3de Conferentie Het Schoolvak Nederlands

PDF download is niet beschikbaar
1

Basisvorming en eindtermen

Jan Verbeek

18

Eindtermen Nederlands, een eerste reactie

Kees Sluis

25

Tekstopbouw

Jos Boven

39

Voorbeelden van interculturele projektlessen Nederlands: poëzie en muziek

Maarten van de Burg

53

Het grammatica schandaal

Wim van Calcar

65

De kwaliteit van het moedertaalonderwijs

Frans Daems

76

Uitgebluste moedertaalleraren tussen droom en daad, tussen theorie en praktijk een pleidooi voor zinvolle schrijfopdrachten

Christine Dhaese

84

Literatuuronderwijs in de basisvorming

Koos Hawinkels

91

Het schema van kowzan als eerste instrument in de analyse van een opvoering

Jenny Van Hoey

95

Leesvaardigheid als studievaardigheid

Dick van 't Hof

99

Schrijven: bewerking en reflectie

Hugo de Jonghe

109

Didactiek rond speelfilms in het voortgezet onderwijs

Sjef Klinkenberg

120

Definities van moedertaalonderwijs in zeven gevalsbeschrijvingen

Bart van der Leeuw & Helge Bonset

132

Historische romans als sleutel tot vakkenintegratie en multi-mediaal werken

Jos Martens

147

Cultuur overdragen en toch leerlinggericht werken?

Wam de Moor

161

De animatiefilm als verhaal

Jef Pepermans

166

Om Janneke en Mieke Nederlands te leren, moet je eerst Janneken en Mieke kennen

Jos van der Poel

176

Volledige tweetaligheid: een realistische einddoelstelling voor leerlingen van autochtone en allochtone taalminderheden

Alex Riemersma

191

Omgaan met teksten in een meertalige klas

Troeke van Rijswijk & Marie-Therese Serne

200

De pedagogische en didactische functie van de kritiek

Ronald Soetaert

209

Van vluchtheuvel naar reservaat? Een bijdrage over verleden, heden en toekomst (?) van literatuuronderwijs

Piet Hein van de Ven

228

Workshop tekstschrijven

Cor Vlasman

239

Kikkerperspectief op literatuur

Jan van der Vliet

250

Luisteren als studievaardigheid

Simone Walraven & Ben Weiss

255

Een aanpak van taalstoornissen: een pleidooi voor de taaltaakgerichte aanpak

Joop Wammes

265

Voorgestelde veranderingen in leerplan en eindexamenprogramma Nederlands van de bovenbouw HAVO en VWO (VO-2) en mogelijke gevolgen voor de taken van leraren Nederlands

Frans Zwitserlood