Oplossingsgericht werken: een succes bij ernstige spellingproblemen

Marlou Hilverdink  ·  26ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2012  ·  pagina 334 - 335

Download artikel

ZESENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 1

Marlou Hilverdink

Stralend wijs

Contact: marlou@stralendwijs.nl

Oplossingsgericht werken: een succes bij ernstige spellingproblemen

"Wat leikt er soms feel vout te gaan met de spelling van onze leerlingen". En toch gaat er vaak meer goed dan we op het eerste gezicht denken. Heeft u bijvoorbeeld gezien welke categorieën de schrijver van de eerste regel wél beheerst? Hoe zou het zijn voor een leerling als u daar op zou focussen? En heeft dat eigenlijk wel zin?

Ja! Want aandacht geven aan wat wél goed gaat, aan wat wél werkt voor deze leerling, geeft veel bruikbare informatie over hoe de leerling spelling leert. Bovendien geeft het de leerling het vertrouwen dat hij of zij wel kan spellen en dat motiveert! In deze interactieve presentatie zullen ervaringen uit de praktijk gedeeld worden over hoe ernstige spellingproblemen met oplossingsgericht werken kunnen worden aangepakt. Marlou Hilverdink heeft als remedial teacher onderzoek gedaan naar hoe oplossingsgericht werken bijdraagt aan het vergroten van het plezier in spelling bij dyslectische leerlingen met ernstige spellingproblemen (Hilverdink 2010). Door steeds te blijven zoeken naar de uitzondering en door systematisch aandacht te blijven geven aan wat er wél goed gaat, krijgen leerlingen weer zin om aan spelling te doen, staan ze meer open voor het leren van nieuwe regels en vragen ze zelfs om meer oefenstof omdat ze zelf zien dat ze vooruitgaan.

334

12. Zorgleedingen

Tijdens deze workshop zal Marlou u kennis laten maken met verschillende oplossingsgerichte methodieken, zoals 'de schaalvraag' en 'de wondervraag' en met vijf oplossingsgerichte stappen die gevolgd kunnen worden om de leerling te blijven motiveren.

De eerste stap van het vijfstappenplan bestaat uit het kiezen van een eigen spellingdoel door de leerling (stap 1). Direct daaropvolgend wordt gepland hoe het kind het met de anderen zal gaan vieren als het doel is gehaald (stap 2). De volgende stap is het zichtbaar maken van het doel op een door het kind zelf ontworpen poster (stap 3). Daarna wordt er aan het doel gewerkt, waarbij de vorderingen zichtbaar worden gemaakt op de poster (stap 4). Tijdens dat proces wordt steeds gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen, door te blijven focussen op wat er wél goed ging. De laatste stap bestaat uit het vieren dat het doel is gehaald (stap 5).

Een doel hebben, werkt heel motiverend om aan de slag te blijven. Het vooruitzicht van een viering is daarbij zeer aantrekkelijk Oplossingsgericht werken geeft niet alleen plezier, er worden ook successen mee geboekt. In de praktijk ervaart Marlou dat dyslectische leerlingen allemaal hun spellingdoel behalen, wat voor sommigen een didactische vooruitgang kan betekenen van een half jaar tot twee jaar, gehaald binnen een termijn van twee á drie maanden.

De kracht van oplossingsgericht werken ligt in het versterken van hulpbronnen; in dát versterken waar iemand goed in is. Hoe zinvol is het om iemand die auditief zwak is steeds maar weer auditieve oefeningen te laten maken? Hij of zij zal er nooit echt sterk in worden, maar zal wel gefrustreerd raken omdat het veelvuldig oefenen met veel moeite gepaard gaat en weinig resultaat oplevert. Wanneer iemand visueel sterk is, is het veel effectiever om daar gebruik van te maken. Door spelling visueel aan te bieden, boekt iemand sneller resultaat en groeit de motivatie. Het is daarom belangrijk om steeds weer te kijken naar de persoon. Hoe leert iemand en wanneer heeft iemand succes? Succes op succes op succes, al is het nog zo klein, vormt de sleutel tot meer plezier en tot betere resultaten. En het is soms een kunst om die successen te herkennen. Op de een of andere manier zijn we zo gefocust op dat ene kleine spellingfoutje dat we uit het oog verliezen wat er allemaal goed gaat. Dat vergt training. Oplossingsgerichte methodieken kunnen daarbij helpen.

 

Referenties

Hilverdink, M. (2010). "Meer plezier in spelling in vijf oplossingsgerichte stappen: hoe kan oplossingsgerichte Remedial Teaching dyslectische kinderen motiveren voor spelling?" (online raadpleegbaar op: www.stralendwijs.nl/userfiles/files/ Meer%20plezier%20in%20spelling%20in%2Ovijfb/o2Ooplossingsgerichte%20stap pen. pdf) .

 

12

335

Labels

doelgroep
lln. met leer- en opvoedingsmoeilijkheden
NT1-leerlingen
domein
schrijfonderwijs
spelling
land
Nederland

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

26ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2012