Effecten van expliciete en impliciete instructie op de verwerving van een academische schrijftaak

Elke Van Steendam, Luc Degrez & Mariet Raedts  ·  28ste Conferentie Onderwijs Nederlands  ·  2014  ·  pagina 188

Download artikel

28ste HSN-CONFERENTIE

2 1.11: De leerkracht kan het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in Standaardnederlands en daarbij rekening houden met en gericht inspelen op de diverse persoonlijke en maatschappelijke taalachtergronden van de leerlingen:

- De student kiest een passend taalregister voor elke communicatieve situatie.

- De student gebruikt taalvariëteiten en taalvarianten die passen bij de communicatieve context.

3 VVKBaO (2010). ‘Leerplan Nederlands – taalbeschouwing, strategieën en (inter)culturele gerichtheid’. Ic.3: De leerlingen verwerven enige kennis over de diversiteit in het culturele erfgoed met een talige component en krijgen er waardering voor.

4 Huidig artikel voor de conferentie HSN is ingestuurd op 1 september 2014.

Ronde 4

Elke Van Steendam, Luc Degrez & Mariet Raedts

KU Leuven

Contact: Elke.VanSteendam@arts.kuleuven.be

Luc.DeGrez@kuleuven.be Mariet.Raedts@kuleuven.be

Effecten van expliciete en impliciete instructie op de verwerving van een academische schrijftaak

In deze presentatie bespreken we de effecten van een video om studenten een samenvatting van wetenschappelijke studies te leren schrijven. Daarin demonstreert een medestudent hardop denkend een vijfstappenplan. Zijn aanpak leidt tot een synthesetekst waarin de resultaten van verschillende studies kritisch tegenover elkaar afgewogen worden.

We maakten twee versies van de video: een versie waarin de vijf stappen expliciet verwoord worden op slides die in de instructiefilm geïntegreerd zijn en een versie waarin de aanpak van het model impliciet blijft. De effectiviteit van beide video’s werd getoetst bij een steekproef van 165 eerstejaarsstudenten.

Tijdens onze presentatie tonen we fragmenten uit de twee video’s. Daarnaast beantwoorden we de volgende twee vragen:

  1. Helpt de video met de expliciete strategie-instructie studenten om de aanpak van het model beter te onthouden?

  2. Leidt het filmpje met de expliciete strategie-instructie tot betere schrijfresultaten dan het filmpje waarin de schrijfaanpak impliciet werd aangeboden?

188

Labels

domein
schrijfonderwijs
land
Belgiƫ
onderwijstype
hoger/universitair onderwijs
thema
onderwijsleermateriaal
audiovisueel

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

28ste Conferentie Onderwijs Nederlands · 2014