Leesdok – elke leerling kan een ‘gouden’ lezer worden

Mirjam de Bruijne  ·  26ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2012  ·  pagina 177

Download artikel

6. Literatuur

5. Tot slot

U mag van mij geen theoretische uiteenzetting verwachten. Ik ben iemand die met twee benen 'in de praktijk staat'. Ik wil leerkrachten inspireren om op een creatieve manier met literatuur aan de slag te gaan.

Ronde 8

Mirjam de Bruijne

CED groep, Rotterdam

Contact: m.debruijne@cedgroep.n1

Leesdok - elke leerling kan een 'gouden' lezer worden

In Nederland werkt inmiddels een tiental scholen met Leesdok, een leesstimuleringsprogramma voor het voortgezet onderwijs dat is gebaseerd op inzichten van de American Reading Company en Theo Witte. De kern van Leesdok wordt gevormd door een systeem van referentiekaarten (`niveaukaarten', 'boekenkaarten' en 'woordenkaarten') die samen een doorgaande leesontwikkellijn weergeven. Met Leesdok leren leerlingen reflecteren op hun eigen leesvaardigheid en krijgen ze inzicht in manieren om die leesvaardigheid zelf (verder) te ontwikkelen: van niveau 'koper' tot 'platina' — met daartussenin 'goud' als minimaal streefniveau voor iedereen. Bijzonder aan Leesdok is de aandacht voor verschillende terreinen en aspecten van leesvaardigheid: Tictielezen', `begrijpend lezen en taalontwikkeling', maar ook 'leesgedrag' en leesbeleving'. Er is een (optioneel) lesformat voor een extra leesuur en de docent krijgt handvatten voor het voeren van leesontwikkelgesprekken'.

Tijdens de presentatie maakt u kennis met de Leesdokmaterialen en -werkwijze en hoort u over de ervaringen van scholen tot nu toe met het systeem.

177

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
leesonderwijs
leesbevordering
literatuuronderwijs
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleermateriaal

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

26ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2012