Poëzie in huis halen

Jos van Hest  ·  28ste Conferentie Onderwijs Nederlands  ·  2014  ·  pagina 115

Download artikel

4. Leesbevordering

  • gratis downloadbare lestips (gelinkt aan de eindtermen) en filosofische inspiratie bij elk boek van het kernpakket;

  • bestelinformatie voor de boekenpakketten.

Wat betekent dit nu concreet? Hoe ga je als leerkracht met O Mundo aan de slag?

Erika Vandeplas, één van de leerkrachten die intensief betrokken waren bij het pilot-project, neemt ons mee naar haar school. De leerlingen van De Kriek in Schaarbeek, waar Erika zich inzet als OKAN-leerkracht en zorgondersteuner, spreken een 20-tal verschillende thuistalen. In een enthousiasmerend verhaal vertelt Erika je meer dan alleen over de methodieken. Je hoort ook hoe de klas erop inspeelde en hoe je via kleine ingrepen leerlingen volop kunt betrekken bij verhalen in (on)bekende talen. Erika trekt dit verhaal door tot de ouderwerking, waar de verschillende talen geen obstakel hoeven te zijn en de boeken zelfs een brugfunctie spelen. De tolken van dienst zijn niemand minder dan de leerlingen en de gemeenschappelijke taal is het Nederlands. Ten slotte trekt Erika het verhaal open naar de schoolcultuur, waar een meertalig beleid niet staat of valt met een overtuigde directeur alleen. Ook de collega’s kijken over elkaars schouders mee om een klankbord te kunnen zijn.

www.stichtinglezen.be www.omundo.be

Ronde 3

Jos van Hest

School der Poëzie, Amsterdam Contact: vanhestjos@gmail.com

Poëzie in huis halen

Door gedichten te lezen en te schrijven, ontdekken leerlingen de zeggingskracht van taal. Poëzie lezen en schrijven geeft hen inzicht in zichzelf, stimuleert hun zelfvertrouwen, vergroot hun belangstelling voor de ander/het andere, zorgt voor plezier in de saaiheid, verlicht het verdriet en maakt de wereld ruimer. Veel gezegd misschien, maar ik ben ervan overtuigd. De bedoeling van deze flitsende schrijfworkshop is bij de deelnemers het plezier, de ervaring, het inzicht en de passie over te brengen, zodat zij met poëzie kunnen en willen werken in hun eigen onderwijssituatie. Het motto luidt: ‘poëzie laat zien waar taal werkelijk voor bedoeld is’.

4

115

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
leesonderwijs
leesbevordering
schrijfonderwijs
land
Nederland

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

28ste Conferentie Onderwijs Nederlands · 2014