Hoe betrek je scholen bij taalbeleid?

Geppie Bootsma & Marieken Pronk-van Eunen  ·  28ste Conferentie Onderwijs Nederlands  ·  2014  ·  pagina 233

Download artikel

9. Taalbeleid en -screening

Ronde 2

Geppie Bootsma & Marieken Pronk-van Eunen

APS

Contact: g.bootsma@aps.nl m.pronk@aps.nl

Hoe betrek je scholen bij taalbeleid?

Veel scholen hebben in hun taalbeleidsplannen opgenomen dat alle docenten taalbewuste docenten zijn. Maar hoe kun je er als taalcoördinator of werkgroep taalbeleid voor zorgen dat de collega’s dat ook daadwerkelijk zijn? De grote vraag daarbij is hoe je collega’s effectief bij het taalbeleid kunt betrekken. In deze workshop komen verschillende mogelijkheden aan de orde om bij alle vakken aandacht aan taal te besteden. Ook bespreken we een aantal activiteiten die succesvol zijn gebleken bij het motiveren van collega’s voor taalbeleid.

Ronde 3

Bart van der Leeuw & Theun Meestringa

SLO

Contact: b.vanderleeuw@slo.nl t.meestringa@slo.nl

Het ontwerpen van taalgerichte vaklessen; planningshulpen

1. Inleiding

In schoolboeken voor vakken als ‘biologie’, ‘aardrijkskunde’ en ‘natuurkunde’ tref je doorgaans (nog) geen taalgerichte vaklessen aan. Vakleraren die hun onderwijs taalontwikkelend of taalgericht vorm willen geven, zijn op hun eigen ontwerpvaardigheden aangewezen. Ze zullen zelf de talige doelen in hun vak moeten onderscheiden en didactische keuzes moeten maken voor contextrijk en interactief onderwijs. Welke hulp kunnen leraren daarbij gebruiken?

De laatste jaren zijn verschillende planningshulpen verschenen voor gebruik in opleiding en nascholing. Een greep uit het aanbod: het Handboek taalgericht vakonderwijs (Hajer & Meestringa 2009), het Handboek taalbeleid secundair onderwijs (Boogaert &

9

233

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
taalbeleid
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

28ste Conferentie Onderwijs Nederlands · 2014