Een taaltoetsprogramma voor de propedeuse

Anne Kerkhoff & Annette Hurkmans  ·  28ste Conferentie Onderwijs Nederlands  ·  2014  ·  pagina 144

Download artikel

28ste HSN-CONFERENTIE

gedurende de opleiding. We zullen laten zien hoe een lerarenopleiding rekening kan houden met de verschillen in belezenheid en studenten kan motiveren om hun leesattitude in positieve zin te veranderen.

Referenties

Chorus, M. (2007). Lezen graag! Leesbevordering op pabo en roc. Amsterdam: Stichting Lezen.

Moerenhout, L. (2013). Bevorderen van leesplezier bij leerlingen in het Vlaamse onderwijs. Masterscriptie. Antwerpen: Universiteit van Antwerpen.

Mol, S. (2010). To read or not to read. Leiden: Mostert & Van Onderen.

Stalpers, C.P. (2005). Gevormd door leeservaringen : De relatie tussen leesattitude, het lezen van fictie en het voornemen van adolescenten om lid te blijven van de openbare bibliotheek. Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Stalpers, C.P. (2007). Het verhaal achter de lezer. Een empirisch onderzoek naar variabelen die verschillen in leesgedrag verklaren. Amsterdam: Stichting Lezen.

Ronde 8

Anne Kerkhoff & Annette Hurkmans Fontys Hogeschool

Contact: a.kerkhoff@fontys,nl a.hurkmans@fontys.nl

Een taaltoetsprogramma voor de propedeuse

Geen enkele toets is perfect en voldoet aan alle eisen die je eraan zou willen stellen: betrouwbaar, valide, positieve terugslageffecten, uitvoerbaar, etc. In de Taalwerkplaats van Fontys Lerarenopleiding Tilburg proberen we een toetsprogramma te ontwikkelen waarmee we betrouwbare en valide informatie kunnen verzamelen over de taalvaardigheid van eerstejaarsstudenten, dat tegelijkertijd positieve effecten heeft op de taalontwikkeling van die studenten en op de aandacht van opleiders voor de rol van taal in hun onderwijs. Geïnspireerd door het werk van Van der Vleuten & Schuwirth (2011) ontwikkelen we een ‘taaltoetsprogramma’ waarin we gegevens uit leeractiviteiten, toetsactiviteiten én begeleidingsactiviteiten combineren om tot goede besluiten te komen over de taalvaardigheid van onze studenten. In deze workshop bespreken we onze ervaringen en overwegingen en presenteren we onze eerste bevindingen.

144

Labels

domein
taalcompetenties
land
Nederland
onderwijstype
lerarenopleiding
thema
beoordelingsinstrumenten
toetsen

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

28ste Conferentie Onderwijs Nederlands · 2014