Boeiend tekstonderwijs

Hilde Hacquebord & Hella Kroon  ·  28ste Conferentie Onderwijs Nederlands  ·  2014  ·  pagina 9

Download artikel

1. Basisonderwijs

1

Ronde 2

Hilde Hacquebord (a) & Hella Kroon (b)

  1. Rijksuniversiteit Groningen

  2. APS

Contact: H.I.Hacquebord@rug.nl H.Kroon@aps.nl

Boeiend tekstonderwijs

Leerlingen vinden lessen in begrijpend lezen saai en het oefenen met teksten-met-vragen ronduit vervelend. Dat komt door de schoolse aanpak die in veel lessen Nederlands centraal staat. De aandacht is daarbij te vaak gericht op het oefenen van deelvaardigheden of op het beantwoorden van tekstanalytische vragen. Deze aanpak schiet zijn doel voorbij. Uit onze ervaringen blijkt dat leerlingen enthousiast worden bij teksten die ze inhoudelijk boeiend vinden, met onderwerpen waarvan ze meer willen weten. Als die bovendien geschikt zijn voor hun leesniveau, niet te makkelijk maar ook niet te moeilijk, gaat het lezen met veel meer inzet en plezier. In deze workshop, een verslag van het werken in verschillende klassen op scholen in Nederland en Vlaanderen met Diaplus, met het tijdschrift Lees en Tekst van de maand op verschillende niveaus. Het materiaal kan flexibel worden ingezet, klassikaal of gedifferentieerd binnen en buiten klasverband. Ook leent het zich voor een thematische aanpak, waarbij leerlingen kunnen worden betrokken bij de samenstelling van interessante tekstpakketten. De werkbladen die docenten kunnen uitprinten bieden veel afwisseling en activerende werkvormen. We laten filmbeelden zien waaruit blijkt dat deze aanpak werkt.

Ronde 3

Hiske Feenstra (a), Renske Bouwer (b) & Monica Koster (b)

  1. Cito

  2. Universiteit Utrecht Contact: hiske.feenstra@cito.nl

Beestachtig goed leren schrijven in het basisonderwijs 1. Aandacht voor schrijfonderwijs

Door de toenemende digitalisering wordt mondelinge communicatie meer en meer vervangen door schriftelijke. Om goed mee te kunnen komen op school en daarbui-

9

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
leesonderwijs
begrijpend lezen
land
Nederland
onderwijstype
basisonderwijs
thema
evaluatie van onderwijsopbrengsten
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

28ste Conferentie Onderwijs Nederlands · 2014