1ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands

PDF download is niet beschikbaar
11

Gestaltepedagogische aspecten in het literatuuronderwijs

Thijs Besems

23

Interne differentiatie met name voor Nederlands, en de publicaties van het WRR

Helge Bonset

36

Haalt de Taaltuin de jaren negentig?

Paula Bosch & Alijn van Hoorn

45

Proeve van een leescursus voor het voorgezet onderwijs

Wim van Calcar

54

Over alfabetiseringskursussen en het voortgezet onderwijs: schijnbare uitersten raken elkaar

Marleen Claessens

68

Ieder leert op zijn eigen manier; over verschillen in leerstijlen

Lies Fonderie

76

Toneelteksten in de klas

Cor Geljon

85

Lezen als hobby

Koos Hawinkels

90

Vertellen in het voorgezet onderwijs

Koos Hawinkels

97

Het schoolvak Nederlands aan het einde van het voortgezet onderwijs

Frank Jansen

106

Longitudinaliteit en aandachtspunten

Hugo de Jonghe

116

Radio en televisie in de lessen Nederlands

Sjef Klinkenberg

134

Een geval van interkultureel onderwijs: case-studiegegevens over interkultureel onderwijs bij Nederlands

Sjaak Kroon en Anja Swennen

151

Het culturele teken als barrière voor tekstbegrip

Leo Langeveld

159

Naar een modulaire tekst- en informatieverwerkingsfaciliteit (MOTIF)

Jan Lepeltak

163

‘Geknipt voor u’ en taalbeschouwing

Peter Nieuwenhuijsen

171

Creatieve taalvaardigheid: rommelen we wat aan, of werken we volgens plan?

Ietje Pauw

180

Hetzelfde maar anders. Leren parafraseren

Willy van Peer

189

De trapsgewijze procedure en de werkwoordspelling

Jef Pepermans

205

‘Hulp op school’. Een voorbeeld van spellings- en leesonderwijs via een algoritmitmische methode

Fetze Pijlman

207

De restauratie van het moedertaalonderwijs

Kees Sluis

213

Poëzie en interkultureel onderwijs

Bartie Thijs

224

Essentialia in het werken met mensen en hun taal

Theo Vesseur

232

Is systematisch schrijfvaardigheidsonderwijs mogelijk? Ja!

Cor Vlasman

247

Drama in het moedertaalonderwijs: een verheldering vanuit de geschiedenis

Jacques de Vroomen

261

Taalbeschouwing en het gebruik van de computer

Willy Weijdema