voor spelling in havo-4. Leerlingen keken thuis naar de video’s van Arnoud. In de lessen werden enkele lastige gevalletjes centraal nabesproken. Hierna maakten leerlingen in groepjes opdrachten. Ze deden een quizje op Socrative, als tussentijdse meting, en sloten – mede afhankelijk van het resultaat van de quiz – af met een activerende keuzeopdracht: extra uitleg, mindmaps maken bij de onderwerpen of zelf online quizjes maken. Deze quizjes vormden de feestelijke afsluiting.

De resultaten van de geflipte klassen waren drie tienden hoger dan bij niet-geflipte klassen. Dat was, tot onze teleurstelling, een niet-significant resultaat. Maar – geheel in de lijn van ander bestaand onderzoek – bleek het effect van Flipping the Classroom veel groter (en wel significant) op het vlak van ‘tevredenheid’ en ‘motivatie’. Maar liefst 89% van de geflipte leerlingen gaf aan voortaan bij voorkeur geflipt onderwijs te hebben. De leerlingen waardeerden hun lessenreeks met 3,2 op een schaal van 1 tot en met 4, tegenover 2,7 bij de niet-geflipte leerlingen.

Flipping the classroom is een flexibel en dynamisch model, waar ieder op zijn eigen manier invulling aan kan geven. Bij deze workshop zullen we ingaan op de praktijk van Flipping the Classroom. We besteden daarbij aandacht aan onze eigen lessenseries die zijn toegesneden op zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals ‘werkwoordspelling’, ‘formuleerfouten’, ‘de sollicitatiebrief’, ‘het mondeling betoog’ en ‘examenvaardigheden’. Hoe gebruiken wij Flipping the Classroom in de les, met welke werkvormen?

In deze workshop willen we je zoveel mogelijk ideeën en voorbeeldjes aandragen, die jou kunnen inspireren tot je eigen, geflipte lessenreeks.

Er is, tot slot, ruimte voor discussie.

198

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
differentiatie
interactief taalonderwijs
taalcompetenties
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleermateriaal
audiovisueel
ICT

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

28ste Conferentie Onderwijs Nederlands · 2014