Taal tussen tuin en wildernis. Over verkavelingsvlaams

Kevin Absillis  ·  28ste Conferentie Onderwijs Nederlands  ·  2014  ·  pagina 212

Download artikel

28ste HSN-CONFERENTIE

Moseley, D. e.a. (2005). Frameworks for thinking. A Handbook for teaching and learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Tol-Verkuyl, E. (2001). Fundamenten voor taalbeschouwing. Een synthese van opvattingen over het gebruik van taalkundige kennis in het taalonderwijs. Bussum: Coutinho.

Tordoir, A. & R. Damhuis (1982). Grammatica en vreemde talenonderwijs in de brugklas. Een onderzoek naar de aansluiting van het moedertaalgrammaticaonderwijs op het vreemde talenonderwijs. Amsterdam: SCO.

Van de Wiel, H. (2014). “Een kreupele soapster”. In: Levende Talen Magazine, jg. 101, nr. 4, p. 38-39.

Van den Toorn, M.C. (1984). Nederlandse grammatica. Groningen: Wolters Noordhoff.

Van Gelderen, A. (2010). ‘Does explicit teaching of grammar help students to become better writers? Insights from empirical research’. In: T. Locke (red.). Beyond the grammar wars. A resource for teachers and students on developing language knowledge in the English/literacy classroom. New York: Routledge, p.109-128.

Van Oostendorp, M. (2013). Heb je nou je zin? Een zoektocht naar de mooiste, langste diepste en laatste zinnen. Amsterdam: Prometheus Bert Bakker.

Van Rijt, J. (2012). “Effecten van semantisch georiënteerd grammaticaonderwijs op het redekundig ontleden van brugklasleerlingen”. In: Levende Talen Tijdschrift, jg. 14, nr. 1, p. 28-36.

Van Rijt, J. (2013a). “Taalkunde in de brugklas: (g)een utopie? Over het uitvoeren van taalkundig praktijkonderzoek in de brugklas”. In: Levende Talen Magazine, jg. 100, nr. 5, p. 28-22

Van Rijt, J. (2013b). “Semantisch grammaticaonderwijs: een stand van zaken”. In: A. Mottart & S. Vanhooren (red.) Zevenentwintigste Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 229-235.

Ronde 3

Kevin Absillis

Universiteit Antwerpen

Contact: kevin.absillis@uantwerpen.be

Taal tussen tuin en wildernis. Over verkavelingsvlaams

[geen tekst beschikbaar]

212

Labels

domein
taalbeschouwing/argumentatie
land
Belgiƫ
onderwijstype
hoger/universitair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

28ste Conferentie Onderwijs Nederlands · 2014