Handleiding

handleiding bundel 100  ·  2100

Download bundel

Hier komt de handleiding

Er zijn 4 mogelijke weergaves:
‘post content’, ‘artikel pdf’, ‘HTML uit vorige database’, ‘bundel’

De volgorde van welke wordt weergegeven is nu als volgt:
• post content
• artikel pdf
• HTML uit vorige database
• bundel pdf (indien artikel pdf beschikbaar staat er download knop, anders download bundel knop)

Post content

Wanneer je het (dit) tekstveld gebruikt in de WordPress editor, dan gaat WordPress deze versie tonen. Het voordeel is dat hier alles mogelijk is, een audiobook toevoegen, een youtube filmpje, links, kolommen opmaken, foto’s toevoegen, gallerij, en meer…
Enkele voorbeelden vind je hier: https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/enkele-voorbeeld-andere-blokken-tekstuele-versie/

Artikel pdf

Je kan een pdf apart per artikel opladen (onderaan in het midden) . Als je dat doet dan toont WordPress deze in plaats van de volledige bundel.

HTML uit de vorige databank

Dit is niet zichbaar, maar wanneer de bovenstaande opties niet zichtbaar zijn, maar deze wel, toon WordPress deze. vb hier: https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/2014-boeiend-tekstonderwijs/

Bundel pdf

Wanneer enkel de overkoepelende pdf beschikbaar is, wordt deze weergegeven. Hiervoor dien je enkel de ‘eerste pagina’ en ‘laatste pagina’ in te vullen.

Algemene opties bij elk artikel

In de rechterbalk kan je de algemene opties of ‘label’ toevoegen.

Volgende keuzes kan je toevoegen:

 • Aantal respondenten (vb 0- 10)
 • Doelgroep (vb NT2-leerlingen/cursisten)
 • Domein (vb ‘Leesonderwijs’)
 • Land (vb ‘Nederland’)
 • Leeftijd (vb 10-11 jaar (groep 7 / 5e leerjaar)
 • Dataverzameling (vb ‘Logboek’ of ‘observaties’)
 • Onderwijstype (vb Lerarenopleiding)
 • Respondenten (vb oud-leerlingen)
 • Tekstsoort (vb Instructieve tekst)
 • Thema (vb Toetsen)
 • !! Bundel !! Deze is belangrijk, hier dien je de bundel aan te geven waar dit artikel deel van is

Tips & Tricks

Altijd alles goed nalezen/nakijken na het publiceren!
(ik heb het niet over schreivfaudten ,maar over de ingave in het systeem)
– Zijn de juiste labels toegevoegd?
– Staat de auteur erin?
– Zijn de paginanummers juist?
– Zit het in de juiste bundel?
=> nakijken doe je best aan de ‘voorkant’ van de applicatie, of waar de website-bezoekers het zien

Belangrijke opties (onderaan)

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

handleiding bundel 100 · 2100