Taal in het nieuws

Marc van Oostendorp  ·  28ste Conferentie Onderwijs Nederlands  ·  2014  ·  pagina 213

Download artikel

8. Taal- en letterkunde

Ronde 4

Marc van Oostendorp Universiteit Leiden

Contact: m.van.oostendorp@hum.leidenuniv.nl

Taal in het nieuws

[geen tekst beschikbaar]

Ronde 5

Hans Smessaert KU Leuven

Contact: Hans.Smessaert@arts.kuleuven.be

De morfoloog: spin in het web van de taalbeschouwing

Het eerste luik van deze presentatie biedt een overzicht van de krachtlijnen in het handboek Basisbegrippen Morfologie (Smessaert 2013). We vergelijken daarbij expliciet de macrostructuur uit de onderstaande tabel met de globale structuur van drie standaardreferentiewerken uit de morfologische vakliteratuur, met name de Algemene Nederlandse Spraakkunst (Haeseryn e.a. 1997), het Morfologisch handboek van het Nederlands (De Haas & Trommelen 1993) en Morfologie: de woordstructuur van het Nederlands (Booij & Van Santen 1998).

8

213

Labels

domein
taalbeschouwing/argumentatie
land
Nederland

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

28ste Conferentie Onderwijs Nederlands · 2014